Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Valideringsinfo.se En webbportal för samlad information om validering i Sverige. Yh-myndigheten i samverkan med Högskoleverket, Verket för högskoleservice,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Valideringsinfo.se En webbportal för samlad information om validering i Sverige. Yh-myndigheten i samverkan med Högskoleverket, Verket för högskoleservice,"— Presentationens avskrift:

1 valideringsinfo.se En webbportal för samlad information om validering i Sverige. Yh-myndigheten i samverkan med Högskoleverket, Verket för högskoleservice, Skolverket, Arbetsförmedlingen och centrala branschorganisationer.

2 Uppdrag validering Samordna och stödja en nationell struktur för validering I samverkan med berörda myndigheter främja utbildningsväsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder och information inom valideringsområdet utvecklas. Initiera och stödja utvecklingen av de nätverk och infrastrukturer som är nödvändiga för att säkerställa att en nationell struktur för validering utvecklas Utveckla riktlinjer för bl a kvalitetssäkring och dokumentation

3 Vi har även i uppdrag att bedöma utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte är akademiska

4 En nationell struktur för validering
Syftar till att: Säkerställa att den validering som genomförs sker med god kvalitet och på ett rättsäkert sätt för individen. Kvaliteten ska vara likvärdig oavsett vem som utför valideringen eller var i landet valideringen genomförs. Göra validering tillgänglig oavsett var i landet man bor genom en god regional och lokal spridning. Göra all validering legitim – det vill säga arbeta för att valideringen och dess slutprodukter erkänns av de aktörer, exempelvis arbetsgivare eller utbildningsanordnare, som individen vill (be)visa sin kompetens för.

5 Varför validera? Tre huvudsakliga syften med validering:
att hitta rätt nivå och ge behörighet till vidare utbildning, att förkorta eller anpassa en pågående utbildning och kunna tillgodoräkna sig tidigare utvecklad kompetens samt att dokumentera kompetens för arbetslivet inför anställning, eget företagande, kompetensutveckling eller omställning.

6 Uppbyggnad och struktur
valideringsinfo.se ”Om validering” - ”Så går validering till” - ”EU:s principer och riktlinjer för validering” - ”Yh-myndighetens arbete med validering” - ”Länkar”

7 Valideringsmodeller framtagna av branscherna
Ett drygt 20-tal olika branschmodeller Spänner över c:a 140 yrkesroller, nya tillkommer Modellägare är ofta partssammansatta yrkesnämnder Har nationell status och legitimitet Metod och verktyg för bedömning varierar Kostnad i genomsnitt :- per validering Kan resultera i yrkesbevis, licens, certifiering el dyl Utförare ofta annan än modellägare valideringsinfo.se

8 Bedömning av utländsk utbildning
Yh-myndigheten ansvarar för bedömning av eftergymnasiala yrkesutbildningar Ansvaret för bedömning av utländsk utbildning delas mellan tre olika myndigheter: Myndigheten för yrkeshögskolan Högskoleverket Verket för högskoleservice (Reglerat yrke – ansvarig myndighet)

9 Bedömning av utländsk utbildning
Yh-myndigheten ger ett utlåtande om utbildningen. Nivåbestämning: Yrkeshögskoleexamen el. Kvalificerad yrkeshögskoleexamen Beskrivning av utbildningens: Längd, lärosäte/ utbildningsinstitution, vad utbildningen baseras på i hemlandet, vilken typ av examen/yrkestitel den leder till i hemlandet och vilken inriktning den har anges på svenska Det är ingen ekvivalering utan en nivåbestämning som utförs Utlåtandet kan ses som information och rekommendation till arbetsgivare och högskolor

10 Anpassningar för skilda målgrupper
För synsvaga Språkval valideringsinfo.se

11 Kommunikativa hjälpmedel
Senaste nytt Kalendarium RSS-flöden Kommentarsfunktion valideringsinfo.se

12 ”Sök valideringsutförare”
”Sök valideringsutförare” Möjligt att söka: - yrkesvis - länsvis - fritext Resultatet visar valideringsutförare och kontaktuppgifter

13 Din valideringsväg Kartlägger aktörer inom bedömning av formella kvalifikationer (dokument) och/eller reell kompetens Stöd för både enskilda och professionella Vägledning till rätt aktör via enkla frågor Översättning till flera vanliga språk ”Din valideringsväg” Endast prototyp i dagsläget och endast bedömning av utländsk utbildning är klar, andra sökvägar kommer.

14 ”Din valideringsväg http://valideringsinfo.se/validera
Prototypen ligger uppe i två veckor för synpunkter och kommentarer

15 Vilka utvecklingsområden och behov kan vi identifiera?
Gruppdiskussioner Vilka utvecklingsområden och behov kan vi identifiera?

16 1. Utifrån presentationerna tidigare under dagen, samt utifrån era arbetsuppgifter och uppdrag inom validering Vilken information behöver vi vidareutveckla eller lägga till på valideringsinfo.se? Vilka verktyg behöver vi vidareutveckla eller lägga till på valideringsinfo.se?

17 2. Hur och under vilka former vill ni få stöd i att utveckla er verksamhet?
Former för erfarenhetsutbyte? Regionala och lokala insatser – vilka kan de vara? Goda exempel – vilka är de och hur sprider vi dem?

18 Sammanfattning och summering
Avdelningschef Björn Schéele leder en summering av eftermiddagens gruppdiskussioner

19 Tack för uppmärksamheten!
Medverkade från Yh-myndigheten gjorde Generaldirektör Pia Enochsson Avdelningschef Björn Schéele Anna Kahlson – Ida Thomson – Anna Wahlgren – Pär Sellberg – Anna Thelenius –


Ladda ner ppt "Valideringsinfo.se En webbportal för samlad information om validering i Sverige. Yh-myndigheten i samverkan med Högskoleverket, Verket för högskoleservice,"

Liknande presentationer


Google-annonser