Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möjligheter och utmaningar för näringslivets utveckling i Stockholm Nordost Täby kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möjligheter och utmaningar för näringslivets utveckling i Stockholm Nordost Täby kommun."— Presentationens avskrift:

1 Möjligheter och utmaningar för näringslivets utveckling i Stockholm Nordost Täby kommun

2 Befolkning (2008): 62 266 Befolkningstillv ä xt. % (98-08): 3,3% Syssels ä ttning (-08): 22 674 Syssels ä ttningstillv ä xt % (98-08): 13% Arbetss ö kande (-08): 1 026 Lediga platser (-08): 873 Arbetsl ö shet % (-08): 2,8% Nattbefolkning (25-64 å r) med h ö gre utbildning (-08) : 39% Dagbefolkning (25-64 å r) med h ö gre utbildning (-08): 25% Befolkning 16-64 å r % (-08): 67% BRP, mkr (-08): 17 749 BRP, kr per capita (-08): 290 000 L ö nsumma nattbefolkning (-08): 12 126 373 375 L ö nsumma, kr per capita (-08): 396 779 Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

3 Åldrande befolkning Andel 2008 och tillväxt 1998-2008 i olika åldersgrupper Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

4 Var jobbar invånarna?

5 I vilken bransch jobbar invånarna? Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

6 Var jobbar invånarna? Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

7 Vilka jobbar i Täby?

8 I vilken bransch jobbar de anställda? Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

9 Varifrån kommer de anställda? Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

10 Hur ser branschstrukturen ut?

11 Branschsstruktur Arbetsställen per storlek och bransch 0 anst ä llda 1-4 anst ä llda 5-9 anst ä llda 10-49 anst ä llda 50-249 anst ä llda 250 eller fler anst ä llda Byggverksamhet287149403810 Civila myndigheter, f ö rsvar 012521 Energi- o vattenf ö rs ö rjning, avfallshantering931010 Forskning och utveckling, utbildning14443 65140 H ä lso- o sjukv å rd, sociala tj ä nster 2611113656102 Jordbruk, skogsbruk315101000 Kreditinstitut, fastighetsf ö rvaltn, f ö retagstj ä nster 2423877825850 Parti-, detaljihandel, transport, magasinering669430178138131 Personliga och kulturella tj ä nster 653172393030 Tillverkningsindustri1708320 31 Total4 9311 879442410525 64%24%6%5%0,1% l ä gre Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

12 Måttlig sysselsättningsutveckling Förändring i antal sysselsatta 1998-2008 Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

13 KIBS och High Tech Arbetsställen per storlek och bransch 0 anst ä llda 1-4 anst ä llda 5-9 anst ä llda 10-49 anst ä llda 50-249 anst ä llda 250 eller fler anst ä llda Tillverkning av l ä kemedel 100000 Tillverkning av transport-utrustning 550000 Tillverkning av maskiner och utrustning 6100211 Tillverkning av elektrisk och optisk utrustning 21191720 Utbildning 35102400 Juridiska tj ä nster 42201000 Finansiering 92323300 Reklam, PR, marknadsf ö ring 121401000 Teknik och FoU-konsulter 126255210 Redovisning 193937300 IT-konsulter 3451529900 Management 64522913710 Totalt KIBS/High Tech 1 632635423751 Totalt antal f ö retag 4 9311 879442410525 Andel KIBS/High Tech33%34%10%9%10%20% Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)

14 Måttlig kunskapsintensiv verksamhet Sysselsättning 2008 Källa: SCB/rAps (Nordregios bearbetning)


Ladda ner ppt "Möjligheter och utmaningar för näringslivets utveckling i Stockholm Nordost Täby kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser