Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemsida, Grundutbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemsida, Grundutbildning"— Presentationens avskrift:

1 Hemsida, Grundutbildning
1

2 - en del av svensk idrott
Vad går vi igenom? Introduktion i IdrottOnline Personliga uppgifter och inloggning Behörigheter Skapa grundstruktur på portalsidan Skapa, spara och publicera text och bild Infoga länk och bild Hantera bilder och dokument i ImageVault Visa olika sidtyper I mån av tid: Visar vi också kalendern och medlemsregister Arbetsrum Sorteringsindex Koppla idrott/lag Domänhantering. - en del av svensk idrott 2

3 - en del av svensk idrott
Förbundens administrativa verktyg Förbundens webbverktyg Föreningens webbverktyg och administrativa verktyg med bl.a. LOK-stöd, medlemsregister, e-bokföring 3

4 Varför är IdrottOnline nummer ETT?
ETT personregister så att man som person inom svensk idrott endast kan finnas EN gång ETT gemensamt administrativt, kommunikativt system som både förening och förbund kan samarbeta i ETT på Idrottens egna behov skapat system 4

5 - en del av svensk idrott
IdrottOnline idag - en del av svensk idrott Över föreningar Över arbetsrum 44 förbund är inne i systemet 2,5 miljoner personnummersatta medlemmar 5

6 - en del av svensk idrott
Fördelar med IdrottOnline Min sida – en inloggning till alla mina uppgifter Gemensamt nyhetsflöde inom idrotten Automatisk information mellan förening och idrott t.ex. resultat och aktiviteter Möjligheter att dela kalendrar Ett medlemsregister för hela idrotten LOK-stödredovisning kopplat till medlemsregister Idrottsförening och förbund använder samma webbverktyg - en del av svensk idrott 6

7 Det gemensamma inom alla idrotter T.ex. Medlemsregister Personregister
Allt hänger ihop Publika webbplatser Webbaserad idrottsadministration Community Idrottens tävlingssystem - serielottning domartillsättning söka arrangemang - resultat - statistik - licenser - live sändningar - avgiftshantering m.m. IdrottOnline Klubb IdrottOnline Administration IdrottOnline Förbund Det gemensamma inom alla idrotter T.ex. Medlemsregister Personregister RF tjänster LOK-stöd Idrottslyft Elit Utbildningsmodul Års/föreningsrapporter Person Organisation Anläggning Aktivitet 7

8 En inloggning till allt
Visaläge Den vy som besökarna ser på webbplatsen, anonyma eller inloggade. Redigeraläge Den vy som de som får behörighet arbetar i för att bygga upp webbplatsens struktur, fylla den med innehåll eller få tillgång till ett arbetsrum. 8

9 - en del av svensk idrott
Åtgärdsfönstret - en del av svensk idrott 9

10 Arbetsrummens rättigheter
När rättigheterna ges på första sidan skickas mailet med inloggningsuppgifter ut. Detta kommer bara administratörer åt. 10

11 Inloggad i första läget
Nya verktygslådan 11

12 Min sida 12

13 - en del av svensk idrott
Gå till redigerarläget - en del av svensk idrott 13

14 Redigerarläget 14

15 Flikindelning under ”Redigera”
Information Avancerad information Genväg/extern länk På sidor som kan läggas i box, finns även en flik som heter boxinställningar. I boxar kan vanlig webbsida, nyheter, nyhets lista, kalender och resultat (för aktuella idrotter) kopplas. De som har behörigheten Administratör har även fliken Grundinställningar på startsidan. 15

16 - en del av svensk idrott
Strukturen på webben - en del av svensk idrott Struktur densamma för besökaren som för den som redigerar. Enkelt att skapa nya sidor då man vet var besökaren kommer att finna sidorna 16

17 Symboler i trädstrukturen
Ny sida. Visa alla sidor som är skapade inom 48h. Sidan ej publicerad. Sidan är tidsinställd och har inte publicerats ännu. Sidan har tidsinställd publicering och tiden har passerat. Du har inte rättigheter att ändra sidan. Sidan visas inte i menyer. 17

18 Verktygspaletten Skapa sida Klipp ut Kopiera Klistra in sida.
Ta bort sida Åtgärdsfönster Visaläge Hjälp Logga ut 18

19 - en del av svensk idrott
Designa din sida! - en del av svensk idrott Sidhuvud Välj färg! Text eller bild ovanför boxar Välj boxlayout Fyll på anslagstavlan 19

20 Förstasidans layout Det finns 6 olika boxlayout till första sidan.
De två nedersta tillåter en extra stor nyhetslista (röda). 20

