Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasievalet 2014/2015 Ibbe/ HT 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasievalet 2014/2015 Ibbe/ HT 2014."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasievalet 2014/2015 Ibbe/ HT 2014

2 Nationella inriktningar
8671 Yrkestitlar 60 Nationella inriktningar 18 12 Gymnasieprogram Yrkesprogram Ibbe/ HT 2014

3 Vad är det som avgör valet?
3 * H Hälsa Hjärna Hjärta Ibbe/ HT 2014

4 Behörighet till gymnasieskolan
Yrkesprogram: Godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik, engelska + 5 andra ämnen Dispens för engelska – rätt till stöd Ibbe/ HT 2014

5 Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet Hotell- och turismprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet Industritekniska programmet El- och energiprogrammet Naturbruksprogrammet Fordons­ och transportprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Handels- och administrationsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Hantverksprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Ibbe/ HT 2014

6 Yrkesprogram Ger möjlighet att få en anställning och lägger grund för fortsatta studier Skolförlagd eller lärlingsutbildning Eleverna på yrkesprogram ska alltid erbjudas att läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet som utökat program Ibbe/ HT 2014

7 Gymnasial lärlingsutbildning
Alternativ väg till yrkesexamen inom yrkesprogrammen Kan börja första, andra eller tredje året I huvudsak förlagd till en eller flera arbetsplatser Samma behörighetsregler och examens mål som skolförlagd yrkesutbildning 1000:- Kr/månad extra i studiebidrag Ibbe/ HT 2014

8 Krav för yrkesexamen Betyg från ett nationellt yrkesprogram program (minst 2500 p.) Betyg E (G) i minst 90 procent av kurserna (2250 p) Lägst betyg E (G) i svenska, engelska och matematik, samt på gymnasiearbetet (100p varje) E(G) i de viktigaste yrkeskurserna Ibbe/ HT 2014

9 Behörighet till gymnasieskolan
Högskoleförberedande program: Godkända betyg i sv/sv som andra språk, matematik, engelska +9 andra ämnen Godkända betyg i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap för behörighet till EK, HU och SA Godkända betyg i biologi, fysik och kemi till NA och TE Dispens för engelska – rätt till stöd Ibbe/ HT 2014

10 Högskoleförberedande
Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet Ibbe/ HT 2014

11 Krav för högskoleförberedande examen
Betyg från ett nationellt program, minst 2500 p. Betyg E (G) i minst 90 procent av kurserna (2250 p.) Lägst E (G) i 300 p svenska, 200 p engelska och 100 p matematik, samt på gymnasiearbetet. Ibbe/ HT 2014

12 Betyg, meritvärde och urval
Lägg ihop poängen för dina 16 eller 17 högsta betyg. Detta är ditt meritvärde. A = 20 p B = 17,5 p C = 15 p D = 12,5 p E = 10 p F = 0 p Summan av de 16/17 bästa betygen är meritvärdet som man konkurrerar med. Det högsta meritvärdet är 320/340 p. Endast moderna språk räknas som 17:e betyget Ibbe/ HT 2014

13 Gymnasieprogrammen Ibbe/ HT 2014

14 Riksrekryterande utbildningar
En riksrekryterande utbildning är en gymnasieutbildning som elever kan söka från hela landet på samma villkor. Riksrekryterande utbildningar får finnas inom yrkesprogram, estetisk spetsutbildning och som idrottsutbildning. Ibbe/ HT 2014

15 Spetsutbildningar För dig som specialintresse eller en särskild talang du vill utveckla under gymnasiet? Brinner du för exempelvis matematik, naturvetenskap, språk, historia, ekonomi, entreprenörskap eller hållbarhetsfrågor. Du siktar på vidarestudier. Ibbe/ HT 2014

16 Viktiga datum 12 jan –12 feb ordinarie valperiod
Frikvotsansökan med bilagor skickas senast den tredje veckan i feb Preliminärt antagningsbesked visas och Omvalsperioden: april Frikvotsansökan med bilagor ska vara inne hos GA senast andra veckan i maj Antagning görs i slutet av juni och eleverna har hela juli på sig att svara Reservantagningen påbörjas i augusti Ansökan till idrottsgymnasiet senast 1 december Ibbe/ HT 2014

17 Årshjulet för ÅK 9 PRAO V 43 Ibbe/ HT 2014
Ansökan till idrottsgymnasiet senast 1 dec jan –feb ordinarie valperiod Skolbesöksveckan V 47/samtal feb frikvotsansökan skickas in PRAO V 43 april preliminär antagning visas omvalsperiod börjar Byte av skola sköts av skolorna Reserv antagning påbörjas i augusti maj frikvotsansökan skickas in Tid att svara under hela juli Antagning görs i slutet av juni Ibbe/ HT 2014

18 Fri kvot Alla elever som har medicinska och eller sociala skäl kan ansöka prövning i Fri kvot En blankett ska ifyllas och skickas till Gymnasieantagningen senast februari respektive maj Vårdnadshavaren ansvarar för blanketten Ibbe/ HT 2014

19 Introduktionsprogram
Alla som saknar behörighet till ett nationellt program kan söka till ett av introduktionsprogrammen: Preparandutbildning: vill bli behörig till ett yrkes- eller högskoleförberedande program Programinriktat: individuellt alternativ. IMPRO/PRIV: Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, + engelska eller matte + fyra ämnen Eller godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matte + tre ämnen Yrkesintroduktion. Utbildningen består av praktik och undervisning, kan ge behörighet till yrkesprogrammen Individuellt alternativ. En utbildning skräddarsydd för dig. Den kan innehålla studier, praktik eller annat som du önskar Språkintroduktion Ibbe/ HT 2014

20 Ansökan Eleven får ett lösenord till antagningssidan av Ibbe. Lösenordet ska sparas ända till 1:a september När ansökan är gjord ska en kvittens skrivas ut, undertecknas och lämnas till Ibbe Reserv Inriktning Kurs val Ibbe/ HT 2014

21 Minimässa på Bräntis Alla gymnasieskolornas SYV i Umeå och Vännäs kommer till oss för att presentera sina program Dag: den 23:e september Tid: 08: :30 Plats: Bräntbergsskolan Alla föräldrar och elever är välkomna Ibbe/ HT 2014

22 Länkar www.gymnasieantagningen.nu/ www.gymnasieinfo.se
Ibbe/ HT 2014

23 Ibrahim.alhakim@umea.se Tel: 090 – 16 56 10 Mobil: 0703 83 26 16
Kontakt Tel: 090 – Mobil: Ibbe/ HT 2014

24 Kom ihåg Framtidståget Vecka 40 info till eleverna
Vecka 43 PRAO, senast 3 okt Skolbesöksveckan vecka 47 PRASO Tid för samtal hos Ibbe Ibbe/ HT 2014


Ladda ner ppt "Gymnasievalet 2014/2015 Ibbe/ HT 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser