Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

: Gör en analys tillsammans med utgångspunkt från: a) föreningens syfte med uppvaktningen. b) vilken/vilka kommunföreträdare de ska boka träff med c) vilka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ": Gör en analys tillsammans med utgångspunkt från: a) föreningens syfte med uppvaktningen. b) vilken/vilka kommunföreträdare de ska boka träff med c) vilka."— Presentationens avskrift:

1 : Gör en analys tillsammans med utgångspunkt från: a) föreningens syfte med uppvaktningen. b) vilken/vilka kommunföreträdare de ska boka träff med c) vilka som ska företräda föreningen (ex ordförande, konsulent, ungdomsrepresentant… d) Mötesplats. Bjud gärna in till en plats där verksamhet pågår. Kan vara ett utmärkt tillfälle att till exempel visa Korpens verksamhet med unga. d) vilket material ska med (allmänt om Korpen, presentation av föreningen, filmer…) Tänk på att välja bilder och/eller filmer så att det matchar föreningens verksamhet och/eller kommunens kunskap om Korpen!

2 Stärk Korpens position… Planeringshjälp Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 2 onsdag den 19 november 2014 Skriv ditt namn här Analys: När tid för genomförandet är fastställd påbörjas analysarbetet: Vilka kontakter brukar föreningen ha med beslutsfattare och i vilka frågor? Vilka bidrag har föreningen? Prioriteringar? Ev uppdrag? Vilka är kommunens bidragsbestämmelser? Riktade bidrag till ungdomar, pensionärer? Har föreningen rätt att söka bidrag som "ungdomsförening" inkl kommunalt LOK- stöd? Vilka idrottsytor har föreningen tillgång till och på vilka tider? Finns det någon prioriteringordning för tilldelning av idrottsytor och var finns i så fall föreningen i denna? Har föreningen någon aktiv ledare som är beslutsfattare?

3 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och leveransadress: Fiskartorpsvägen 15A, 114 73 Stockholm Telefon växel: 08-699 60 00 E-post: info@korpen.se Hemsida: www.korpen.se

4 RAPPORT INSTÄLLNING TILL FÖRDELNING AV AKTIVITETSYTOR JUNI 2013 Datum: 14 juni, 2013 Kicki Molin Tel: 0709- 95 7015 kicki.molin@novus.se

5 5 Genomförande Genomförande period: 27 maj - 13 juni 2013  Telefonintervjuer Målgrupp: kommunalråd och de handläggare i resp. kommun som handhar lokalfrågan Antal svar: 207 Deltagarfrekvens (antal svar/ nettourval): 41%  Webbenkät Målgrupp: Ordförande och anställd i samtliga föreningar Antal svar: 155 Deltagarfrekvens: 60%

6 6 Hälften känner till Korpen Fråga: Hur väl upplever du att du känner till Korpen? …….kommunen känner till Korpen? BAS: Samtliga 49% 52% 17% 15% Fler inom kommunen som känner till är män, har erfarenhet från idrotten. Fler av de som känner till anger bredd, folkligt, utbud, för alla, kvalitet och tillgänglighet. Medan de som inte inte känner till Korpen anger äldre, fotboll och Dessutom känner de inte till gruppträning, innebandy, hälsotjänster samt ungdoms/ företagsidrott

7 7 Kontakterna handlar främst om bokningar Fråga: I vilka ärenden/sammanhang har du varit i kontakt med Korpen / Kommunen? Öppen fråga som kodats BAS: Varit i kontakt med Korpen (n=78 intervjuer) BAS: Korpen - Varit i kontakt med kommunen (n=108 intervjuer)

8 Om Korpen Hur det började Korpen gör det enkelt för människor att sporta och ha kul tillsammans! Alla är välkomna! Korpens uppdrag

9 Om Korpen Hur det började Korpen gör det enkelt för människor att sporta och ha kul tillsammans! Alla är välkomna! Korpens uppdrag Korpen är ett av Sveriges största idrottsförbund och en del av den samlade idrottsrörelsen Korpen samlar över x aktiva i X-köping inom lagidrott och gruppträning. I Sverige är vi över 1 miljon aktiva.

10 Medlemmar i nationella organisationer Deltagare i öppna arrangemang Personliga medlemmar

11 Visste du att Smått och gott om Korpen i Sverige Vi är 50 000 personliga medlemmar i åldern 16–25 år. Vi är 2 000 gruppträningsinstruktörer. Vi är 10 000 korplag i fotboll, innebandy, rinkbandy, boule och bowling. Vi är 400 korpföreningar. Vi är 20 nationella organisationer. Våra 10 största föreningar har tillsammans drygt 60 000 medlemmar. Störst är Korpen Stockholm med drygt 20 000 medlemmar.

12 Visste du att Smått och gott om Korpen i X-köping Vi är xxx personliga medlemmar i åldern 16–25 år. Vi är xxx gruppträningsinstruktörer. Vi är xxx korplag i fotboll, innebandy, rinkbandy, boule och bowling. Våra största idrotter är x med x medlemmar Xxx

13

14 ● Korpens erbjudande är tydligt och känt ● Fler arbetsplatser ● Deltagare i Korpens verksamhet är medlemmar ● Fler ungdomar Målbilden 2018

15 Unga inom Korpen i åldern 16-25 Från enstaka ungdomskampanjer på 70-90-talet till medveten satsning via Idrottslyftet på 2000-talet. 2001:Ca 1500 2006: Ca 32 000 2014: Ca 50 000 Apropå Korpens framgång: ”Dessa lyckosamma satsningar har haft sin grund i en medveten satsning på ungdomar som dels slutat idrotta i traditionella idrottsföreningar, dels sådana som inte tidigare varit idrottsaktiva” Rapport av Eriksson/Patriksson/Stråhlman, Idrottshögskolan, Göteborgs universitet, 2011

16

17 Korpen håller på att arbeta fram en gemensam kvalitetspolicy med syfte att identifiera korpkvalitet och hjälpa oss att uppfylla målbilden 2018. Ledare, tider och lokaler påverkar uppfattning av oss.

18 18 Kommunen upplever att lokalerna har högre kvalitet jfr med Korpens representanter Fråga: Vilken kvalitet anser du att de aktivitetsytor som kommunen har överlag håller? Vi ber dig tänka på helheten inkluderat städning, bemötande av vaktmästare, omklädningsrum, redskap etc. BAS: Kommun & Korpen 66% 34% 1% 17%

19 ”Korpkvalitet betyder att vi uppfyller våra medlemmars behov och förväntningar och att vi tillsammans med våra medlemmar kontinuerligt jobbar med att utveckla vår verksamhet.” Hur kan vi tillsammans erbjuda idrott med god kvalitet?

20


Ladda ner ppt ": Gör en analys tillsammans med utgångspunkt från: a) föreningens syfte med uppvaktningen. b) vilken/vilka kommunföreträdare de ska boka träff med c) vilka."

Liknande presentationer


Google-annonser