Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva teknisk rapport

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva teknisk rapport"— Presentationens avskrift:

1 Att skriva teknisk rapport

2 Innan du börjar, fråga: Varför skriver jag rapporten: syfte, avsikt vad vill du uppnå? Vilka ska läsa den, omfattning, språk? Vad behöver de veta? Syfte: vilka resultat och slutsatser ska vara med? ett resultat som ska ligga till grund för något fortsatt arbete, vill du föreslå något? Förklara något, så det kan upprepas, genomföras av ngn annan? Vilka: omfattning-viktig och oviktig information, tänk på läsarens synvinkel Språk: fackspråk eller inte? Vad: Vad vill läsaren egentligen ha svar på? Vad vet de redan? Vad vet de inte? Språk

3 Disposition Inledande del Referensdel Referensdel Litteratur Bilagor
Titelsida Samman-fattning Förord (ev) Innehålls-förteckning Huvuddel Inledning Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsatser fattning Referensdel Litteratur Bilagor Nyckelord Fökortningar Avgränsningar Referensdel Referenser Bilagor

4 Titelsida Sammanfattning Förord Innehållsförteckning
Inledande del Titelsida Sammanfattning Förord Innehållsförteckning Nyckelord Förkortningar

5 Titelsidan Informativ titel
Innehålla nyckelord om vad rapporten handlar om Ev. undertitel På titelsidan också: författare, institution (utgivare), tidsangivelse, figur/bild Minisammanfattning Man ska förstå vad arbetet handlar om 4-12 ord! Inga formler, förkortningar, symboler

6 Sammanfattning Max en A4-sida Väsentligaste ur rapportens innehåll
Ska kunna läsas ”för sej” Gärna locka till fortsatt fördjupning, dvs. läsa resten av rapporten Efter titeln, läsarens andra bekantskap med arbetet Vad handlar arbetet om? Vad är syftet? Vilka metoder har använts? Vilka resultat och slutsatser?

7 Förord Varför har arbetet kommit till?
Tillfälle att tacka handledare, ev projektsponsorer Orientera allmänt om projektet, laborationen eller ex-arbetets plats i din utbildning Får ej fungera som rapportinledning Brukligt att underteckna med namn

8 Innehållsförteckning
Syfte att underlätta orientering i rapporten Numrera kapitlen Använd ej mer än tre rubriknivåer 1 Metod 1.1  Materialval 1.2  Temperaturmätning 1.3  Flödesmätning 1.3.1    Mätning av vattenflödet Mätning av luftflödet

9 Inledning Syfte/mål Metod Resultat Diskussion Slutsatser
Huvuddel Inledning Syfte/mål Metod Resultat Diskussion Slutsatser Avgränsningar

10 Inledning Sätta in arbetet i ett större sammanhang, beskrivande bakgrund Logiskt och motiverat leda fram till problemställningen som arbetet behandlar Översikt av närliggande tidigare arbeten(referenser) Göra läsaren intresserad Avslutas med en naturlig övergång till Syftet/målet med arbetet Vanligt att Syfte/mål anges i slutet av Inledningen och ej har en egen rubrik. Bakgrund och Syfte kan vara underrubriker under inledningen Litteraturstudie – referera! Visa att här finns ett behov av en studie/ kunskapslucka Presentera så klart som möjligt, problemet och inriktningen med arbetet Bör granska relevant litteratur för att orientera läsaren Ange undersökningsmetod, anledning till just den metoden fånga läsarens intresse Läsaren ska förstå vad problemet var och hur man vill lösa det

11 Alt. Inledning 1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syfte 1.3 Avgränsningar
(1.4 Förkortningar)

12 Syfte/Mål Kort! 1-3 meningar Ibland både Huvudsyfte och syfte
Tydligt, rakt på sak Målet med detta arbete var att bestämma resistiviteten som funktion av temperaturen hos aluminium. Målet med detta arbete var att bestämma värmeförlusterna hos en plattvärmeväxlare vid normal drift. Syftet ska sammanfatta vad som gjorts!

