Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknikutbildning för dagens och framtidens industri

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknikutbildning för dagens och framtidens industri"— Presentationens avskrift:

1 Teknikutbildning för dagens och framtidens industri
– samverkansplattform för effektiv resursanvändning

2 Sverige 2004 Utmaningar Missmatch på arbetsmarknaden
Industrins kompetensförsörjning i farozonen Lågt söktryck på industrirelevanta utbildningar Initiativtagare/Ägare av konceptet Teknikföretagen och IF Metall drivande initialt Industrirådet ägare av konceptet idag

3 10 kriterier formar Teknikcollege
Infrastruktur på utbildningen Samverkan med arbetslivet Regionalt perspektiv Tydlig profil Kvalitets-säkring Kreativ och stimulerande lärmiljö Maskiner och utrustning Samman-hållna arbetsdagar Lagarbete och ämnes-integration Lärande i arbete Ett certifierat Teknikcollege uppfyller 10 tydliga kriterier som formar styrkan i den regionala samverkan och arbetslivets medverkan samt ger hög kvalitet i utbildningarna. Samverkan mellan kommuner! Samverkan med industriföretag! Kvalitet i utbildningen!

4 Riksföreningen Teknikcollege Sverige
Regionala Teknikcollege Syftet: Att främja erfarenhetsutbyte samt fortsatt utveckling och administration av Teknikcollege Medlemmar: Industrirådets medlemsorganisationer Godkända Teknikcollegeregioner Föreningen bildades 2007/2008 Regionala Teknikcollege Regionala Teknikcollege Regionala Teknikcollege

5 Organisation RTS Riksföreningen Teknikcollege Sverige Tc Regioner
Lokala Tc Tc Regioner RTS Riksföreningen Teknikcollege Sverige Industrirådet Bedriver utbildning för ungdomar och vuxna Ansvarar för kvalitetssäkring av regionens Tc-utbildningar Samordnar och utvecklar Tc i regionen Verkar för erfarenhetsutbyte samt fortsatt utveckling av Tc Samordnar olika aktiviteter Ägare av Tc-konceptet Granskar och certifierar regioner och utbildnings-anordnare

6 Godkända Teknikcollege
Teknikcollege idag 28 aktiva Teknikcollegeregioner 27 godkända Teknikcollegeregioner 142 godkända utbildningsanordnare 20 återgranskade regioner varav 13 godkända Ca 180 kommuner engagerar sig i Tc Ca samverkansföretag Godkända Teknikcollege Bergslagen Bothnia Dalarna Fyrbodal Gästrikland Göteborgsregionen Halland Höglandet Hälsingland Kronoberg Mitt Mälardalen Norrbotten Sjuhärad Skaraborg Skåne Sydöstra Sörmland Sydost Södra Norrland Södra Vätterbygden Uppland Värmland Västra Mälardalen Västra Småland Örebro län Östergötland Östra Småland Regioner på gång: Lappland

7 Teknikcollege för företagen
Företagen ges möjlighet att kunna påverka utbildningarna så att den matchar deras behov Företagen når sina framtida medarbetare och säkerställer stora delar av rekryteringsbehovet Kontinuerlig utveckling av medarbetarnas kompetens Engagemanget ger industritekniska utbildningar högre status, vilket i sin tur innebär välutbildad personal

8 Teknikcollege för kommunerna
Effektiv användning av utbildningsresurser genom samverkan Närmare samarbete med näringslivet Högre status för utbildningarna Större rekryteringsbas

9 Teknikcollege för lärarna
Arbete i team Kompetensutveckling Ämnesintegrerat arbete, Teori/praktik Verklighetsnära undervisning - Roligare på jobbet!

