Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medicinska-Psykiatriska effekter av Cannabis

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medicinska-Psykiatriska effekter av Cannabis"— Presentationens avskrift:

1 Medicinska-Psykiatriska effekter av Cannabis
Edvard Smith Överläkare Psykiatriska Beroendeenheten Karlstad Maj 2013

2 Komplex drog Flera hundra olika ämnen i Cannabis Sativa. Många är psykiskt aktiva, cannabinoider. THC (Δ9-Tetra-Hydro-Cannabinol) den vanligaste varianten. Stor skillnad i koncentration och sammansättning i olika partier marijuana/hasch. Syntetiska cannabinoider allt vanligare (”Spice”)

3 Cannabinoider De kroppsegna (endogena) cannabinoiderna verkar på Cannabinoid receptorer: CB1 och CB2 THC och syntetiska cannabinoider härmar effekten av endogena cannabinoider Cannabinoider påverkar många andra signalämnen ⇒ svårbedömd sluteffekt

4 Cannabinoider Cannabinoid receptorer finns mycket spritt i hjärnan. Bland annat i områden för minne (hippocampus), rädsla/ångest (amygdala), hunger (hypothalamus), högre tankefunktioner och sinnesintryck (hjärnbarken), motorik (basala ganglierna och lillhjärnan) och belöningscentrum (nucleus accumbens). Även utbrett i kroppen; tarmar, lever, immunsystemet, blodkärl, könsorgan mm.

5 Psykiska symtom vid rus
Mild eufori Utåtriktad, fnissig Förändrade, starkare, sinnesintryck Påverkad kognition, trög Successivt mer inåtvänd Associationsrik med upplevda insikter (”Flummig”) Ångest Psykos

6 Kroppsliga symtom vid rus
Yrsel Lågt blodtryck Hjärtklappning- går över i långsam puls Rödsprängda ögon Svårt fokusera blicken Torra slemhinnor-törst Sötsug

7 Långsam drog Lagras i fettväv. Utsöndras sakta under flera veckor.
Byggs upp lager i kroppen även vid enstaka intag med veckors mellanrum. Ger inte akut eller farlig abstinens, dock långdragen och svårtolererad.

8 Abstinens Dysfori, irritation Koncentrationssvårigheter Huvudvärk
Snuva Sömnstörning, mardrömmar Det tar några dagar till ett par veckor för ruset att klinga av. Den förlängda abstinensen kan där efter sitta i flera månader.

9 Kroppslig skadeverkan
Lungcancer Kronisk bronkit, nedsatt lungfunktion Minskad fertillitet Hjärt- kärlsjukdom Fosterskador (tillväxthämning, missbildningar) Går över i bröstmjölk (koncentreras i mjölken) Olyckor, tex vid bilkörning

10 Psykisk skadeverkan Amotivationssyndrom
Trög, ointresserad, drar sig undan, apati. Personlighetsförändring Minskad kognitiv förmåga (åtminstone för unga även efter avslutat användande) Förlorad psykosocial utveckling Psykoser Akut eller kronisk (schizofreni). Kronisk ångest, depressioner

11 Beroende Aktivering av belöningscentrum (nucleus accumbens) är centralt i beroendeutvecklingen Dopamin utsöndras ⇒ känns bra och viktigt Alla droger ökar dopamin i belöningscentrum

12


Ladda ner ppt "Medicinska-Psykiatriska effekter av Cannabis"

Liknande presentationer


Google-annonser