Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är bipolär sjukdom ? Symptom Diagnostik Behandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är bipolär sjukdom ? Symptom Diagnostik Behandling"— Presentationens avskrift:

1 Vad är bipolär sjukdom ? Symptom Diagnostik Behandling
Åsa Westrin, Docent, Överläkare, Lunds Universitet, Region Skåne

2 Bipolär sjukdom typ 1 Bipolär sjukdom typ 2 mani mani depression
hypomani depression depression

3 Manisk episod Abnormt förhöjt eller irritabel sinnesstämning under minst en vecka (eller kortare om sjukhusvård nödvändig). Dessutom minst 3-4 av följande: Förhöjd självkänsla eller grandiositet Minskat sömnbehov Talträngdhet Tankeflykt Lättdistraherad Ökad målinriktad aktivitet eller motorisk rastlöshet Hänger sig åt lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser Påtagligt nedsatt funktion ibland med psykotiska inslag Symptomen beror inte på intag av någon substans (ex narkotika)

4 Hypoman episod Onormalt förhöjd eller irritabel sinnesstämning under minst fyra dagar. Dessutom minst 3-4 av följande: Förhöjd självkänsla eller grandiositet Minskat sömnbehov Talträngdhet Tankeflykt Lättdistraherad Ökad målinriktad aktivitet eller motorisk rastlöshet Hänger sig åt lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser Funktionsnedsättningen ej lika påtaglig. Den hypomane kan själv uppleva sig som mycket produktiv och fylld med kraft men omgivningen märker att något är fel. Symptomen beror inte på intag av någon substans (ex narkotika)

5 Samma men svagare symtom som vid mani
Hypoman episod Onormalt förhöjd eller irritabel sinnesstämning under minst fyra dagar. Dessutom minst 3-4 av följande: Förhöjd självkänsla eller grandiositet Minskat sömnbehov Talträngdhet Tankeflykt Lättdistraherad Ökad målinriktad aktivitet eller motorisk rastlöshet Hänger sig åt lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser Funktionsnedsättningen ej lika påtaglig. Den hypomane kan själv uppleva sig som mycket produktiv och fylld med kraft men omgivningen märker att något är fel. Symptomen beror inte på intag av någon substans (ex narkotika) Samma men svagare symtom som vid mani

6 Hypoman episod Funktionsnedsättningen ej lika påtaglig.
Onormalt förhöjd eller irritabel sinnesstämning under minst fyra dagar. Dessutom minst 3-4 av följande: Förhöjd självkänsla eller grandiositet Minskat sömnbehov Talträngdhet Tankeflykt Lättdistraherad Ökad målinriktad aktivitet eller motorisk rastlöshet Hänger sig åt lustbetonade aktiviteter med sannolikt obehagliga konsekvenser Funktionsnedsättningen ej lika påtaglig. Den hypomane kan själv uppleva sig som mycket produktiv och fylld med kraft men omgivningen märker att något är fel. Symptomen beror inte på intag av någon substans (ex narkotika) Funktionsnedsättningen ej lika påtaglig. Den hypomane kan själv uppleva sig som mycket produktiv och fylld med kraft men omgivningen märker att något är fel

7 Depressiv episod Sänkt stämningsläge eller minskat intresse/minskad glädje under minst 14 dagar. Dessutom minst 3-4 av följande symtom: Viktnedgång (eller viktuppgång) Sömnstörning (för lite eller för mycket) Agitation eller hämning Svaghetskänsla/brist på energi Känslor av värdelöshet eller skuldkänslor Minskad koncentrationsförmåga Återkommande tankar på döden

8 Diagnostik När patienten är hypoman: När patienten är manisk:
Oftast tydligt men viktigt att ta reda på om det rör sig om något annat tex missbruk, emotionellt instabil personlighetsstörning eller ADHD När patienten är manisk: - Oftast tydligt men det gäller att bedöma om det rör sig om en övergående psykos (tex akut polymorf psykos) När patienten har en depression och det finns en misstanke om att patienten har varit hypoman: Går att ta reda på men kräver noga utredning och kan ibland vara svårt att fastställa.

