Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljö och. Scientific America, 1899 Bild från Naturvårdsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljö och. Scientific America, 1899 Bild från Naturvårdsverket."— Presentationens avskrift:

1 Miljö och

2 Scientific America, 1899

3 Bild från Naturvårdsverket

4 Sveriges miljömål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans, levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv

5 Vi ärver inte jorden av våra föräldrar – vi lånar den av våra barn och barnbarn! Geronimo

6 Temperaturen ökar År Norra halvklotet Temperatur

7

8 4,5 miljoner fordon på vägarna - som kör 7,4 miljarder mil/år Källa: Vägverket 2008 4,4 miljoner personbilar 6,5 miljarder mil 78 000 lastbilar 780 miljoner mil 15 000 bussar 105 miljoner mil

9 - ett affärsområde inom STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund)

10 Tre drivkrafter Kunskap/samvete Ekonomi Lagar och regler

11 Tre vägar Alla behövs

12 Körsätt Starta Tomgång Igångsättning Acceleration/växelval Det ekonomiska varvtalsområdet Planering Förare – mer än att bara köra Motorvärmare Däck Val av bil Service

13 Efter kursen har du lärt dig Vikten av ett bränslesnålt och miljöanpassat körsätt Hur man tillämpar körsättet Vilka faktorer som påverkar förbrukningen

14


Ladda ner ppt "Miljö och. Scientific America, 1899 Bild från Naturvårdsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser