Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MDH – den samverkande högskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MDH – den samverkande högskolan"— Presentationens avskrift:

1 MDH – den samverkande högskolan
Karin Röding, rektor Mälardalens högskola Innovation by Collaboration 3 september 2014

2 Högskolan i siffror grundas Mälardalens högskola (MDH) 51 program
11 internationella program 11 forskarutbildningsämnen anställda 71 professorer Ca 200 aktiva forskarstuderande vid MDH studenter 51 program = 34 på grundnivå, 17 på avancerad nivå 11 internationella program = 9 masterprogram + 2 grundnivå 900 anställda = 447 lärare varav 237 är disputerade 71 professorer = 47 professorer, 12 gäst, 12 adjungerade Ca 200 forskarstudenter, varav 69 är externfinansierade

3 12 stor- och globala företag i regionen.

4 Sex etablerade forskningsinriktningar
Inbyggda system Datorer i produkter och produktionssystem Innovation och produktrealisering Metoder och verktyg från idé till produktion och kund Framtidens energi Processoptimering för industriprocesser och energisektorn Industriell ekonomi, organisation och arbetslivsvetenskap Processer för förändring och förnyelse Hälsa och välfärd Vård och medicin möter social- och beteendevetenskap Utbildningsvetenskap Didaktik för framtidens utbildning, yrkesverk-samhet och utbildnings- system Men också samproduktion inom MDH: - mellan forskning och utbildning - mellan etablerade forskningsinriktningar - mellan akademier 4

5 Utbildningsområden med tillhörande forskningsinriktning
Teknik-utbildningar Innovation och produkt-realisering Framtidens energi Inbyggda system Lärar-utbildningar Utbildnings-vetenskap Hälso- och välfärds-utbildningar Hälsa och välfärd Ekonomi-utbildningar Industriell ekonomi och organisation Hälso- och välfärds-utbildningar

6 Vision: Ett starkt MDH –
den samproducerande högskolan Dekanus

7 Samproduktion och samverkan
Ömsesidigt behov, värde och nytta Gemensam kompetens Ansvar vilar på MDH och samproducerande partner Aktiviteter genomförs av MDH och samproducerande partner Projektportfölj Samverkan Snarare ensidigt behov, värde och nytta MDH:s egen kompetens MDH:s ansvar MDH:s aktivitet Enstaka projekt

8 Goda exempel på samproduktion
Samhällskontraktet Strategiska avtal med ABB, Bombardier, Västmanlands kommuner och landsting, Regionförbundet Sörmland, samt Eskilstuna Energi och Miljö, VafabMiljö och Mälarenergi Volvo Preferred Research Partner Forskning i världsklass Idélab Robotdalen Automation Region Samverkan med det omgivande samhället. Hög kvalitet på utbildning. Nära anknytning till forskningen. Vi tipsar studenter tidigt i utbildningen att ta del av MDH:s erbjudanden om arbetslivsanknytning, och inte vänta till sista terminen.

9 OPENINNOVATION@MDH Delprocess – offentlig sektor
Plan: Stärka kontakterna med länets kommuner och landstinget. Träffar med ledande politiker och tjänstemän. Mål: Identifiera gemensamma mål och finna bra samverkansformer. Möten: Bl.a. träffar med kommunledningar och Regionförbundet Södermanland och Västmanlands kommuner och landsting

10 Samhällskontraktet - Skola, omsorg och framtidens arbetskraft
4-årigt avtal Professionalisera och effektivisera samverkan Gemensamma mål – för regionens bästa Medel från kommunerna 40 Mkr Ny period beslutad Samma belopp dvs. 40 Mkr Landstingen i Södermanland och Västmanland deltar fr.o.m 2014 med 3 Mkr/år/landsting TRE PARTER: ESKILSTUNA VÄSTERÅS MDH

11 En långsiktigt hållbar struktur för jämlik och ömsesidig samverkan inom hälsa och välfärd.
Målet med MKHV är att främja hög kvalitet i verksamheterna, utbildningarna och forskningen inom området hälsa och välfärd. Tack för inbjudan MKHV:s historia… Ett år som försök…

12 MKL – Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande
en regional samverkansarena för skolutveckling, forskning och forskarutbildning, kompetensutveckling och kompetensförsörjning Tack för inbjudan MKHV:s historia… Ett år som försök…

13 Hållbar samhällsutveckling
Åtgärder i miljonprogramområden: Leder insatt åtgärd till önskad effekt? Hur kan kommunen styra genomförandet av åtgärder i samverkan med andra aktörer?

