Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur man skriver en argumenterande text.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur man skriver en argumenterande text."— Presentationens avskrift:

1 Hur man skriver en argumenterande text.
Argumentera mera! Hur man skriver en argumenterande text.

2 Varför argumentera? Övertala andra Stå för vad man brinner för
Lära sig se saker ur andras synvinklar

3 Olika sorters argument
Känsloargument: Svag trovärdighet Auktoritetsargumentet: Ganska stark trovärdighet Händelseargument: Ganska stark trovärdighet Fakta argument: Stark trovärdighet så länge källan är aktuell och passar i sammanhanget.

4 " En argumenterande text ska påverka och övertyga läsarna, få dem med sig i en viss fråga. En tydlig tes och strukturerade argument höjer trovärdigheten och möjligheten att påverka."

5 En argumenterande text bör bestå av:
En intresseväckande rubrik En tes (idé/åsikt) Tre argument som stärker din åsikt Ett motarargument som du bemöter En avslutning och sammanfattning

6 Begrepp att använda Begrepp som informerar läsaren om varför din text och frågan den tar upp är viktig. Vi bör… Det är viktigt att… På grund av detta… Begrepp som används när man skriver fram argument: För det första, för det andra, för det tredje. Ytterliggare en argument Därutöver Dessutom

7 Begrepp fortsättning Begrepp som du kan använda när du presenterar ditt motargument Enligt vissa De finns de som tycker Vissa skulle påstå En del är av en annan åsikt

8 Kvinnor och män ska ha samma lön!
Sverige räknas som ett av världens mest jämställda länder men trots detta får män oftast högre lön än kvinnor även om de gör samma jobb. Vi bör därför redan sätta större press på arbetsgivare att jämna ut skillnaderna! En anledning till att kvinnor förtjänar lika hög lön som männen är att de oftast sköter sig bättre i skolan, får högre betyg och utbildar sig längre. Vissa kanske skulle mena att kvinnor inte vill göra karriär på samma sätt som männen eftersom kvinnorna oftast är de som stannar hemma med barnen. Detta argument hör hemma i det förflutna då kvinnor överhuvudtaget inte var välkomna på arbetsmarknaden, inte i 2000 talet då det finns alla möjligheter för papporna att vara hemma med barnen. Utöver detta vill inte alla kvinnor ha barn och även om de vill det är det inte alla som har en man som bidrar med pengar och därför är det viktigt för kvinnor att tjäna så mycket som möjligt. Det är enligt lag förbjudet att diskriminera en person på grund av deras ålder, sexuella läggning, etnicitet och kön och det borde därför vara självklart att kvinnor och män ska ha samma lön!

9 Uppgiften! Skriv en argumenterande text som du lämnar in onsdag v. 8
Texten ska vara mellan ½-1 A4 sidor lång. Texten ska innehålla (E): En rubrik, tre argument varav minst ett är baserat på fakta och en avslutning. Språket ska vara i huvudsak korrekt och inget talspråk ska finnas med i texten. För de högre betygen krävs att texten innehåller ett varierat språk samt en stor trovärdighet. Trovärdigheten stärks genom att använda vissa typer av argument (se power point) samt genom att i texten presentera och bemöta ett motargument. Språket ska vara i huvudsak korrekt och inget talspråk ska finnas med i texten.


Ladda ner ppt "Hur man skriver en argumenterande text."

Liknande presentationer


Google-annonser