Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självvald inläggning Michael Viklund Norra Stockholms Psykiatri

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självvald inläggning Michael Viklund Norra Stockholms Psykiatri"— Presentationens avskrift:

1 Självvald inläggning Michael Viklund Norra Stockholms Psykiatri
Jonas Pils Södra Stockholms psykiatri

2 - Lars Jacobsson, professor emeritus, Läkartidningen, 2013
“På grund av det minskade intresset för vårdavdelningen som terapeutisk miljö, och synen på den som något som egentligen inte borde finnas om bara öppenvården fungerade optimalt, har slutenvården inte utvecklats…” - Lars Jacobsson, professor emeritus, Läkartidningen, 2013 HDV ses som ett nödvändigt ont, som något som bör undvikas

3 Problem i dagens heldygnsvård
Överbeläggningar Långa vårdtider Hot och våld, tvångsvård Känsla av maktlöshet hos patienter Känsla av maktlöshet hos personal “Oattraktiv” arbetsplats för personal (låg status, personal försvinner, tufft arbetsklimat)

4 Bakgrund Jaeren DPS Problem med långa vårdtider, tvångsvård, hot och våld Personal kände att det var en ohållbar situation Krisplatser upprättades som en nödlösning Detta formaliserades över tid till självvald inläggning

5 Självvald inläggning i Norge
Målgrupp: psykospatienter Förebygga sämre mående Kontrakt skrivs med patienten Enklare inläggning på heldygnsvården med inskrivning av sjuksköterska

6 Personalens oro inför självvald inläggning
Att patienter ska missbruka självinläggning Använda heldygnsvården som ett hotell Ökade vårdtider Ännu mer problem med överbeläggningar

7 Resultat Oron var obefogad Färre vårddygn totalt,
men fler vårdtillfällen Mindre tvångsvård Mindre våld och hot Bättre samarbete mellan personalen och patienter Både personal och patienter nöjda med förändringen

8 Resultat i antal veckor

9 Vad är orsaken till Norges resultat?

10 Möjliga orsaker Trygghet – vet att man inte blir avvisad
Tillgänglighet – vet att det finns en ledig säng Mer makt över sin situation Ser avdelningen mer som något att använda sig av (heldygnsvård vid behov istället för att behöva få recept varje gång) Bättre relationer och mer samarbete mellan personal och patienter (allians) Patienter får vård tidigare (i tid)

11 Pilotprojekt självvad inläggning i Sverige
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Brukarorganisationer (RSMH, Frisk&Fri, IFS) Beställarenheten beställer/finansierar Ett pilotprojekt där Norges arbetssätt provas och utvärderas i Sverige

12 Pilotprojekt självvald inläggning start hösten 2014
Norra Stockholms psykiatri (NSP), avdelning 5 S:t Görans sjukhus Psykiatri Södra Stockholm (PSS), Psykiatrisk vårdenhet Enskede-Årsta-Vantör Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) (med annan målgrupp)

13 Beskrivning av insatsen
Patienter med psykosdiagnos Skriver kontrakt som gäller ett år Patienten kan söka till avdelningen 24 timmar om dygnet Får stanna max 5 dagar per tillfälle Inskrivning görs av sjuksköterska på NSP och läkare på PSS

14 Utvärdering Statistik över antal vårddygn, tvångsvård samt tvångsåtgärder Skattning av livskvalitet vid kontraktskrivning och ett år efter Intervjuer med patienter vid kontrakt och ett år efter Alliansskattning Attitydmätning hos personal under hösten och efter ett år

15 Eventuella problem med implementering
Rådande kultur/förhållningssätt: ”Mota Olle i grind” och heldygnsvård som ett nödvändigt ont Översättning till svenska förhållanden Inläggning light Hotell Idé om att heldygnsvård är ett ”nödvändigt ont” – inte en viktig resurs i en patients återhämtning Idé att heldygnsvård ska undvikas Inläggning ses som ett misslyckande Patienten ska hållas utanför heldygnsvården så länge som möjligt När patienter vill bli inlagda försöker personal hitta lösningar som gör att hen inte blir inlagd (vid behov-medicin, ta en promenad, öv) Skriva ut så snabbt som möjligt Läkare bedömer patienters vårdbehov, inte patienten själv Maktlöshet hos patienter, känsla av otillräcklighet hos personal (Beställarna beställer inget innehåll på heldygnsvården) Oberoende av statistiken över inläggningarna kan vi få goda resultat i termer av patienters mående och vad de säger om insatsen. Inga nödvändigtvis ”onda avsikter” med mota olle i grind, det är också en pragmatisk lösning på överbeläggningarna Läkare och personal behöver förändra sitt förhållningssätt

16 Vad kan vi inspireras av?
Relativt enkla (men “utanför boxen”) arbetsförändringar kan påverka mycket Patienters mående och egenmakt Personal mår bättre Relationer/allians Hot och våld minskar Attraktionskraft och status Nytt förhållningssätt, nytänk, nytt paradigm. Jämför med diskussionen om att öka eller sänka antalet vårdplatser. ”Vad vi främst behöver inom psykiatrin, när det handlar om slutenvården, är en genomtänkt granskning av de mänskliga och organisatoriska förutsättningarna för arbetet, inte i första hand en ogenomtänkt utökning av slutenvårdsplatser, som enbart kommer att vidmakthålla nuvarande situation.”

17 Vad kan vi inspireras av?
Heldygnsvården är en viktig resurs i patienters återhämtning Patienter mår bättre av att få mer inflytande över sin vård HDV som en effektiv och omtyckt vårdinsats. Som en medicin, metaforiskt = det personen behöver i en given situation. När patienter får mer makt och bättre kan använda sig av HDV mår de bättre och är där mindre.

18 Svenska erfarenheter från självvald inläggning
Patienters reaktioner Sagts vid kontraktsskrivning En inläggning hittills Oberoende av vad vi får för resultat har vi fått väldigt bra respons. Patienterna förstår idén och gillar det. “Så man behöver inte göra sig till?”

19 Tack, det var allt! Frågor?


Ladda ner ppt "Självvald inläggning Michael Viklund Norra Stockholms Psykiatri"

Liknande presentationer


Google-annonser