Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alingsås Borås Göteborg Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Ängelholm Helsingborg Malmö Lund Kristianstad Karlshamn Karlskrona Ljungby Växjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alingsås Borås Göteborg Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Ängelholm Helsingborg Malmö Lund Kristianstad Karlshamn Karlskrona Ljungby Växjö."— Presentationens avskrift:

1 Alingsås Borås Göteborg Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Ängelholm Helsingborg Malmö Lund Kristianstad Karlshamn Karlskrona Ljungby Växjö Hyltebruk Värnamo Jönköping Halland Helsingborg 285 000 inv 7:e landsting God Hälsa Nöjda medborgare Stark ekonomi Kostnadseffektiv vård Stolta och engagerade medarbetare Kristina Wallentin 2006 02 09

2

3 Vårdparadoxen? Vårdplatser, sjukhuset i Varberg, 1980- 2004 Kristina Wallentin 2006 02 09

4 Vårdparadoxen? Vårddagar och vårdtillfällen 1980-2004 Kristina Wallentin 2006 02 09

5 Vårdparadoxen? Medelvårdtid 1980-2004 Kristina Wallentin 2006 02 09

6 Hur ska det bli? Hur möter vi framtidens vårdbehov?? Sjukhuset i Varberg 2010???? Kristina Wallentin 2006 02 09

7 En liten påminnelse.... Bota lindra och trösta, men främst att inte skada! Kristina Wallentin 2006 02 09

8 Om vi med backspegelns hjälp ska backa oss in i framtiden måste vägen vara bra rak om vi inte ska hamna i diket! Kristina Wallentin 2006 02 09

9 Mäta för att lära, inte för att döma! Hur ser förtroendekapitalet ut? Kan vi mäta oss till förståelse om framtiden? Kristina Wallentin 2006 02 09

10 Den rationella kunskapssyn som industrialismen och naturvetenskapen i huvudsak bygger på utmanas idag av nya sätt att se på vetenskap och kunskap. Därmed uppstår behov av nya former för lärande Kristina Wallentin 2006 02 09

11 Tjugonde århundradet Gör allt som är möjligtGör allt som är möjligt Professionerna kontrollerar vårdenProfessionerna kontrollerar vården Reagera på behovReagera på behov Expertbaserad praxisExpertbaserad praxis Använd lager och köer för att styra flödetAnvänd lager och köer för att styra flödet Utgå från resursbrist och ransoneringUtgå från resursbrist och ransonering Specialisera alla funktionerSpecialisera alla funktioner 8-17 må-fre8-17 må-fre Förändring av signalsystem och uppdrag Tjugoförsta århundradet Gör bara det som hjälper patientenGör bara det som hjälper patienten Patienten är källan till kontroll över vårdenPatienten är källan till kontroll över vården Förutse behovFörutse behov Evidensbaserad praxisEvidensbaserad praxis Använd ”continous flow design”Använd ”continous flow design” Utgå från ”waste” och arbeta bort detUtgå från ”waste” och arbeta bort det Förenkla klokt och kontinuerligtFörenkla klokt och kontinuerligt 24-7-36524-7-365 Kristina Wallentin 2006 02 09

12 Alla problem kan avgränsas; trasiga klockor, bilar, kroppar, själar Med tillräckligt stor och detaljerad kunskap kan alla problem förstås och lösas Genom att studera ett problems alla delar kan problemet förstås eftersom helheten alltid är summan av delarna Det finns en hierarki av orsaker; några är viktigare, några obetydliga – liten tuva stjälper aldrig stort lass – linjär kausalitet Det går att förutsäga framtiden! Vi är fostrade i maskinmetaforen ”Världen som en klocka” Kristina Wallentin 2006 02 09

13 Ett system är en samling delar som finns i ett sammanhang eller ett utrymme Delarna kan agera oberoende av varandra men påverkar varann Delarna är sammankopplade Vilken del som helst oavsett storlek kan påverka helheten Framtiden kan inte förutsägas – men väl påverkas! Numera vet vi att världen är ett stabilt kaos.... Kristina Wallentin 2006 02 09

14 Bota lindra och trösta, men främst att inte skada! Kristina Wallentin 2006 02 09

15 Hur hanterar vi det faktum att sjukvården, oavsiktligt men dock undvikbart, förorsakar smärta, lidande och död??? Hur mäter vi våra tillkortakommanden? Vem frågar efter dem? Kristina Wallentin 2006 02 09

16 Ingen undvikbar död Ingen undvikbar smärta Ingen onödig väntetid Ingen ineffektivitet Inget onödigt strul Kristina Wallentin 2006 02 09

17 En kraftfull vision! Strategiska långsiktiga mål! Strategier! Tillräckligt bra mått och nyckeltal! Handlingsplaner!...men skilj på nivåerna! Kristina Wallentin 2006 02 09

18 Nationella riktlinjer......och incitament som stödjer ”rätt” beteenden! Kristina Wallentin 2006 02 09


Ladda ner ppt "Alingsås Borås Göteborg Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Ängelholm Helsingborg Malmö Lund Kristianstad Karlshamn Karlskrona Ljungby Växjö."

Liknande presentationer


Google-annonser