Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lewy body demens och Parkinsondemens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lewy body demens och Parkinsondemens"— Presentationens avskrift:

1 Lewy body demens och Parkinsondemens
Lund 23 okt 2012 Lewy body demens och Parkinsondemens Elisabet Londos Överläkare, docent Enheten för klinisk minnesforskning Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds Universitet Minneskliniken, Malmö, Skåne universitets sjukhus

2 Patienter med Lewy body demens…
Patienter med Lewy body demens… …har hallucinationer men är överkänsliga för neuroleptika …har parkinsonism men kan inte behandlas med dopaminagonister

3 Patienter med Lewy body demens… …skattar sin livskvalitet lågt
…kostar mer än patienter med Alzheimers sjukdom Boström, Londos 2007

4 För att kunna behandla och ta hand om…
……måste vi veta hur vi känner igen och diagnosticerar Lewy body demens

5 ……använder man sig av internationellt överenskomna kriterier
För att känna igen Lewy body demens……. ……använder man sig av internationellt överenskomna kriterier sk konsensuskriterier

6 Konsensuskriterier för LBD 2005
Typisk demens profil relativt välbevarat minne visuospatiala svårigheter långsamhet Huvudsymptom parkinsonism synhallucinationer trötthet, nedsatt uppmärksamhet

7 kärlsjukdom eller annan sjukdom som förklaring
Konsensus kriterier för LBD 2005 Associerade symtom störd drömsömn överkänslighet för neuroleptika nedsatt dopamintransport i basala ganglierna Uteslutnings symtom kärlsjukdom eller annan sjukdom som förklaring parkinsonism sent i demenssjukdomen

8 För att kunna behandla …
behövs ……kunskap om bakomliggande patologi för att kunna ……välja bästa möjliga medicinering 8

9 Bakomliggande patologi
Patienter med Lewy body demens har sk Lewy bodies i hjärnan och nervsystemet (hjärnstam, limbiska systemet, hjärnbark, sympatiska ganglier, parasympatiska plexa) Lewy bodies innehåller det neurotoxiska proteinet alfa-synuklein

10 Bakomliggande patologi
Alfa-synuklein skadar celler i substantia nigra, locus coeruleus, nucleus basalis vilket medför brist på viktiga signalämnen som dopamin, noradrenalin och acetylkolin

11 Bakomliggande patologi
Dopamin – motorik Noradrenalin- uppmärksamhet, sinnesstämning,drömmar Acetylkolin- vakenhet, minne 11

12 Vi kan ännu inte behandla synucleinopatin!
Men vi måste hjälpa våra patienter!

13 patienter med Lewy body demens
Behandling av patienter med Lewy body demens Hushålla med signalämnen Acetylkolin: brist som vid Alzheimers sjukdom Dopamin: brist som vid Parkinsons sjukdom 13

14 Behandling vid Lewy body demens Förstahandsbehandling
Acetylkolinesterashämmare som ”sparar på” acetylkolin Placebokontrollerade studier: Rivastigmine 14

15 Vår Lewy body forskning
Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö Enheten för klinisk minnesforskning RESULTAT från placebokontrollerad studie med memantin (Ebixa) vid Lewy body demens och Pakinsondemens Patienterna förbättrades globalt med memantin behandling ”Fysisk aktivitet under sömn” minskade med memantin behandling (p=0.006) Livskvaliteten förbättrades med memantin behandling ”Livet som helhet” (p=0.015) Aarsland, Londos et al 2009, Lancet Neurlogy Larsson, Londos et al 2010, Int J Ger Psyk Larsson, Londos et al 2011, Dementia 15


Ladda ner ppt "Lewy body demens och Parkinsondemens"

Liknande presentationer


Google-annonser