14 Delprocess - Näringsliv
Delprocess - Näringsliv Plan: Framtagen för MDH:s viktigaste strategiska kontakter på ledningsnivå inom näringslivet. Mål: Strategiska samarbetsavtal. Möten: Bl.a. ABB-bolag, Atlas Copco, Bombardier, ICA, Leax, Prevas, Seco Tools, Systemair, Volvo Powertrain

15 MDH + för framtidens arbetskraft
MDH-fokus: utbildningarna ska vara anpassade till arbetsmarknaden ABB-fokus: säkerställa rekryteringen av personer med rätt kompetens I avtalet ingår bland annat: 40 examensarbeten för MDH-studenter varje år 110 sommarpraktikplatser för MDH-studenter varje år ABB Sverige och MDH skrev i början av 2013 under ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal som ytterligare ska öka MDH-studenternas möjligheter till anställning, öka möjligheterna för ABB att rekrytera och bli en språngbräda för nya forskningsprojekt. Genom samarbetsavtalet med ABB ökar vi studenternas anställningsbarhet och kvaliteten på våra utbildningar ytterligare, samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya forskningsprojekt, säger Karin Röding.

16 Volvo Group Preferred Research Partner
Ett långsiktigt samarbete som innebär ömsesidiga fördelar för båda parter. Genom avtalet skapas en långsiktighet som: förenklar fler gemensamma forskningsinitiativ i framtiden, ökar antalet företagsdoktorander, verkar för att fler studenter snabbt får jobb. Varför utvald? MDH:s goda samarbetet med näringslivet, den kvalitativt höga nivån på forskningen och en historia av samarbete sedan mer än 20 år. Utvalda inriktningar är inbyggda system och produktionsteknik. Volvo och MDH har en mångårig historia av att ha arbetat tillsammans både i grundutbildning och i olika forskningsprojekt inom de inriktningarna. Citat från dig i pressmeddelande ang avtalet: "Att Volvokoncernen har valt MDH som en Preferred Research Partner visar att akademisk excellens och nära samverkan med industrin går hand i hand. Genom samarbetet ökar MDH:s möjligheter att bedriva forskning som är till värde och nytta för det omgivande samhället."

17 Industriforskarskolor
ITS EASY är en forskarskola inom inbyggda system där åtta företag och 14 doktorander ingår Innofacture är en forskarskola inom innovation och produktion som är startad tillsammans med åtta av Sveriges största tillverkningsföretag ITS EASY ITS EASY är en unik forskarskola inom inbyggda system där åtta företag och 14 doktorander ingår. KK-stiftelsen är finansiär och menar att det är ”en företagsforskarskola med mycket hög industrirelevans.” Innofacture Innofacture är en unik forskarskola inom innovation och produktion som är startad tillsammans med åtta av landets största tillverkningsföretag såsom Volvo Construction Equipment (Volvo CE), ABB, Scania, Bombardier, Volvo Powertrain och Fuji Autotech. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) finansierar denna forskarskola. Hela projektet är unikt då det fokuserar både på innovation och produktion för att utveckla produktionsprocesser i företagen. Åtta företag, däribland Volvo Construction Equipment (Volvo CE), ABB, Scania, Bombardier, Volvo Powertrain och Fuji Autotech, deltar i forskarskolan där 15 doktorander kommer att ingå under de kommande sex åren. Projektbudgeten är 74 miljoner kronor, varav företagen har bidragit med 34 miljoner kronor och Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har beviljat 27 miljoner kronor. Resterande medel kommer från MDH. – Den nya forskarskolan innebär ett lyft, inte bara för MDH utan även för företagen och hela regionen. MDH:s forskningsmiljö Innovation och produktrealisering ligger långt fram även internationellt och det är tydligt att KK-stiftelsen och företagen tror på oss och vår forskningsmiljö, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

18 MDH:s samverkansråd Syftet är att driva det långsiktiga arbetet med samverkan på ledningsnivå Rådet har en rådgivande roll till ledningsgruppen i strategiska frågor kring samverkan och samproduktion Rådet ska bidra med idéer kring hur MDH kan utvecklas som samproducerande lärosäte Prorektor är ordförande och ytterligare sex ledamöter

19 Tack!


Ladda ner ppt "MDH – den samverkande högskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser