Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad betyder en låst dörr för vårdmiljön?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad betyder en låst dörr för vårdmiljön?"— Presentationens avskrift:

1 Vad betyder en låst dörr för vårdmiljön?
Inger Johansson, doktorand, leg.sjuksköt. Ella Danielson, professor, leg.sjuksköt. Ingela Skärsäter, docent, leg.sjuksköt. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

2 Bakgrund Medelvårdtiden på sjukhus inom vuxenpsykiatri har minskat:
1987 – 60 dagar 2006 – 20 dagar Färre vårdplatser - en koncentration av de svårast sjuka Relativt stor andel (10-28%) av frivilligt vårdade patienter upplever tvång i psykiatrisk slutenvård Mer påfrestande arbetsmiljö än inom många andra sektorer av sjukvården Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

3 Bakgrund… Stor andel svenska psykiatriska vårdavdelningar är låsta
Låsta avd (ej rättspsyk.) en dag i april 2003 -193 av 269 möjliga avdelningar svarade 25% av patienterna tvångsvårdade Alltid eller nästan alltid låsta: 66% av alla avd 75% av allmänpsykiatriska avd 35% av barn- och ungdomspsykiatriska avd (Haglund, van der Meiden, von Knorring & von Essen, 2007) Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

4 Syfte Att beskriva vårdmiljön på en låst psykiatrisk avdelning och vad den betyder för patienter, närstående och personal Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

5 Vårdmiljö Fysisk och psykosocial miljö Rådande kultur Vård som ges
Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

6 Datainsamling Observationer 250 timmar under 3½ månad
Intervjuer med 10 patienter, 10 närstående och 10 personal Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

7 Avdelningens inriktning
Affektiva sjukdomar och ätstörningar Frivilligt vårdade och tvångsvårdade patienter Låst avdelning med 12 platser Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

8 Personalens expeditioner och lunchrum
Skiss som visar avdelningens uppdelning i patient och personal utrymmen och placeringen av de låsta dörrarna. Patient telefon WC Låst entré -dörr Rök-rum Låst dörr Sjuksköterske- expedition Personalkorridor Entré Patientrum Patient- rum Aktivi- tetsrum Gemensamma utrymmen Matplats och dagrum Balkong Patientkorridor Personalens expeditioner och lunchrum Förvaringsutrymmen Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

9 Observationer I gemensamma lokaler och på sjuksköterskeexpeditionen
Följt sjuksköterskor och skötare Deltagit i personalens möten och rapporter Samtal och informella intervjuer Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

10 Resultat från observationerna
Två huvudresultat Möten Kontroll Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

11 Möten Platser och möjligheter för möten Det vårdande samspelet
Det icke-vårdande samspelet Det förbisedda samspelet Johansson I, Skärsäter I & Danielson E (2007). Encounters in a locked psychiatric ward environment. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing,14, Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

12 Det vårdande samspelet
Personal och patienter: Medmänsklighet i mötet Respekt och flexibilitet Ha roligt tillsammans Närhet Stöd till närstående Privata möten mellan patienter och närstående Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

13 Det icke-vårdande samspelet
Brist på respekt Avslöjade patientens sårbarhet inför andra Bröt sekretess Inte ta patienten på allvar Distans Avvisade patienter Fanns inte tillgängliga Ömsesidig misstro Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

14 Det förbisedda samspelet
Mellan patienter Utbyte av förtroenden Lyssna och lugna Träda in för personalen Oavsiktligt involverad i varandras vård Medpatienterna påfrestande, påträngande och hotfulla Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

15 Kontroll Att ha kontroll Att vara kontrollerad
Johansson I, Skärsäter I & Danielson E (2006). The health-care environment on a locked psychiatric ward: An ethnographic study. International Journal of Mental Health Nursing, 15, Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

16 Att ha kontroll Att behärska situationen
Gäller personal Att behärska situationen Lagar, regler, rutiner, tvång Låst dörr Del av behandlingen Misslyckas Bli kontrollerad Att dela ansvaret för vården med patienter och närstående Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

17 Att vara kontrollerad Att vara i underläge
Gäller patienter Att vara i underläge Beroende Frivillig vård kan ändras till tvångsvård Inget att säga till om Kontakt med omvärlden Att försöka göra sin röst hörd Passiva och aktiva strategier Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.

18 Sammanfattning Vårdmiljön erbjuder plats för möten mellan människor, men ger också oönskad insyn i andras lidande Krav på personalen att upprätthålla kontroll Patienterna försöker erövra mer kontroll över sin vård Patienternas samspel med varandra är en underskattad del av vårdmiljön Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08.


Ladda ner ppt "Vad betyder en låst dörr för vårdmiljön?"

Liknande presentationer


Google-annonser