Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Datamodellering med E/R-diagram

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Datamodellering med E/R-diagram"— Presentationens avskrift:

1 Datamodellering med E/R-diagram

2 Datamodellering

3 ER (Entity Relationship) - diagram
Konceptuell datamodellering ER modellen beskriver data utifrån entiteter attribut relationer

4 Entiteter ”Sak” i verkliga världen existerar fysiskt, ex bil, student
existerar konceptuellt, ex univ.kurs, jobb

5 Entiteter och attribut
Varje entitet har attribut, dvs. egenskaper som beskriver entiteten Student: namn, ålder, adress...

6 Attributens värde En existerande entitet har värden på sina attribut
student s1: ”Kalle”, 47, ”Karlstad” Denna typ av data utgör majoriteten av information sparad i en databas!

7 Sammansatta attribut Kan delas ned i mindre delar som har oberoende betydelse

8 Mångvärdes attribut Vanligtvis har ett attribut bara ett värde, men...
Vad händer om ex. en bil har tre olika färger?

9 Härledda attribut Exempelvis kan man härleda en persons ålder från personnummer och nuvarande år

10 Entitetstyper Definierar en mängd av entiteter som har samma attribut (varje entitet i mängden har dock egna värden på attributen) En entitetstyp beskrivs därmed med hjälp av entitetens namn och dess attribut STUDENT: Namn, ålder, adress

11 Entitetsmängder Samlingen/mängden av alla entiteter av en viss entitetstyp i databasen vid någon given tid

12 Nyckelattribut Varje entitetstyp skall ha ett attribut vars värde skall vara unikt för varje enskild entitet i entitetsmängden Student: Personnummer, namn, ålder

13 Relationer mellan entiteter
Som i: samband mellan entiteter

14 Relationer och attribut
En relation kan också ha attribut Exempelvis: en student på en kurs har ett betyg...

15 Kardinalitet på relationer 1:1 förhållande

16 Kardinalitet på relationer 1:N förhållande

17 Kardinalitet på relationer N:M förhållande

18 Mappning mellan ER-diagram och relationsmodellen (kap 7)
DAV B04 - Databasteknik Mappning mellan ER-diagram och relationsmodellen (kap 7)

19 Mappning ER-diagram / relationsmodellen
Används för att skapa den logiska databasdesignen som baseras på den konceptuella designen

20 Algoritm Finns en algoritm för att stegvis utföra mappningen
denna finns mer detaljerat beskriven i kapitel 7.1

21 Starka entiteter Steg 1 ~
varje stark entitetet blir en basrelation där primärnyckeln i relationen motsvarar nyckelattributet(en) i entiteten

22 Svaga entiteter Steg 2 ~ bildar sin primärnyckel genom att ta
primärnyckeln från ”ägande” relationen (som främmandenyckel) och egen partiell nyckel tillsammans Reglerna för främmandenycklar i en relation mellan en svag och en stark entitet måste vara DELETE CASCADES UPDATE CASCADES Visar på beroendeförhållandet mellan entiteterna

23 1:1 förhållanden Steg 3 ~ välj en av entiterna och lägg in primärnyckeln i den ena som främmandenyckel i den andra eventuella attribut till relationen mellan dessa bör hamna på samma sida

24 1:N förhållanden Steg 4 ~ introducera primärnyckeln från ”en” relationen som främmandenyckel i relationen på ”många” sidan eventuella attribut till relationen (sambandet) mellan dessa två entiteter migreras till ”många” sidan

25 N:M förhållanden Steg 5 ~
varje många-till-många relation (samband) blir en basrelation varje sådan basrelation måste innehålla minst en främmandenyckel från varje deltagare i relationen primärnyckeln kan skapas genom kombinationen av främmandenycklarna eller genom att introducera ett nytt attribut

26 Attribut Steg 6 ~ Varje egenskap i för en entitet blir ett attribut i den relation den tillhör. Undantaget är om attributet för entiteten är ett ”mångvärdes” attribut, i så fall skapas en ny relation

27 Värdedomäner Skapas för alla attributens värdemängder


Ladda ner ppt "Datamodellering med E/R-diagram"

Liknande presentationer


Google-annonser