9 När det finns en misstanke om att patienten har varit hypoman:
När stämningsläget varit onormalt förhöjd eller irritabel under några dagar ta reda på: Om något eller några av följande symptom samtidigt förekom: Var självkänslan förhöjd? Mindre sömn men ändå utvilad? Mer pratsam än vanligt? Fler idéer än vanligt? Tankar som rusar genom huvudet? Koncentrationssvårigheter? Lättdistraherad? Vad gjorde personen? Var personen så aktiv att andra oroade sig? Gjorde personen något mindre lämpligt? Ex köpte mycket saker utan att behöva dem. Hur det började Hur länge det varade Hur andra uppfattade personen Om personen behandlades med något läkemedel Om personen missbrukade

10 Bipolär sjukdom Bipolär sjukdom, typ I Bipolär sjukdom, typ II
Depressioner och maniska episoder har förekommit Bipolär sjukdom, typ II Depressioner och hypomana episoder har förekommit Rapid cycling Minst 4 episoder av depression/mani eller hypomani under ett år Bipolär sjukdom av annan typ Uppfyller ex inte alla kriterier för hypomana episoder

11 Prognos Livslångt tillstånd God prognos för många med rätt behandling

12 Risk Oregelbunden livsrytm Sömnstörningar Stressande livsituation
Antidepressiva Missbruk Bristande socialt stöd

13 SÖMNSTUDIE 483 personer med bipolar I och II utan pågående depression, mani eller hypomani. Sömnproblem återfall i depression eller mani. Sömnproblem:allvarligare sjukdomsbild. Sylvia et al J Psychopharmacol. 2011

14 Behandling Individuell
Kunskap om sjukdomen, den egna sårbarheten och hur den ska förebyggas. Patient/anhörigutbildning Samtalsstöd Psykoterapi om behov ”krisplan” Kontaktperson/sjuksköterska för snar kontakt vid behov hälsosamtal årligen regelbunden kontroll av labvärden (ffa om litiumbehandlad) Läkemedel

15 Krisplan Kartlägga individuella tidiga tecken på hypomani/depression
Vem gör vad när hypomani/depression misstänks? Vem kontaktar vem? Vad ska patienten göra? Vad ska anhöriga göra? Vad ska kontaktperson/sjuksköterska göra? Vad ska läkaren göra? Andra aktörer? Vilka behovsläkemedel hjälper? Vikten av att sova! Litiumprov Vid vätskebrist risk för akut intoxikation

16 Profylaktisk läkemedelsbehandling
Litium Kräver regelbundna blodprovskontroller, Bäst evidens Antiepileptika Valproat Lamotrigin Antipsykotiska läkemedel, ex Olanzapin (Zyprexa®) Quetiapin (Seroquel®) Aripiprazole (Abilify®

17 Akut behandling av hypomani
Säkerhetsställ god sömn Snabbt återbesök Hypnotika Neuroleptika (tex Olanzapine, Quetiapine, Haloperidol, Risperidol) Bensodiazepiner Kontrollera litiumkoncentrationen, justera dosen Minska, sätt ut antidepressiva Överväg inläggning för snabb sömnjustering

18 Akut behandling av mani
Inläggning (ofta enligt LPT) Stimulibegränsning Stämningsstabiliserare, tex Litium Valproat (ej gravida kvinnor, försiktighet till kvinnor i fertil ålder) Antipsykotika Olanzapine, Risperidone, Quetiapine, Haloperidol Lugnande, sömnreglerande, tex Nitrazepam tn, Diazepam, Oxazepam Ibland kan tvångsmedicinering bli nödvändig men då måste pat vara vårdad enligt LPT. Var noga med att vid behov ge medel mot extrapyramidala symtom (ex Biperiden). Sätt ut (eller minska) antidepressiva (Överväg ECT)

19 Behandling av depressiv episod
Antidepressiva kombinerat med antiepileptika eller antipsykosmedel Behandling med vissa atypiska antipsykosmedel ECT Psykoterapi- god sömn, livsrytm, färdigheter Socialt stöd


Ladda ner ppt "Vad är bipolär sjukdom ? Symptom Diagnostik Behandling"

Liknande presentationer


Google-annonser