13 Metod Ofta flera kapitel/underkapitel
Detaljerad presentation av problemet – teori Presentation av beräkningar, förenklingar, antaganden Motivera antaganden Redovisa eller beskriv instrument och mätutrustning Redovisa/beskriv arbetsmetoder och experimentella metoder Metod/Genomförande/

14 Resultat Resultaten från arbetet presenteras
Kortfattat! Extrem: ”Resultaten visas i figur 7” Inga värderingar här Presentera gärna resultaten i tabellform och figurer Viktigaste men kortaste kapitlet The fool can collect facts; the wise man selects them (presentera inte allt: välj ut relevanta data)

15 Diskussion Diskutera resultaten och konsekvenserna av dina förenklingar och antaganden Jämför resultaten med andra arbeten Föreslå förändringar Ge förslag till fortsatt arbete Svamla inte! Diskutera relationer som dina resultat visar; Peka ut alla konstigheter och avvikande data och diskutera ev orsaker; Visa hur data stämmer/misstämmer med tidigare arbeten;

16 Slutsatser Med utgångspunkt från resultaten och diskussionen presenteras dina slutsatser. Återknyt till syftet – har syftet uppfyllts? Om inte – varför?

17 Referensdel Referenser Bilagor

18 Referenser Fakta som hämtats från någon källa ska refereras sist i rapporten Ska vara spårbart Kan vara böcker, tidskriftsartiklar, (Internet) Som rapportskrivare är du skyldig att styrka alla dina påståenden, antingen genom att hänvisa till egna iakttagelser, t ex i samband med experiment, eller genom att ange källor.

19 Bilagor Tillägg till rapporten som du anser relevanta/befogade
T ex detaljerade tabeller, ritningar etc. (I själva rapporten sammanfattande tabell och enkel skiss), produktbeskrivningar, prislistor, beräkningar Bilagor numreras upptill. Bilagsdelen kan börja med sidan 1, eller fortsätta med löpande sidnumrering Bilagorna ska ses som separata dokument, och information om vad bilagan beskriver måste finnas i själva bilagan Alla bilagor ska vara hänvisade till i huvudrapporten. Referenser i en bilaga anges sist i den aktuella bilagan

20 Undvik att referera till webbsidor
Internet är ett bra verktyg, som kan användas för att söka efter var den önskade informationen finns, dvs. för att hitta böcker eller tidskriftsartiklar

21 Projektrapporter Inledningen: 0.5- 1 sida Syfte: 1-3 meningar
Metod/Genomförande: normalt det mest omfattande kapitlet Resultat: kortfattat: ofta sidor, kan dock variera Diskussion: normalt näst mest omfattande kapitlet, 1-3 sidor, men kan vara mer. Slutsats: Max 0.5 sida

22 Andra slags dispositioner
Kronologisk disposition: berättar i tidsordning vad som gjorts, skett, t ex en arbetsbeskrivning, metodbeskrivning, instruktion Tematisk disposition: beskriver ett enda problem som kan delas in i olika teman Löpsedelsteknik: Viktigaste först, sedan i fallande viktighetsordning, t ex i sammanfattningar,

23 Skriv enkelt och korrekt
Tänk efter när du använder; Fackord Alltför långa ord Vaga ord Mångtydiga ord Modeord Låna ord: Utvecklingen – utvecklingsprocessen Problemen – problembilden Personalresurserna förutsätts delta i utbildningsaktiviteten Vaga ord: ”ofta” ”Skälig” ”relativt” ”så fort som möjligt” ”man” Modeord: ”teamwork” grupparbete,

24 Språket Nutid för generaliseringar och allmängiltiga påståenden
Dåtid för observationer och slutsatser Undvik förstärkande ord; utmärkt överensstämmelse, fantastiskt bra Värmepumpar tillverkade i USA anses kräva mindre underhåll. Temperaturen mättes vid två tillfällen, Värmeledningen var beroende av trycket. Fantastisk noggrannhet