10 Teknikcollege för studerande
Kvalitetssäkrade utbildningar av hög kvalité Attraktiva utbildningar för både manliga och kvinnliga studerande Utbildningar för teoretiska praktiker och praktiska teoretiker - en nära koppling mellan teori och praktik Möjlighet att utvecklas mer än förväntat och erbjudas läsa fler poäng på gymnasienivå, minst 300 p Kontakt med teknikföretag inom regionen genom praktik, projektarbeten och sommarjobb

11 1. Regionalt perspektiv Kommunal samverkan genom avtal

12 Exempel - regional organisation
Regional styrgrupp Programråd För utbildning 1 Utbildningsanordnare D Programråd För utbildning 2 Programråd För utbildning 1 Utbildningsanordnare E Lokal styrgrupp För kommun A Lokal styrgrupp För kommun B+C

13 2. Infrastruktur för utbildningen
Yrkesinriktade teknikutbildningar på olika utbildningsnivåer Teknikprogrammet + Industritekniska programmet alt. annat yrkesprogram

14 Samverkan kring teknisk utbildning för ungdomar och vuxna

15 Gymnasieprogram som certifieras
Industritekniska programmet Driftsäkerhet och underhåll Automationstekniker Resemontör Underhållsmekaniker Processteknik Exempel på yrken: Laboratorietekniker inom kemisk industri Processoperatör Produkt och maskinteknik CNC-operatör Stentekniker Tryckare Verkstadssnickare Svetsteknik Internationell svetsare Svetsare Teknikprogrammet Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Kvalitetsingenjör Projektledare Testledare Affärsutvecklare Beräkningsingenjör Konstruktör Produktionsledare El- och Energiprogrammet Automation Industriautomation Processautomation Fastighetsautomation Hantverksprogrammet Finsnickeri Båtbyggare Möbelsnickare Trä- och byggvarubranschen

16 3. Tydlig profil Stark koppling till de regionala företagens profil

17 4. Samverkan med arbetslivet
Regional styrgrupp med företagen i majoritet Ordförande är näringslivs- representant

18 5. Kvalitetssäkring 3 år 5 år Regional styrgrupp ansvarar
Självgranskning efter 2 år enligt kvalitetssäkringsmodell Återgranskning av GK efter 5 år Återgranskning av GK efter 3 år Tc godkänns av GK

19 6. Kreativ och stimulerande lärmiljö
Attraktivt för manliga och kvinnliga studerande

20 7. Maskiner och utrustning
Hög kvalitet

21 8. Sammanhållna arbetsdagar
Tider MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08.00- Projektmöte Industritekniska processer 1 Engelska Projekt Datorstyrd produktion 1 11.30 Matematik 1a Lunch 12.45- Människan i industrin Produkt- utveckling 1 Svenska/ 16.15 rapportskrivning

22 9. Lagarbete och ämnesintegration
Genomtänkt pedagogik Integrering av teori och praktik Arbete i team Arbete i team

23 10. Lärande i arbete God handledning
Möjlighet till projektarbeten, praktik, sommarjobb med mera

24 Sammanfattning Teknikcollege innebär inte att bygga nytt!
Samla det som redan finns Samverka tillsammans för ökad kvalité

25 Ringar på vattnet… Välutbildad personal
Konkurrenskraftiga företag Lönsamhet Arbetstillfällen Välfärd Gott samhälle!

26 Teknikcollege – beskrivning och syfte
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav industrin ställer. Utbildningsanordnare som har blivit godkända som Teknikcollege erbjuder utbildningar som attraherar ungdomar och vuxna samtidigt som befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. Teknikcollege ska bidra till bättre resursutnyttjande genom krav på kommunal samverkan och samverkan med eftergymnasial utbildning och företagsutbildningar. I många fall kan såväl lokaler och maskinpark som lärarresurser utnyttjas av flera olika utbildningsanordnare. Teknikcollege (region, utbildningsanordnare och utbildningar/program) certifieras av Industrirådet enligt nationella kriterier och återcertifieras efter 5 år, under varje certifieringsperiod sker kontinuerlig uppföljning och kvalitetssäkring.

27 Besök gärna hemsidan

28 Tack för oss! Josefine Larsson, IF Metall Tel: Josefin Grahn, Teknikföretagen Tel:


Ladda ner ppt "Teknikutbildning för dagens och framtidens industri"

Liknande presentationer


Google-annonser