21 Skapa ny sida Markera var i strukturen den nya sidan ska placeras.
Högerklicka och välj ”Skapa ny” Välj sidmall Skriv eller klistra in information på den nya sidan Spara och publicera sidan 21

22 - en del av svensk idrott
Olika sidtyper - en del av svensk idrott 22

23 Länkar Med hjälp av länkverktyget kan man göra flera olika typer av länkar, extern länk, intern länk, e-postlänk, klickbar bild och länk till dokument. 23

24 Infoga bild Infoga en bild i editorn med ImageVault 24

25 - en del av svensk idrott
Kort om arbetsrum Upp till 15 st (ingår i föreningens sida, fler kan köpas till, 500 kr/år per arbetsrum) 1 Gb till huvudsidan. 100 Mb utrymme per arbetsrum (Uppladdade bilder och dokument från ImageVault) Ett arbetsrum är som en hemsida och kan inte tas bort. Tänk därför igenom noga innan dessa skapas. Använt arbetsrum kan sparas och göras om senare. - en del av svensk idrott 25

26 Support Den bästa och snabbast hjälpen hittar du på Frågor och svar Senaste nytt Drift information Manualer Utbildning m.m. Fortfarande frågor, mejla till 26

27 Frågor? ? 27

28 - en del av svensk idrott
Medlemsregistret – Logga in - en del av svensk idrott 28

29 Lägg till ny medlem 29

30 Sök upp medlem 30

31 - en del av svensk idrott
Tilldela roll - en del av svensk idrott 31

32 Kalender 32

33 Sidornas ordning i menyn
Markera huvudsidan (föräldern) för den struktur där undersidorna ska sorteras Ändra sorteringsordningen under Avancerad information 33

34 - en del av svensk idrott
Arbetsrum - en del av svensk idrott 34

35 Arbetsrumstyper 35

36 Möjligheter Koppla lag (endast om idrotten administrerar serier och
resultat i svenskidrotts tävlingssystem) Visa tävling/ match Visa resultat 36

37 Domänhantering Startsida Arbetsrum Egen domän Snabbadress Direktdomän
37

38 Övning Behörighet Ta bort behörigheten för den allmänne besökaren och välj att det endast ska vara tillängligt för Medlemmar på sidan “Bilder” Spara ändringen Logga ut från sidan och se så att sidan inte syns för besökare utan inloggning. 38

39 Övning Skapa en sida Skapa en ny sida och döp den till <Ditt namn>. Använd mallen Vanlig webbsida. Skriv ditt namn som rubrik på sidan Skriv lite information om dig själv. Förhandsgranska och publicera. Gå tillbaka och redigera texten, skapa rubriker, fetstil, punktlistor osv. Klipp ut lite innehåll från din nuvarande webbplats och klistra in på sidan (oformaterat) 39

40 Övning Länkar Skapa en sida som baseras på vanlig webbsida. Döp sidan till Länkar. Skapa länkar från olika ställen i texten: Skapa en extern länk till Länken ska öppnas i nytt fönster. Skapa en intern länk till någon annan sida på din webbplats. Skapa en mejl-länk Spara och publicera sidan. Kontrollera att länkarna fungerar som du tänkt dig. 40

41 Övning Bilder Skapa en sida som du döper till Bilder. Använd mallen “Vanlig webbsida” eller ”Vanlig webbsida bred”. Infoga en bild från ”Ladda upp fil” Ladda upp en bild från datorn till ImageVault och infoga på sidan. 41

42 Övning Flytta ihop Flytta slutligen in de sidor du skapat idag under sidan <Ditt namn> Lägg sidan så att den ligger som nummer 2 i ordning i menyn med hjälp av sorteringsindex 42

43 Övning Kalender Lägg till en återupprepad aktivitet som startar idag kl och 10 ggr veckor framåt. Ändra 5 veckan till en ny tid! 43

44 Övning Inställningar i Kalendern
Byt namn på kalendern. Skriv in Informationstext. Dela aktiviteter med andra kalendrar. Lägg kalendern i en box och publicera den på första sidan. Månads kalender med lista med 5 st kommande aktiviteter. 44

45 Övningar Hemsida Grund 45

46 Övning Medlemsregister
Registrera en ny person i  medlemsregistret utan fullständigt personnummer Sök fram personen i åtgärdslistan och komplettera personnummer Sök fram personen i listan för medlemmar Sätt en roll på personen (förslagsvis en som redan finns t.ex. ”ordförande”) Gå till fliken gruppen och skapa en ny grupp och gör ovan nämnda person till gruppansvarig och medlem i gruppen 46


Ladda ner ppt "Hemsida, Grundutbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser