Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fortsatt översyn kundval inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fortsatt översyn kundval inom hemtjänst, ledsagning och avlösning"— Presentationens avskrift:

1 Fortsatt översyn kundval inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

2 Uppdelning av kundvalet
Ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS, samt avlösning enligt SoL för barn och ungdomar upp till 20 år Hemtjänst, ledsagning och avlösning, enligt SoL

3 Anledningar till uppdelning
Mer specialiserade anordnare underlättar valet för kunden Möjlighet att ställa mer riktade krav, exempelvis gällande kompetens hos personalen Personalkontinuitet för personer med behov av en kombination av hemtjänst, ledsagning och avlösning

4 Förenklingar av ersättningsreglerna
Upphöra med tidsdifferentierad ersättning Enhetlig ersättning för service och omvårdnad, hemtjänst Alla extra ersättningar ingår i enhetlig ersättning (avrundad tid, omställningstid, inställda insatser med kort varsel)

5 Beräkning av ersättning
Metod: SKL:s räknesnurra Anordnare har lämnat underlag Jämförelser med andra kommuners beräkningar, enligt räknesnurran Jämförelser med andra kommuners ersättningar

6 Enhetlig timersättning, förslag
Ersättningen gäller utförd tid och innefattar allt. Det innebär att ersättning utgår för utförd tid i antal minuter utan avrundning, att den är enhetlig för dag, kväll och helg, samt att kringtid, omställningstid och inställda insatser ingår. Hemtjänst Ledsagning, LSS och SoL Avlösning, Privat anordnare 370 320 310 Kommunal anordnare 363 314 304

7 Ekonomiska konsekvenser
Marginellt ökade kostnader för kommunen Förenklad administration ger besparingar för både anordnare och socialtjänsten

8 Hemtjänst Relevant utbildning för personal innebär att:
Personalen uppfyller Socialstyrelsens Allmänna råd om Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre, SOSFS 2011:12 (S). Minst 70 procent av personalen ska ha godkänd utbildning. All personal ska behärska det svenska språket i tal och skrift.

9 Övergångsregler - dispens för redan godkända anordnare
Andel personal med godkänd utbildning 50 %, 1 januari 2014 60 %, 1 januari 2016 70 %, 1 januari 2018

10 Ledsagarservice & Avlösarservice Relevant utbildning för personal innebär att:
Personalen uppfyller Socialstyrelsens vägledning Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Minst 90 procent av personalen ska ha godkänd utbildning. Undantag kan göras när kunden har ett eget förslag. Då ställs krav på att personen har kunskaper om grundläggande värden, förhållningssätt, bemötande, kommunikation och regelverk. All personal ska behärska det svenska språket i tal och skrift.

11 Remissvar PRO och SPF Rådet för frågor kring funktionsnedsättning
Ställer sig bakom förslagen Särskilt positiva till ökade utbildningskrav Rådet för frågor kring funktionsnedsättning Synpunkter på begreppet kund Synpunkter på kundvalskatalogen Anser att kunder borde debiteras för insatser om de inte avbokar 24 timmar innan Två anordnare Positiva till förenklingar För låg ersättning för hemtjänst Önskar tidsdifferentierad ersättning (en anordnare) Vill ha ersättning även för inställda insatser upp till 24 timmar

12 Återremiss Social- och äldrenämnden beslutade att återremittera ärendet med uppdrag att samordna förslagen i ärendet med genomförande av elektronisk tidmätning.

13 Fortsatt utredning Hur elektronisk tidmätning påverkar utförd tid och därmed ersättningen Analys av hur den nya ersättningen påverkar olika anordnare Övriga förslag ligger kvar Nytt ärende till social- och äldrenämnden 20 maj


Ladda ner ppt "Fortsatt översyn kundval inom hemtjänst, ledsagning och avlösning"

Liknande presentationer


Google-annonser