Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PAUL NEMES Regionala projekt med gräns- överskridande samarbete – att växla upp erfarenheter och resultat från internationella projekt 23102013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PAUL NEMES Regionala projekt med gräns- överskridande samarbete – att växla upp erfarenheter och resultat från internationella projekt 23102013."— Presentationens avskrift:

1 PAUL NEMES Regionala projekt med gräns- överskridande samarbete – att växla upp erfarenheter och resultat från internationella projekt 23102013

2 Transnationella & interregionala projektresultat - kopplingar till kommande Regional- fondsprogram (regionalt och nationellt) Tematiska målProjektResultatTa vidare 1 - Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (Nationellt mål) CPA - Climate Proof Areas BPCM - Best Practice Cluster Managment E-CLIC - European Collaborative Centres for Braodband Media Services DANS - Digital Agenda for the North Sea WF - Waterways Forward WfG - Waterways for Growth DA BSR - Digital Agenda for the Baltic Sea region Brain Flow - Brain Flow and Knowledge Transfer fostering Innovation in Border Regions CPA - samhällsutmaningar/forskning, toolkit för klimatanpassning, innovativa tekninska lösningar BPCM - utvärdering av klustermanagment E-CLIC - Prototyper, good practice, utveckling av Living Labs för IKT DANS - Modell för innovation inom IKT (användarcentrerat) DA BSR - Partnerskap etablerat i Östersjöregionen kopplat till Digitala agendan WF - 11 policy-rekommendationer och en förvaltningsmodell WfG- Prototyp Brain Flow - Resultatkonsolidering om kompetensförsörjning CPA - toolkit för klimatanpassning, innovativa tekninska lösningar kopplade till klimatanpassning BPCM - Verktyg för klustermanagement, policyrekommendationer E-CLIC - Transnationellt utvecklade prototyper, utveckling av Living Labs för IKT DANS - användarcentrerad quadrupelhelixmodell för IKT-innovation (testad transnationellt) DA BSR - Partnerskap i Östersjöregionen för Digitala agendan WF - Ny teknik för förvaltning av vattenvägar och policyrekommendation för R&D WfG- Ecosystemtjänster för inlandsvattenvägar Brain Flow - Policy-rekommendationer (kompetensförsörjning) 2 - IKTE-CLIC - European Collaborative Centres for Broadband Media Services DANS- Digital Agenda for the North Sea WF – Waterways Forward E-CLIC - IKT-prototyper och tjänster DANS - DANS-modellen för företags deltagande i IKT- innovation och Good Practice Guide WF - good practice E-CLIC - Prototyp- och tjänsteutveckling DANS - DANS-modellen, Good Practice Guide WF - policyrekommendation 3 - Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (Nationellt mål) WfG - Waterways for Growth DANS - Digital Agenda for the North Se Brain Flow - Brain Flow and Knowledge Transfer fostering Innovation in Border Regions DANS - DANS-modellen för företags deltagande i IKT- innovation och Good Practice Guide WfG - New business models, including social enterprises and the development of the volunteer economy. Brain Flow - BordInfos resultat Brain Flow - Resultatkonsolidering DANS - DANS-modellen för företags deltagande i IKT-innovation WfG- Affärs- och produktutveckling, nya tekniska lösningar, klustring av tjänster/aktiviteter Brain Flow - Vidareutveckling av gränsinfotjänster (BordInfos) Brain Flow - Policy-rekommendationer 4 - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (Nationellt mål) WF - Waterways ForwardWF - Good practiceWF - Policyrekommendation för resurseffektivitet/miljöpolicy 5 - Främja hållbara transporter och ta bort flaskhalsar WF - Waterways ForwardWF- Implementeringen av Inland Waterways i svensk lagstiftning WF - Hållbara transportsystem (för Vänern). Hållbar förvaltning av vattenvägar, kopplat till Vänerns klassificering som inlandsvattenväg. Policyrekommendation för transport och tillgänglighet PAUL NEMES23102013

3 PAUL NEMES Kontinuitet i partnerskap 23102013

4 Tematisk kontinuitet över programperioder PAUL NEMES23102013 Bättre partnerskap  mer relevanta projekt Närmare samarbete  Högre deltagandegrad Mer inflytande  Projektresultat som är bättre för oss

5 PAUL NEMES Tematisk kontinuitet över programgränser 23102013

6 Överföra resultat/kunskap från transnationella projekt Lösningar på Östersjögemensamma problem Bygga transnationell struktur baserat på modeller från transnationella projekt Bygga vidare på befintliga samarbeten PAUL NEMES Projektexempel: E-CLIC och DANS 23102013

7 facebook.com/InternationalVarmland @IntVarmland paul.nemes@lansstyrelsen.se PAUL NEMES23102013


Ladda ner ppt "PAUL NEMES Regionala projekt med gräns- överskridande samarbete – att växla upp erfarenheter och resultat från internationella projekt 23102013."

Liknande presentationer


Google-annonser