Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur presentera och opponera?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur presentera och opponera?"— Presentationens avskrift:

1 Hur presentera och opponera?
Vad ska man tänka på?

2 Vad är syftet med en presentation?
Delge sina resultat Diskutera teorier, empiri och resultat I arbetslivet presenterar man ofta

3 Vad ska man tänka på? Prata tydligt och inte för fort
Öva in presentationen nån gång innan, så du vet Tidsåtgång Var du ska byta bilder Är ni flera som presenterar är det viktigt att veta vem som ska prata när

4 Undvik… Ha händerna i fickorna
Skramla med pengar, nycklar etc i fickan Pyssla med pennor, pekpinne etc. Gå omkring FÖR mycket Sitt helst inte

5 Nervös? Ett visst mått av nervositet är BRA!=koncentration
Om det känns svårt att titta på åskådarna, titta strax ovanför huvudet, (det märks inte) Leta trevlig ansikten

6 Stöd i presentationen PPT kan ge ett bra stöd i presentationen
Förutsatt att den är genomarbetad OH-bilder är också ett bra stöd Skriva på tavlan kan också fungera Tar dock tid Anteckningar med stödord är ett viktigt hjälpmedel Tänk på att vilket hjälpmedel som än väljs, ska det illustrera det du SÄGER, inte stå för sig själv.

7 Hur ser en bra PPT ut? Tydlig text (storlek och teckensnitt)
Inte för mycket text Om bilder/figurer, se till att texten kan läsas på långt avstånd (testa innan!) Samma layout hela tiden Inte för mycket animeringar

8 Opposition Tänk på Inled med att säga något positivt
Var konstruktiv i din kritik Var strukturerad Tänk på att alla som lyssnar kanske inte har läst arbetet Inled med de stora, viktiga sakerna Avsluta med småsakerna Undvik sida-för-sida opposition

9 Hur opponera? Övergripande uppfattning om uppsatsen
Problem, syfte, metod, avgränsning Går syftet att besvara? Är inledningen relevant och tillräcklig? Har relevanta metoder använts? Har arbetet avgränsats tillräckligt? Teori Är teorierna relevant för att undersöka problemet?

10 Hur opponera? Resultat och diskussion Källor
Verkar resultaten riktiga? Är diskussionen sammankopplad med inledning och resultat? Kommer det fram nya saker i diskussionen som inte finns tidigare? Källor Har relevanta källor använts? (källkritik) Har du förslag på andra relevanta källor?

11 Hur opponera? Formalia Ser uppsatsen bra ut? Sidnr?
Sidbrytningar Figurer/tabeller (läsbarhet, ser de bra ut? Är de relevanta? Nämns de i texten också?) Sidnr? Är referenserna angivna riktigt (konsekvent)? Är alla referenser i arbetet med i reflistan? Framsida?

12 Uppgift Läs texten Förbered en opposition
Genomför en opposition (en i gruppen tar rollen som författare, en opponerar) Genomgång i helklass


Ladda ner ppt "Hur presentera och opponera?"

Liknande presentationer


Google-annonser