Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision Fredensborg Samma behov? Samma förutsättningar? Samma individuella val? Vad är bästa cancervård för var och en?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision Fredensborg Samma behov? Samma förutsättningar? Samma individuella val? Vad är bästa cancervård för var och en?"— Presentationens avskrift:

1 Vision Fredensborg Samma behov? Samma förutsättningar? Samma individuella val? Vad är bästa cancervård för var och en?

2 Hur börjar patientens resa? Sökmönster 1177/primärvården Patients delay Beslutsstöden ser olika ut Hur hanterar bruset? Hur fånga symtom? Utredningsfasen kan vara lång, fragmenterad och svår att påverka Ingången till specialistvården är ofta trång Gränsdragning symtom – diagnos

3 Cancerutredning US – pilotprojektet CUUS Två vårdcentraler i samarbete med ett multidisciplinärt utredningsteam testar sedan den 1 oktober ett nytt arbetssätt för patienter med misstänkt GI-cancer. Vår målsättningen är att kunna ge patienten ett tryggt och kvalitetssäkrat omhändertagande från första kontakten med vården tills utredningen är slutförd. Vad är bästa cancervård för var och en?

4 Våra patientlöften Vid första vårdkontakten är man uppmärksam på mina symtom Jag får själv möjlighet att beskriva/skatta mina symtom Läkaren tar del av min beskrivning och bedömer om jag behöver utredas snabbt Om jag ska utredas: får jag återkoppling från utredningsteamet inom två vardagar och får möjlighet att skatta min hälsa vet jag vart jag kan vända mig om jag har frågor eller får förvärrade symtom skräddarsys min utredning informerar teamet mig och, om jag vill, en närstående kring vad utredningen visar

5 CUUS innebär: Tidig identifiering av sjuksköterskorna i telefonrådgivningen och patienten gör en första symtomanamnes Triagering av primärvårdsläkaren och direkt remittering till utredningsteamet CUUS. Att teamet kontaktar patienten inom två vardagar och patienten gör en skattning med EQ 5D Att teamet ger en individualiserad utredningen och har patientansvar under hela utredningsprocessen Tillgänglighet till rådgivning dygnet runt

6 CUUS kommer att utvärdera Håller vi löftena till våra patienter? Vad tycker våra patienter jfr i normala flödet? Vad lär vi gemensamt i det nya arbetssätt? Hur utvecklas vårt sätt att kommunicera? –Forskningsansats Håller denna typ av försöksverksamhet för en framtid? Hälsoekonomiska vinster i det nya arbetssättet

7 Symtom Cancer mottagning MDT konferens VC Kirurg Onkolog LAH Patient

8 KirurgiOnkologi Avancerad hemsjukvård Primär- vård


Ladda ner ppt "Vision Fredensborg Samma behov? Samma förutsättningar? Samma individuella val? Vad är bästa cancervård för var och en?"

Liknande presentationer


Google-annonser