Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkansinsats Trampolinen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkansinsats Trampolinen"— Presentationens avskrift:

1 Samverkansinsats Trampolinen

2 Vilka är vi? Rebecca Gardendahl, FK (80 %)
Håkan Ringberg, Thn Stad (50 %) Lovisa Vahlström, AF (100 %)

3 Bakgrund och Mål Trampolinen startade år 2008
Att 40 % av avslutade deltagare når en anställning eller egenförsörjande studier Att minst 70 % av deltagarna upplever en bättre livskvalité

4 Målgrupp Unga vuxna, år, med någon form av funktionsnedsättning, som har behov av extra stöd. 35 platser Ett år Funktionsnedsättningarna är komplexa och varierar.

5 Funktionsnedsättningar inskrivna under år 2013

6 Bemötande/Förhållningssätt
Hur vi möter våra deltagare är avgörande för resultatet. Motiverande samtal Empowerment

7 Samverkan Samverkan inom insatsen - teamwork
Samarbete med samverkande myndigheter Kvalité före kvantitet

8 Process - överblick Visabesök Samtal och planering
Gruppträffar / Gruppvägledning Praktik med uppföljning Anställning / Avslut

9 VISA besök Bokas av remittenten, deltagaren kallas av remittenten
Information om Trampolinen Ansökan kan ske direkt eller senare

10 Samtal och planering Kartläggnings- och Planeringssamtal
Fortsatta individuella samtal vid behov Kontinuerlig Motivationsuppbyggnad Yrkesvägledning Fokus: det deltagaren kan och vill, resurser, behov

11 Gruppträffar / Gruppvägledning
Intensivkurs om arbetslivet Ca 12 träffar på 6 veckor Små grupper Gruppvägledning med flexibel struktur Övningar, gäster, studiebesök, CV och personligt brev

12 Praktik med uppföljning
Praktikplatsen utifrån intresse och förmåga Handplockade praktikplatser God kontakt och samarbete med arbetsgivare Anpassning av arbetssituation

13 Anställning / Avslut Lönebidrag Uppföljning och stöd
Få och behålla ett jobb Fortsatt planering/överlämning

14 Dokumentation SUS Egen utvärdering Slutdokumentation Rekommendation

15 Statistik 2008 – 2013-12-31 Totalt antal avslut: 126
Totalt antal inskrivna sedan start: 148 Total måluppfyllelse: 56 %

16 Resultat år 2013

17 Rätt plats i välfärden Utvecklat samarbete med daglig verksamhet
Nätverk samarbetspartners Tid behövs

18 Har din livssituation förbättrats?
Statistik 2013

19 Deltagarcitat om tiden i Trampolinen (oredigerat):
”Tänker mer positivt, bättre självförtroende”. ”Litar mer på mig själv”. ”Bättre på den sociala biten”. ”Att inte ge upp”. ”Bekräftelse på att saker löser sig om man bara tar tag i det och tror på det.” ”Att dom som behov för det borde verkligen ta chansen om dom får den att medverka i erat projekt. Bless!”.

20 Ansökan om insats Boka Visa-besök på Trampolinen och kalla din sökande. Två samverkande parter. Visabesök – ni får ansökningsblankett hos oss. Fundera eller ansök direkt. Ansökningsblankett finns också på eller Ansökan lämnas direkt eller skickas till Trampolinen. Vi samråder och hör av oss om eventuell start i Trampolinen samt kallar deltagaren till start.

21 Tack för att Ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Samverkansinsats Trampolinen"

Liknande presentationer


Google-annonser