Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Judendom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Judendom."— Presentationens avskrift:

1 Judendom

2 Vem är jude? Judendomens grund
Religiös tolkning: den som är född av en judisk mor. Monoteistisk: det finns bara en gud. Känsla av att vara en del av ett folk, am Israel. Am Israel är Guds utvalda folk. Tron att Gud kan ingripa och påverka historien. Gud har gett judarna det heliga landet. Den religiösa tolkningen är att det är en etnicitet. Tanken är att man utgår ifrån Abraham (som var den förste juden) och att hans ätt är de som ska få landet. Ett förbund med Gud. Det heliga landet tillhör Abraham och hans barn/ätt. Därför som alla pojkar omskärs, som ett bevis på detta. Råder delade meningar om hur man ska se på detta. Historiskt har det funnits hela grupper som konverterat samtidigt. Vissa församlingar accepterar att bara fadern är jude om barnet får en judisk uppfostran. Man Kan även ifrågasätta hur väl detta efterlevts historiskt, särskilt med tanke på att judarna levt utspridda i världen. (Åsikten att det är en etnicitet har används emot dem bland annat i Nazityskland). Gud är närvarande i historien och judarnas öde är bestämt och avgjort av Gud.

3 Första mosebok 22:16-18 ”Jag svär vid mig själv, säger Herren, att eftersom du gjorde detta och inte vägrade mig din ende son, skall jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta skall ske därför att du lydde mig.” Ur bibelkapitlet om när gud får Abraham att nästan offra Isak. Vem är det i islam? (retorisk fråga) Inom islam är det Ismael.

4 Historisk översikt Ca 1900 fvt. Abraham är urfadern, den förste patriarken, sluter förbund med Gud Ca 1200 fvt: Exodus – Moses leder am Israel genom öknen. De 10 budorden. Kungatiden – Kung David och Salomo. Tempelofferkult och prästcentrering. Babylonska erövringen 539 fvt. Förstör det första templet. Fångenskap. Detta är judisk teologisk religions-historia. Det är inte nödvändigtvis så att personerna eller händelserna har hänt/funnits. Abraham får landet av Gud, förbundet sluts. Kom ihåg att tiderna är extremt tvivelaktiga, Abraham blev exempelvis 900 år gammal. Exodus: på grund av olika skäl har judarna blivit förslavade i Egypten. Moses friger dem (genom Gud, Gud är ständigt närvarande genom historien!). Leder dem igenom öknen – Sinai, 10 budorden. Blir ett nytt förbund med Gud. Svårt källäge; finns inget egentligen (en öken vandring lämnar inte nödvändigtvis efter sig spår). Farao Merenptahs segerstele: ”Israel är ödelagt, hans säd är icke mer”. Stenen är för gammal för att det ska röra sig om något folk. Kanske enskild stam. Templet mycket viktigt under kungatiden. Det blir en väldigt fokus på prästerna, det är de som behöver se till att läran efterlevs och att lagarna efterlevs till punkt och pricka. Diasporah under Babylonien. Det är under den här tiden som synagogan kommer. Templet var rivet men man behövde en religiös plats att utöva sin religion på. TEMPLET MYCKET VIKTIGT!

5 Historisk översikt 539 fvt. Kyros av Persien erövrar Babylonien. Judiskt självbestämmande. 63 fvt. Romersk ockupation. 70 evt. Det andra templets fall, början på diasporah. 1946, staten Israels bildande? Messias? Olika syner på vem Messias är och vad han ska göra. Klassiskt så har messias varit en politisk ledare som ska ta tillbaka landet åt det judiska folket. Messias är alltså inte inom judendomen en religiös gestalt såsom Jesus är inom kristendomen. Messias gör inte anspråk på att vara gud eller guds son. Vad betyder diasporah? Vissa hävdar att judarna levde i diasporah i babylonien. Vid första templets fall byggs synagogor för första gången, Rabbiner uppkommer som är de som tolkar läran. Man behövde helt enkelt någon annanstans att ha ett religiöst rum. Människan är i grunden skapad som en avbild av gud, som helhet. Men det finns både godhet och ondska inom människan.

