Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 Introduktion till Nyps 11/ Sofia Wallgren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 Introduktion till Nyps 11/ Sofia Wallgren"— Presentationens avskrift:

1 2 Introduktion till Nyps 11/11 2009 Sofia Wallgren
Nyps utbildning- Företagsstöd 2 Introduktion till Nyps 11/ Sofia Wallgren

2 Stöd i hantering av företagsstöd
Webbansökan Checklistor Dokumentmallar

3 Stöd i hantering av program/insatser
Prognoser Ekonomisk uppföljning Uppföljning

4 NYPS Nytt sätt att arbeta! Registrerings- Ärendehanterings- system
STINS Ansökan Beslut 1 Beslut 2 Utbetaln Handläggning Diarieföring ”KUND” ”KUND” Webbansökan Beslut 1 Beslut 2 Utbetalning NYPS Handläggning Diarieföring

5 Nyps ärendehanteringsprocess
Sökande Webbansökan Kontrollera Automatiskt / manuellt Fördela Automatiskt / manuellt Bereda Ärendehanterare Besluta Beslutsfattare Effektuera Ärendehanterare Registrera Dokument in

6 Arbetsytor i Nyps Bered ärendebeslut Fatta ärendebeslut
Effektuera ärende- beslut Hämta ut ärende Titta på ärende Register med aktörsdata Registrering N/B Importera dokument Fördela ärenden manuellt Visa arbetsbelastning Sök specifikt ärende Sök grupper av ärenden Sök aktör Nyckeltal Prognoser Beslutsbudget

7 Roller i Nyps Ärendehanterare Beslutsdeltagare Beslutsfattare
Fördelare Registrator Registerförvaltare Nyps controller Ärendesök

8 Behörighet En användares totala behörighet bestäms av tre saker:
Organisationstillhörighet Behörighet per stödtyp Användarens roller (bestämmer vilka arbetsytor användaren har tillgång till) Dessa tre faktorer tillsammans bestämmer en användares totala behörighet i NYPS.

9 Rollernas koppling till arbetsytor
Reg För- delare ÄH BD BF Reg.- förvalt. NYPS-contr. Inkorg X Fördela Att göra Hantera ärende Sök Visa aktör+ Visa ärende Aktörsregister NYPS ekonomi Arbetsyta Roll

10 Byta arbetsyta En viss arbetsyta är alltid vald. Längst upp visas knappar för de olika arbetsytorna. Den arbetsyta som är vald visas med en nedtryckt knapp. Byta arbetsyta: Klicka på knappen till den arbetsyta du vill byta till, eller Välj arbetsytan i menyn Arbetsytor  <önskad arbetsyta>.

11 Menyer Längst upp i NYPS-fönstret finns Huvudmenyn.
Undermenyerna i Redigera-menyn finns bara tillgängliga när du har ett ärende uthämtat. Via Sök-menyn har du alltid tillgång till att söka efter t ex branschkod eller kod för län-kommun-församling.

12 Menyval- Redigera

13 Tabeller Ej ändringsbara

14 Ändringsbara Vita celler är ändringsbara Gula celler är låsta

15 Ändringsbar tabell (forts.)
Använd piltangenterna för att förflytta dig mellan cellerna i tabellen. För att kunna ändra i en cell: Dubbelklicka i cellen Ställ dig på cellen och tryck F2. Om cellen är i redigerbart läge – använd tab för att gå till nästa cell. Vänster- och högerpil flyttar dig inom cellen. Gå ur redigerbart läge: Enter (spara ändring)/Esc (ångra ändring)

16 Tabeller generellt För de flesta tabeller gäller att:
Du kan ändra storleken på kolumnerna genom att med musen ställa dig mellan två kolumner och dra kolumnen dit du vill ha den. Du kan sortera på valfri kolumn genom att klicka på tillhörande kolumnrubrik. Ännu ett klick ger sortering i omvänd ordning.

17 Draglist På ”Hantera ärende”-arbetsytan kan du klicka på pilarna på delningslisten mellan flikarna till vänster eller höger för att snabbt maximera storleken på arbetsområdet. Mellan de olika områdena på arbetsytan finns draglister. Genom att greppa tag i dem med musen kan du steglöst ändra storleken på de olika områdena.

18 Inmatning av datum… För att snabbare skriva in ett datum kan du använda kortkommandon. För att ange datum några dagar bakåt i tiden: ange -<antal dagar> t ex –7 ger datumet för en vecka sedan, +7 ger datumet en vecka framåt i tiden. -0 eller +0 ger dagens datum. På samma sätt kan +<antal månader>m och –<antal månader>m användas. T ex +1m ger datumet en månad framåt i tiden. Detta fungerar även med å för år: +1å ger datumet ett år framåt i tiden. Kortkommandot ersätts av ett korrekt datum när du lämnar datumfältet t ex genom att trycka Tab.

19 Organisationsnummer Varje organisation har ett organisationsnummer eller personnummer: Ett organisationsnummer/personnummer anges med 12 siffror, inledande 16 för orgnr (t ex ) och 19 för persnr (t ex ) Orgnumret kan ändras. Om numret ändras, indikeras detta för aktörens pågående ärenden genom att de får en särskild ikon i ”Att göra”.

20 Obligatorisk uppgift ! En obligatorisk uppgift markeras med ett rött utropstecken. Obligatoriska uppgifter måste ha ett värde för att du ska kunna skapa/spara.


Ladda ner ppt "2 Introduktion till Nyps 11/ Sofia Wallgren"

Liknande presentationer


Google-annonser