Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsbokslut för svensk turism 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsbokslut för svensk turism 2013"— Presentationens avskrift:

1 Årsbokslut för svensk turism 2013
Satellitkontoberäkningar med turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige Källa: Tillväxtverket/SCB Juni 2014

2 Satellitkontot mäter turismens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige
Turismens effekter mäts genom så kallade satellitkontoberäkningar i nationalräkenskaperna, där den del av konsumtionen som härrör från turism från de olika branscherna samlas. Tourism Satellite Account (TSA) är en internationellt vedertagen metod som har tagits fram av FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisationer. I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av National- räkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte alltid jämförbara med de senast publicerade uppgifterna.

3 Årsbokslut för svensk turism 2013
Nyckeltal: 284,4 miljarder kronor i total omsättning/konsumtion, plus 3,9% (plus 89,5% från 2000) sysselsatta (personer, medeltal), plus 3,3% (plus 32% från 2000) 105,7 miljarder kronor i exportintäkter/utländsk konsumtion i Sverige, plus 2,3% (plus 160% från 2000) 3 procent, turismens relation till/andel av Sveriges totala BNP Citera gärna, men ange alltid källan Tillväxtverket/SCB

4 Turismens effekter på ekonomin

5 Nyckeltal 2000-2013 för svensk turism
Figur 1

6 Turismen skapar stora intäkter
Figur 2

7 Stor ökning av turismens omsättning sedan 2000
Figur 3

8 Utländsk konsumtion i Sverige har ökat mer än dubbelt så mycket som den inhemska
Figur 4

9 Fritidsresenärernas konsumtion ökar mer än affärsresenärernas
Figur 5

10 Hög andel varuinköp för utländska besökare
Figur 6

11 Boende och restaurang störst för svenska resenärer
Figur 7

12 Turism viktigast för resebyråer och researrangörer
Figur 8

13 Turismens förädlingsvärde
Figur 9

14 Turismens andel av BNP större än för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske
Figur 10

15 Turismens exportvärde

16 Turismens exportvärde högre än för flera viktiga varuområden
Figur 11

17 Turismens exportvärde högre än för flera viktiga varuområden
Figur 12

18 Turismens exportvärde ökar fortare än Sveriges totala export
Figur 13

19 Turismens andel av den totala exporten ökar
Figur 14

20 Turismen den enda exportsektor som skapar direkta momsintäkter till statskassan
Figur 15

21 Turismens effekter på sysselsättningen

22 Turismen bidrar till ökad sysselsättning
Figur 16

23 Fler sysselsatta med turism än i många storföretag tillsammans
Figur 17

24 Flest sysselsatta med turism inom hotell och restaurang
Figur 18

25 Flest nya arbeten inom hotell och restaurang
Figur 19

26 Sysselsättningen i många basnäringar minskar – men ökar inom turismen
Figur 20

27 Tillväxtverket sprider kunskap om turismens utveckling
Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och har som uppgift att ta fram och sprida kunskap om turismens utveckling och effekter på näringslivet i Sverige. Du hittar mer fakta om turismens utveckling på Tillväxtverkets webbplats under rubriken Fakta och statistik och Fakta om turism

28 Vad är turism? Enligt Förenta nationerna och den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Definitionen omfattar därmed i princip alla aktiviteter och den konsumtion som är direkt kopplad till resandet, inklusive affärsresandet. Det är den som konsumerar och inte vad som produceras som per definition avgör vad som är turism.


Ladda ner ppt "Årsbokslut för svensk turism 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser