Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktivt lyssnade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktivt lyssnade."— Presentationens avskrift:

1 Aktivt lyssnade

2 Fundera på: Tänk på ett tillfälle då någon riktigt lyssnade på dig. Hur kändes det, märktes det? När du lyssnade på någon annan? Samtalsövning

3 Teori: Att Lyssna Inre lyssnande, – nivå 1 Aktivt lyssnande– nivå 2 Globalt lyssnande, – nivå 3 Storhetslyssnande, universellt lyssnande– nivå 4

4 Inre lyssnade Vår inre dialog och våra inre bilder är starkare än de vi får av berättelsen vi hör. Vi hör men reflekterar till oss själva och berättar ofta mer om oss själva än vad vi lyssnar till det som sägs. Vi kanske påminns om något vi själva upplevt. Vi är mer fokuserade på att finna den rätta lösningen på problemet än att verkligen lyssna. Tipslådan är öppen

5 Aktivt lyssnade När vi blir så uppslukade av en berättelse att vår inre dialog helt tystnar. Hela uppmärksamheten ligger på den som berättar, de inre bilder vi får och orden vi hör. Vi kan lyssna utanför oss själva, lämna våra värderingar, åsikter och lyssna helt och fullt. Vi blir involverade, engagerade, ställer frågor och vill veta mer Vi stänger tipslådan

6 Tips för ett aktivt lyssnade (LUFT)
Lyssna - Ge uppmärksamhet Uppfatta - Inta en lyssnande attityd Förståelse - Eftertanke Tala - Ställ klarläggande frågor L,U,F,T – Modellen

7 Deltagande observation
Reflektion 2. I den andra reflektionen skall du diskutera vad som hände vid utförandet av en observation av ett samtal du själv deltar i. Utmaningen är att du i samtalet skall använda kompetensen: aktivt lyssnande. I bedömningen av denna kommer ”teori – bli medveten om dina egna och andras samtalsstilar” samt ”reflektion” se matris

8 Undvik att: Gäspa Titta på klockan Titta på folk runt omkring
Avbryta med något som inte hör hemma till diskussionen Försök hitta egna lösningar på den andres problem


Ladda ner ppt "Aktivt lyssnade."

Liknande presentationer


Google-annonser