Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Praktisk databasdesign (kap 12)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Praktisk databasdesign (kap 12)"— Presentationens avskrift:

1 Praktisk databasdesign (kap 12)
DAV B04 - Databasteknik Praktisk databasdesign (kap 12)

2 Sammanhang Informationssystem (IS) Databassystem (DBS)
Livscykel: Makro Databassystem (DBS) Livscykel: Mikro

3 Informationssystems livscykel (Makro livscykel)
Analys av möjliga krav (Feasibility analysis) Kravanalys och insamling av krav Design Implementation Testing/kontroll och acceptanstest Utplacering, drift och underhåll

4 Databassystems livscykel (Mikro livscykel)
Definition av systemet Databasdesign Databas implementation Inladdning av data eller konvertering Konvertering av applikationer Testing och kontroll Drift Övervakning och underhåll

5 Steg 2 – databasdesign Mål: Består av sex olika faser...
klara av användarnas och applikationernas krav på informationsinnehåll naturlig och lättförstådd struktur på informationen klara av ställda krav på prestanda, ex svarstid Består av sex olika faser...

6 Faser i databasdesignen

7 Faser i databasdesignen
Insamling och analys av krav Konceptuell databasdesign Exempel ER-modellen Val av DBHS Mappning av datamodeller (logisk databasdesign) exempel, mappning från ER modellen till relationsmodellen Fysisk databasdesign lagringsstrukturer, index Implementering av databassystemet impl. av databas och applikationer, trimning (tuning)

8 Fas 1 – Insamling och analys av krav
Identifikation av applikationsområden och användargrupper Studier av existerande dokumentation Studier av nuvarande operativsystem och planerad användning av informationen Skriftliga svar på frågor från databasens potentiella användare

9 Fas 2 – Konceptuell databasdesign
2 parallella aktiviteter datamodellering transaktionsdesign Datamodellering centraliserad vs. vy integration Transaktionsdesign Specar funktionella krav på applikationerna Hämtnings-/uppdaterings/blandade transaktioner

10 Fas 3: Val av DBHS Exempel på faktorer som spelar in
relationsdatabas, objektdatabas? utvecklingsverktyg? vad kostar det att: införskaffa all mjukvara? underhålla mjukvaran? införskaffa eventuell ny hårdvara? skapa databasen alt. konvertera från gammal? skaffa eventuell ny personal? träna personalen så att de kan använda DBHS? ha databassystemet i drift?

11 Fas 4 – Mappning mellan datamodeller
Kan ske i två steg system-o-beroende mappning ER-modell -> relationsmodellen systemberoende mappning DBHS har olika kännetecken och restriktioner som man behöver anpassa sig till Resultatet blir DDL uttryck i det språk som utvald DBHS hanterar

12 Fas 5 – Fysisk databasdesign
Utifrån vad DBHS kan erbjuda väljs lämpliga lagringsstrukturer, åtkomstvägar, organisation av filer, indexering Kriterier som påverkar svarstid utrymme transaktionsgenomströmming (medelvärde transaktioner/minut)

13 Fas 6 – implementation och trimning
DDL och SDL uttrycken kompileras och används för att skapa databasens scheman och (tomma) databasfiler. Eventuellt sker laddning/konvertering av data görs av DBA + databasdesigner Transaktioner implementeras genom att utgå från de konceptuella beskrivningarna av transaktionerna görs av applikationsprogrammerare

14 Fysisk databasdesign i relationsdatabaser
Brukar börja med att man tar fram de viktigaste faktorerna och den information man har om dem och analyserar dessa... Frågor, transaktioner, applikationer

15 Fysisk databasdesign i relationsdatabaser
Analys av frågor och transaktioner frekvens på anrop av frågor och transaktioner tidskrav på frågor och transaktioner frekvens på uppdateringsoperationer indexering (accessvägar)

16 Databastrimning i relationsdatabaser
Görs för att applikationer ska köra snabbare, få ned svarstider, förbättra genomströmning av transaktioner Fixas genom att trimma index databasdesignen frågor

17 Normalisering och funktionella beroenden (kap 10)
DAV B04 - Databasteknik Normalisering och funktionella beroenden (kap 10)


Ladda ner ppt "Praktisk databasdesign (kap 12)"

Liknande presentationer


Google-annonser