Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap"— Presentationens avskrift:

1

2 Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

3 Från riskfaktorer till friskfaktorer
Aaron Antonovsky Salutogent synsätt KASAM MENINGSFULLHET – BEGRIPLIGHET - HANTERBARHET

4 Att främja hälsa Chefens jobb: ”Göra det möjligt”
Medarbetarens jobb: ”Få det gjort” (Obs! Chefen är också medarbetare…) Förebygga /hälsofrämja

5 Att vara hälsofrämjande …
Att ha kunskap om sådant som gör oss friska t ex balans mellan jobb och fritid. Att känna till strukturer på arbetsplatsen och hur de påverkar Att göra sig delaktig i processerna på och utanför arbetsplatsen Genomför! Den hälsofrämjande medarbetarrocken / chefsrocken tar vi på oss när vi går till jobbet.

6 Varför? Friskare anställda Minskad frånvaro Ökad motivation
Högre produktivitet / måluppfyllelse Lättare att rekrytera – minskad personalomsättning Ökad nöjdhet Minskar stress, ökar trygghet

7

8 13 faktorer för en frisk arbetsplats
Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare Utvecklad kommunikation Samarbete/teamarbete Positivt, socialt klimat Medinflytande/delaktighet Självständighet/empowerment Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål

9 Erkännande för det jag gör
Att utvecklas och växa i arbetet Lagom arbetstempo och arbetsbelastning Administrativt och/eller personligt stöd i arbetet Bra fysisk arbetsmiljö Bra relationer till kunder & intressenter

10

11 13 faktorer för en frisk arbetsplats
Att utvecklas och växa i arbetet Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare Lagom arbetstempo och arbetsbelastning Utvecklad kommunikation Samarbete/teamarbete Administrativt och/eller personligt stöd i arbetet Positivt, socialt klimat Bra fysisk arbetsmiljö Medinflytande/delaktighet Bra relationer till kunder & intressenter Självständighet/empowermen t Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål Erkännande för det jag gör Vilka utmaningar har ni? Hur skapar man nyfikenhet? Ta vara på idéer. Prova, följa upp, förändra lite, prova igen. Icke-döma. Saker måste mogna… Idéer som hoppande grodor.

12 Gör medarbetarna medansvariga Mod…tåla-mod… (ibland är det trögt…)
Forma en ”stab” Öppna upp för att nya saker kan vara bra saker! Nyfikenhet! Vad göra – övergripande?

13 Konkret i vardagen: ”Bruset” – positivt socialt klimat
Lärandet – att utvecklas och växa Rörelsen / processen. Sätt hälsan på agendan. Gör! Identifiera ”bruset”. Kunskap är makt. Om vi vet vad som gör oss friska så kan alla dra åt samma håll. Återkoppling till de 13 friskfaktorerna

14 Att vara en hälsofrämjande chef/medarbetare är att
ha kunskap om sådant som gör oss friska t ex balans mellan jobb och fritid. ha kunskap om strukturer på arbetsplatsen och hur de påverkar göra sig delaktig i processerna på och utanför arbetsplatsen Genomför! Sammanfattningsvis! De fyra byggstenarna i en hälsofrämjande arbetsorganisation: friskfaktorer / arbetsplatsen / delaktighet / processen

15 Lycka till med ert viktiga arbete!
Referenser: Europeiska arbetsmiljöbyrån Arbetsmiljöverket kunskapsöversikt: ”Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer” - Rapport 2012:7 ”Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap” Arbets- och miljömedicin Väst och Göteborgs stad ”Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång” och ”Hälsopromotion i arbetslivet” Anders Hansson Kryast ”Hälsotrolla med knäna!”


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap"

Liknande presentationer


Google-annonser