Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möte med kundrepresentanterna i fjärrvärmeuppdraget Stockholm 29 november.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möte med kundrepresentanterna i fjärrvärmeuppdraget Stockholm 29 november."— Presentationens avskrift:

1 Möte med kundrepresentanterna i fjärrvärmeuppdraget Stockholm 29 november

2 Agenda Uppdraget Vilka omfattas av en framtida prisförändringsprövning? Vad vill kunderna ha utifrån uppdraget Ei´s grundläggande principiella val

3 Uppdraget prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip Föreslå en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling samt lämna förslag till bestämmelser – Jämföra olika metoder för prisförändringsprövning och beskriva för- och nackdelar – Utgå från nuvarande prisnivå eller en historisk prisnivå – Relevant tidsperiod – Ex-ante eller ex-post – Sanktionsmöjligheter Prövningen ska garantera kunderna trygghet med minsta möjliga ingripande

4 Vilka ska omfattas av prisförändringsprövningen? Enligt definitionen i fjärrvärmelagen avser fjärrvärmeverksamhet främst distribution. En vidgning av begreppet behövs för att även innefatta produktion- eller handelsföretag som säljer värme till kund. – I nuvarande definition i fjärrvärmelagen omfattas endast produktion och handel om de bedrivs tillsammans med distribution Frågan har väckts om kund/konsument begreppet – Uppdraget tolkas så att samtliga kunder ska omfattas av prisförändringsprövningen, inte bara konsumenter

5 Vad vill kunderna ha utifrån uppdraget Vad är det generellt man saknar i nuläget – ”Övning” – skriv ned individuellt – Diskussion i storgrupp Utifrån den modell som Ei ska föreslå, vad föredras? – Prishöjning i takt med kostnadsökningar? – Prishöjningar i takt med alternativen? – Prishöjningar under en viss procent?

6 Grundläggande principiella val Hur skarp reglering behövs? – Skapa trygghet genom ökade informationsinsatser från fjärrvärmeföretag till kund – Godkänd prisförändring meddelas av Ei innan priserna kan höjas till kund Vad ska regleringen avse? – Enskilda kunders priser ska inte förändras över en viss nivå. – Förändring av normalprislistor ska inte ske över en viss nivå

7 Grundläggande principiella val Vilken modell för prisförändringsprövning ska tillämpas? – Prisförändringsprövning på förhand med ett givet index Allmän kostnadsutveckling (ex.vis KPI – stabilt för kunderna) Energipriser (utgår från kostnaden för alternativen) Fjärrvärmeindex (utgår från fjärrvärmeföretagens kostnader på aggregerad nivå) Hur ska tillsynen bedrivas? – Index meddelas i förväg, Ei utför sedan exempelvis stickprovskontroll samt kontroll vid klagomål/anmälan

8 Innehåll i rapport prisförändringsprövning Inledning med principiella val – Hur skarp reglering behövs? – Vad ska regleringen avse? Beskrivning av tre modeller för prisförändringsprövning med för och nackdelar Ei:s förslag till regler för prisförändringsprövning: – På förhand meddelas ett index som fjärrvärmeföretagen har att understiga – Fjärrvärmeföretagen åläggs ett större informationsansvar – På fakturan till kund redogörs tydligt för prishöjningen jämfört med föregående år – Normalprislistan ska tydligt offentliggöras – Enskilda priser eller normalpriser är det som prövas och tillsyn sker genom stickprov eller efter anmälan.


Ladda ner ppt "Möte med kundrepresentanterna i fjärrvärmeuppdraget Stockholm 29 november."

Liknande presentationer


Google-annonser