25 Använd inte olika enheter för samma storhet, t ex Pa och N/m2, W och J/s
Referera alltid till tabeller och figurer i texten. Likaså till bilagor. Numrera ekvationer Numrera figurer Numrera tabeller separat från figurerna

26 Särskrivning Rök fritt Rökfritt Sjuk gymnast Sjukgymnast
Kyckling lever … Skum tomte … Sjö nära tomt Håll platsen Super under ställ Barn under kläder Kassa skåp Kassa avdelningen Slut rea

27 Annonser Extra knäck till jul
Vi kollar glykol + spolar vatten och olja på din bil! Välkommen på 3 års kalas! …önskar köpa vatten nära hus eller tomt…

28 Detta var kampanjen "Handla särskrivningsmedvetet"
Detta var kampanjen "Handla särskrivningsmedvetet"! Det var dags för oss att använda vår makt till att förändra samhället. Vi tolererade inte särskrivningar från företag som borde veta bättre. Vi var bara ute efter större företag/varumärken (Signum, Blåvitt, ICA etc) som gärna särskriver stora delar av sin fysiska produktlinje (alltså inte "Sunes pizzeria" eller "Dannes dator hemsida"). Alltså; företag och tre exempel på produkter.                   Följande företag särskriver stora delar av sin produktlinje, varför vi valt att hänga ut dem här. Vi uppmanar till total köpbojkott till dess bättring sker. Samtliga är vidtalade medelst fysiskt brev innan de publiceras. När/Om de bättrar sig hamnar de på Vita listan. Procordia Food AB ÖNOS/BoB/Fun Light/Risifrutti "Aprikos kräm", "Sallads dressing", "Bland saft", "Äpple juice" etc. Kraft Sverige AB Marabou "Apelsinkrokant rulle ", Mörk choklad kaka", "Aladdin hjärtan" etc. Findus Sverige AB "Makaroner gryta", "köttfärs sås", "fisk dressing" etc. Karamell kungen AB "Karamell kungen", "Choklad bollar", "Choklad kola" etc. IKEA "IKEA katalogen", "IKEA kortet", "IKEA family kortet", "IKEA varuhuset" etc. Annas "Original pepparkakor", "Mandel pepparkakor", "Apelsin pepparkakor" etc. Pågen/Pååls "Vete skorpor", "Strass pågar", "Krisprolls osötade fullkorn skorpor", "Citron muffins" etc. Finax "Glutenfri muffins mix", "Glutenfri frukt müsli", "Glutenfri lågprotein mjölmix", "Sommar müsli" etc. Kavli AB "vitlöks dressing, citron majonnäs, sallads dressing" etc. Coop/KF - Signum och Blåvitt [svar] "vitlöks baguette, hamburger dressing, kardemumma skorpor" etc. Santa Maria "kola kulor, karamell kulor, hassel nötter hackade" etc. Kiviks Musteri AB "Kiviks Williams cider, apelsin juice, blåbärs soppa" etc. Idén till Svarta listan kommer från SäPo. All heder åt dem.

29 Tips Redan vid projektstart: Skapa ett dokument i Word med planerade rubriker, där du samlar idéer och fakta under arbetes gång

30 Regler vid skrivande av rapporter, inlämningsuppgifter mm.
Det är förbjudet att återanvända eget, tidigare examinerat arbete att kopiera andra studenters rapporter, uppsatser eller andra arbeten att skriva av text från vetenskapliga och andra källor utan korrekt angivande av referens Om försök till vilseledande enligt ovan upptäcks kommer detta att rapporteras till Rektor för eventuella disciplinära åtgärder.


Ladda ner ppt "Att skriva teknisk rapport"

Liknande presentationer


Google-annonser