Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd i vardagen till psykiskt funktionshindrade - utgångspunkter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd i vardagen till psykiskt funktionshindrade - utgångspunkter"— Presentationens avskrift:

1 Stöd i vardagen till psykiskt funktionshindrade - utgångspunkter
Fältbaserat socialt arbete, boendestöd och hjälpmedel

2 Målgrupper Vuxna med psykiska funktionsnedsättningar
Väsentliga svårigheter att klara vardagslivet Viktiga livsområden begränsas Varaktighet Beror på psykisk sjukdom/störning Vuxna med psykiska funktionsnedsättningar i kombination med missbruk och/eller kriminalitet

3 Utgångspunkter för arbetet
Brukarinflytande Relationsbaserat Teamarbete Nätverksarbete Fältbaserat/Uppsökande Genomskinlig organisation

4 Psykiska Funktionsnedsättningar
Dolda funktionsnedsättningar Syns inte utanpå Svårt att förstå problematiken Man vill - men kan inte – ej lathet Svårigheter att göra/utföra det man vill och planerat

5 Kognitiva nedsättningar kan påverka
Förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet Förmågan att umgås med andra – social kontakt Förmågan att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter

6 Exempel på problem i vardagen:
Minne – svårt att komma ihåg, svårt att lära nya saker Initiativ – svårt att ta initiativ till vardagliga aktiviteter Tidsuppfattning – svårt att passa tider, påbörja/avsluta Struktur – svårt med ordning och reda Stress – svårt med avslappning och ro, sömnstörningar Isolering – svårt att vara delaktig i samhället

7 Sömn/stresshantering Ett hjälpmedel … Skapar trygghet
Kognitiva hjälpmedel ger stöd för hjärnans funktioner! Problem med… Tid Minne Initiativ Struktur Sömn/stresshantering Ett hjälpmedel … Skapar trygghet Ger självständighet Ökar daglig aktivitet Ökar delaktigheten i samhället

8 Ett sovtäcke med insydda bollar för taktil stimulering
Bolltäcke Ett sovtäcke med insydda bollar för taktil stimulering Problem Sömnstörningar Ångest/Oro Störd kroppsuppfattning Stress Resultat Trygghetskänsla Somnar snabbare Sover djupare Ångestdämpande Minskad sömnmedicin

9 Timstock Visar tiden med lysdioder, som slocknar varefter tiden går, ger signal vid slut Resultat Skapar tidsuppfattning Trygghet, att veta hur länge Självständighet, att ingen behöver påminna/”tjata” Problem Svårt att veta hur lång tiden är t ex äta frukost, duscha, arbetsuppgifter, rast/vila, se på TV…

10 Komihågklocka En klocka där man talar in egna meddelande för till exempel påminnelse och initiativ Problem Svårt att ta initiativ Svårt att komma ihåg Svårt att veta vilken ordning Resultat Självständighet Trygghet att veta att man inte glömmer ”Tjata på sig själv, på det man vill bli tjatad på”

11 Medicinkarusell Doseringshjälpmedel med påminnelsesignal
1-4 larm per dag, aktuell medicin matas fram, låsbar Klara av att ta sin medicin själv Minskad risk att överdosera medicin eftersom den är låst Personal behöver inte åka ut med enbart medicin Ger trygghet att bli påmind Påminnelse att det är dags att ta medicin Självständighet

12 Boendestöd Ansökan om stöd kan komma från personen själv eller via anhöriga, psykiatrin eller andra myndigheter Alla insatser är frivilliga Arbetet ska utgå från personens önskemål och han/hon ska själv efter egen förmåga delta i insatserna Stödet ska planeras och utföras så att det ger ökad självständighet, aktivitet och livskvalitet

13 Personlig Plan En Personlig Plan upprättas av personen tillsammans med boendestödjaren och eventuellt sjuksköterska och/eller handläggare Boendestödjaren utför tillsammans med personen de planerade aktiviteterna för att nå målen i Personlig Plan Uppföljning och planering sker kontinuerligt utifrån behov

14 Fallbeskrivning 1. Kvinna 35 år. Ensamstående. Söker själv hjälp för att hennes livssituation känns ohållbar. Efter en längre tids arbetslöshet har hon börjat missköta sig själv och hemmet. Har ett stort socialt nätverk av vänner, familj och släkt som p g a hennes problem blivit lidande då hon ej kunnat bjuda hem någon. Hon vill ha hjälp att få struktur på sin vardag. Här jobbar vi aktivt med Personlig Plan som har varit till stor hjälp för att tydliggöra framstegen.


Ladda ner ppt "Stöd i vardagen till psykiskt funktionshindrade - utgångspunkter"

Liknande presentationer


Google-annonser