Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L U N D S U N I V E R S I T E T Här finns möjlighet att skriva en kompletterande rubrik, t ex till en konferens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L U N D S U N I V E R S I T E T Här finns möjlighet att skriva en kompletterande rubrik, t ex till en konferens."— Presentationens avskrift:

1 L U N D S U N I V E R S I T E T Här finns möjlighet att skriva en kompletterande rubrik, t ex till en konferens

2 Lunds universitet / Presentation 2009 Ett av Europas ledande universitet Grundat år 1666 40 000 studenter 2 300 forskarstuderande 6 000 anställda 555 professorer (varav 18 % kvinnor) Åtta fakultetsområden Flera campus 5 700 Mkr i omsättning

3 Lunds universitet / Presentation 2009 Värderingar Demokratiskt synsätt Kritiskt tänkande Akademisk integritet Etnisk och social mångfald Nolltolerans mot diskriminering Humanism Kreativ akademisk miljö

4 Lunds universitet / Presentation 2009 Fakultetsområden Teknik Naturvetenskap Juridik Samhällsvetenskap Ekonomi Medicin Humaniora–Teologi Musik–Teater–Konst

5 Lunds universitet / Presentation 2009 Ett universitet – flera campus Campus utanför Lund: Helsingborg Campus Helsingborg Ljungbyhed Trafikflyghögskolan Malmö Konsthögskolan Musikhögskolan Teaterhögskolan Universitetssjukhuset MAS

6 Lunds universitet / Presentation 2009 Forskning – metaområden Livsvetenskaper Hälsa och åldrande Komplexa system Klimat–Miljö–Energi–Ekonomi Avancerade material Ekonomiska, sociala och politiska system Människans utveckling, villkor och demokrati

7 Lunds universitet / Presentation 2009 Tvärvetenskaplig forskning, exempel Arbetsmiljöhögskolan Centrum för hälsoekonomi Centrum för studier av uthållig samhällsutveckling CIRCLE Nanovetenskap Neurodegenerativa sjukdomar Stamcellscentrum Translationell cancerforskning

8 Lunds universitet / Presentation 2009 Nationella forskningsverksamheter MAX-lab En kraftfull synkrotronljuskälla som används i nationell och internationell forskning Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier SASNET Nationellt nätverk för forskning och utbildning om södra Asien

9 Lunds universitet / Presentation 2009 ESS Scandinavia European Spallation Source (ESS) forskningsanläggning med världens mest kraftfulla neutronkälla, beräknas klar år 2020 används för att studera upp- byggnad och funktion hos t ex plaster, proteiner och mediciner ESS Scandinavia arbetar för att få anläggningen till Lund

10 Lunds universitet / Presentation 2009 Forskarutbildning Forskarstuderande Aktiva (47 % kvinnor) 2 300 varav antagna 2008430 Doktorsexamina425 Licentiatexamina70

11 Lunds universitet / Presentation 2009 Utbildning på grund- och avancerad nivå, I Studenter Individer40 000 Helårsstudenter25 500 Examina4 800 Utbildning Utbildningsprogram 315 Fristående kurser 1 600

12 Lunds universitet / Presentation 2009 Utbildning på grund- och avancerad nivå, II Utbytesstudenter (individer) utresande 820 inkommande 1 800 Masterprogram som ges på engelska60 Kurser på engelska300

13 Lunds universitet / Presentation 2009 Internationell samverkan, I Globala utbyten och samarbeten 680 partneruniversitet i 50 länder över hela världen Deltar i samarbetet vid Nordic Centre, Fudan University i Shanghai Omfattande utbytesprogram med Kanada och USA

14 Lunds universitet / Presentation 2009 Internationell samverkan, II Lunds universitet prioriterar internationell samverkan med andra universitet inom följande nätverk: Öresundsuniversitetet (regionalt) LERU (Europa) Universitas 21 (globalt)

15 Lunds universitet / Presentation 2009 Öresundsuniversitetet Ett samarbete mellan tolv universitet och högskolor i Öresundsregionen, däribland Lunds universitet och Köpenhamns universitet. Studenter150 000 Forskare14 000

16 Lunds universitet / Presentation 2009 LERU – League of European Research Universities Nätverk med syfte att lyfta fram europeisk forskning. Exempel på övriga medlemsuniversitet: Cambridge Oxford Helsingfors Heidelberg Karolinska institutet

17 Lunds universitet / Presentation 2009 Universitas 21 Globalt nätverk med 21 ledande forskningsintensiva universitet i 14 länder i Asien Australien/Nya Zeeland Europa Nord- och Sydamerika

18 Lunds universitet / Presentation 2009 Öresund Science Region Samarbetet omfattar 2 500 företag, 11 universitet, sjukhus och myndig- heter. Flera plattformar ingår: Øresund Food Network Øresund Logistics Øresund Environment Academy Øresund IT Medicon Valley Alliance (associated member)

19 Lunds universitet / Presentation 2009 Exempel på övrig samverkan, I Allmänhet och skola Vetenskapscaféer Fakultetsdagar Öppna föreläsningar och debatter Utbildningsdagar för lärare Forskarbesök i skolan Frågelådor på www.lu.se

20 Lunds universitet / Presentation 2009 Exempel på övrig samverkan, II Näringsliv Innovation LUAB, universitetets holdingbolag Lund University Commissioned Education, uppdragsutbildning Ideon Science Park: 260 företag Samhälls- och kulturfrågor Politikerforum Kulturforum Public Service-Akademien

21 Lunds universitet / Presentation 2009 Staden Lund En kreativ mötesplats med många historiska inslag Grundades i slutet av 900-talet Ledande religiöst, akademiskt och kulturellt centrum i hela Skandinavien under 1100-talet Tillhör Sverige sedan 1658 110 000 invånare – hälften med anknytning till universitetet

22 Lunds universitet / Presentation 2009 L U N D S U N I V E R S I T E T


Ladda ner ppt "L U N D S U N I V E R S I T E T Här finns möjlighet att skriva en kompletterande rubrik, t ex till en konferens."

Liknande presentationer


Google-annonser