6 Titusbågen, Rom Triumfbåge med menoran i som en segersymbol efter det andra templets fall.

7 Tempelberget, klippmoskén

8 Västra muren Säg inte ”klagomuren”

9 Klippmoskén Den mest religiöst laddade platsen på planeten… Om inte typ Varanasi, Indien

10 Religionsutövningen Synagogan religiöst centrum
613 påbud, alla återfinns i Torah och Mishna. Cermonier och högtider handlar oftast om att minnas bibliska berättelser och återuppleva dessa. Sabbaten Omskärelsen Bar Mitzvah Kosher Judiska påbud och lagar finns alla beskrivna i Torah och Mishna. Tanakh är den hebreiska bibeln där moseböckerna, profetböckerna, och skrifterna (poesi osv) ingår. Torah och Mishna ingår i Tanakh Mishna är ett kommentarsmaterial där man har summerat lagarna som framkommer i Torah. Är i 6 böcker som behandlar böner, kosher osv. Tro spelar mindre roll inom judendomen, det är först och främst lagarna som ska efterlevas – judendomens mål är alltså att följa guds lag så att gud blir nöjd och Messias/det heliga landet blir deras. Sabbaten är judarnas vilodag, inget arbete ska utföras på denna dagen (vilket har tolkats väldigt olika). På fredagskvällen tänder man ljus och läser böner och delar ut Torah Bar Mitzvah (man har infört en Bat Mitzvah för tjejer). När en pojke är 13 år anses denne vara gammal nog att följa den judiska läran. Ska då ha skolats i den judiska läran. Kan ses som den judiska konfirmationen.

11 Kosher Bara en del arter är tillåtna (kor, får, höns och fisk) medan andra (svin och skaldjur) är förbjudna. Det är möjligt att de förbjudna djuren har egenskaper som man ville ta avstånd från: rovfåglar är inte kosher, medan andra mer fridsamma fåglar är tillåtna. När ett djur slaktas, måste avlivningen ske så smärtfritt som möjligt. Det bör dock spela en roll för oss om vi har sett till att göra djurets smärta så liten som möjligt när vi utarbetade kompromissen att döda för att äta. Därför har Torah exempelvis en lag som förbjuder slakt av en kalv i dess mors närvaro. Man får inte blanda kött och mejeriprodukter i en och samma måltid. Också i det här fallet har det att göra med helighet, inte hälsa. När vi köper plastförpackat kött och mjölk i tetrapak har vi glömt var dessa livsmedel kommer ifrån. Naturen skapar mjölk i juvret på moderdjur för att de ska kunna ge näring åt sina nyfödda och hålla dem vid liv. Redan att döda ett ungdjur för köttets skull är en eftergift för den mänskliga lystnaden. Att äta köttet tillsammans med den mjölk som modern producerat är att förvärra grymheten. Som en följd serverar inte lagtrogna judar smör vid en måltid som innehåller kött eller häller grädde i kaffet efter en sådan måltid. De har också olika uppsättningar porslin och matsilver för kött- och mjölkmåltider. Från judiska församlingen i Stockholms hemsida

12 Viktiga högtider Rosh Hashana – Nyårsdagen.
Yom Kippur - försoningsdagen Sukkot – Lövhyddefesten. Chanukka – ljusfesten. Pesach – påsken. Notera att samtliga är knutna till olika bibliska berättelser VIKTIGT MED DEM ÄR ATT ALLA HANDLAR OM ÅMINNELSE. Läs om dem i läroboken på digilär och på ne.se

13 Olika riktningar Ortodox judendom - Tanak förmedlar en sann lära som skall följas för att judarna ska få landet. Reformjudendom – reglerna måste kunna anpassas till den tid och det samhälle man lever i. Sekulär judendom – judendom är snarare en kulturell identitet som är värd att bevara. Understryk att religion är olika, i olika kontext. Den kan alltså ta sig väldigt olika uttryck. Hur mycket firar vi jul? Kulturella kristna och judar.

14 Anti-semitism ”Guds utvalda folk” Dödade Jesus Digerdöden
Kätteri under medeltiden Digerdöden Girighet, Ocker Sion vises protokoll Rasism, Nazityskland


Ladda ner ppt "Judendom."

Liknande presentationer


Google-annonser