Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fordonsteknik Kurs: FOR 1209 Hydraulik & pneumatik 50 poäng

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fordonsteknik Kurs: FOR 1209 Hydraulik & pneumatik 50 poäng"— Presentationens avskrift:

1 Fordonsteknik Kurs: FOR 1209 Hydraulik & pneumatik 50 poäng
Kursansvariga lärare: Per Svensk SvP

2 Syfte Kursen: Hydraulik & pneumatik ska ge grundläggande kunskap om hydraulikens och pneumatikens principuppbyggnad, funktion och användningsområden. Kursen skall dessutom ge grundläggande kunskap om huvudkomponenter, deras placering och symboler.

3 Mål Målen vi ska arbeta mot är att du ska:
Känna till hydrauliska och pneumatiska grundprinciper. Känna till uppbyggnad och funktion av hydrauliska och pneumatiska system i fordon. Känna till hydraulik och pneumatik som medel för kraftförstärkning. Kunna identifiera huvudkomponenter och avläsa komponentschema. Känna till oljors egenskaper och inverkan på miljön. Kunna arbeta kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetet.

4 Arbetssätt Föreläsning, inläsning i basboken av faktatext,
sidorna 86-92, på egen hand. Detta nås med hjälp av: Genomgång av bildspel och samt praktisk visning samt egna tester på hydraulstationen och även eget skruvande på olika delar i hydraul- och pneumatiksystemet. Men även med egna studier. Praktisk moment med hydraulstationen i B-hallen. Skriftligt slutprov. Återkoppling, utvärdering.

5 Vad krävs för att klara kursen?
Du måste ta ansvar för dina studier = närvara, lyssna och anteckna, fråga om du är osäker, söka fakta, känna till vad som krävs för att bli godkänd. Du behöver ha ordning och reda = papper, penna, pärm, kalender, koll på när, var, hur. Du måste passa tider = komma i tid till lektioner och lämna in arbetsuppgifter i tid. Du behöver träna på att samarbeta i grupp. Du måste ta dig tid att göra dina uppgifter. Om du blir sjuk måste du tala med kursansvarig lärare och själv ta reda på vad du har missat.

6 Kurs upplägg Kursen är uppdelad i två delar.
Första delen handlar om hydraulikens grunder Den andra delen handlar om pneumatikens grunder. Varje del består av fyra lektionstillfällen

7 Betyg I kursbetyget ingår dina betyg på: Praktiskt moment: Provet
Hydraulstationen Pneumatikstationen Demontering och montering av komponenter. Provet

8 Mål Mål för kursen. Kursen ska ge grundläggande kunskap om hydraulikens och pneumatikens principuppbyggnad, funktion och användningsområden. Kursen skall dessutom ge kunskap om huvudkomponenter, deras placering och symboler

9 Mål som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs.
Eleven skall: - förstå hydrauliska och pneumatiska grundprinciper. - förstå uppbyggnad och funktion av hydrauliska och pneumatiska system i fordon. - förstå hydrauliska och pneumatiska som medel för kraftförstärkning. - kunna identifiera huvudkomponenter och avläsa komponentschema. - kunna utföra tryck och flödesmätningar. - känna till oljors egenskaper och inverkan på miljön. - kunna arbeta kvalitets-, miljö och säkerhetsmedvetet.

10 Kriterier för godkänt Eleven utför med stöd av instruktioner och handledning enkla och vanliga monterings- och demonteringsarbeten inom hydraulik respektive pneumatik. Eleven redogör för uppbyggnad, funktionsprincip och användningsområden hos huvudkomponenter inom hydraulik och pneumatik med stöd av informationsmaterial. Eleven utför arbetsuppgifter på ett arbetsmiljömedvetet sätt.

11 Kriterier för väl godkänt
Eleven utför med stöd av instruktioner monterings- och demonteringsarbeten inom hydraulik och pneumatik. Eleven redogör för huvudkomponenters uppbyggnad, funktionsprincip och användningsområden inom hydraulik och pneumatik.

12 Kriterier för Mycket väl godkänt
Eleven redogör för hur olika huvudkomponenter samverkar inom hydraulik och pneumatik. Eleven genomför arbetsuppgiften arbetsuppgifterna ansvarsfullt och noggrant med skälig tidsåtgång.

13 Sist, men inte minst… Frågor?


Ladda ner ppt "Fordonsteknik Kurs: FOR 1209 Hydraulik & pneumatik 50 poäng"

Liknande presentationer


Google-annonser