Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Angela Bång Johan Herlitz Karin Winge Birgitta S Wireklint Rapport 3 1:e mars 2010 LINDRA studien LINDRA studien.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Angela Bång Johan Herlitz Karin Winge Birgitta S Wireklint Rapport 3 1:e mars 2010 LINDRA studien LINDRA studien."— Presentationens avskrift:

1 Angela Bång Johan Herlitz Karin Winge Birgitta S Wireklint Rapport 3 1:e mars 2010 LINDRA studien LINDRA studien

2 Patienter som söker ambulanssjukvård för bröstsmärta/obehag Studiepopulation 2

3 Patienter inom ambulanssjukvård med bröstsmärta/obehag som ger misstanke om akut koronart syndrom Minst 4 på CAS eller medelsvår smärta Kriterier 3

4 LINDRA kursen Ett ångestdämpande läkemedel - MIDAZOLAM® (Benso) Åtgärderna - interventioner 4

5 LINDRA Randomiserad, kontrollerad studie med 4-faktor design Bröstsmärta/obehag Utbildn. intervention Ambulanser Interventionsgr. 1 Standardbeh. + Benso Interventionsgr. 2 Standardbeh. Standardutbildning Ambulanser Interventionsgr. 3 Standardbeh. + Benso 4. Kontrollgrupp Standardbeh. 5

6 Göteborg, Skaraborgs Sjukhus och Södra Älvsborgs Sjukhus, maj 2008 Halmstad (öster), januari 2009 NÄL Uddevalla Sjukhus, Kungälv och Halmstad (väster), maj 2009 Studiens omfattning 6

7 För lite smärta/ obehag 42 Vill ej11 Okänd anledning 2 Totalt inmatade patienter är 2088 med 55 % bortfall Totalt inmatade patienter är 2088 med 55 % bortfall 7 (%)

8 8 Kommunikationsproblem18 Sekundär transport (påbörjad behandling)10 Benzodiazepin-missbruk 7 Dement/ desorienterad 6 SBT < 100 mm Hg 6 Alkohol/ droger 5 Trauma<1 Ålder < 18 år<1 Exklusionskriterier (%) 8

9 Med i studien så här långt n=936 Med i studien så här långt n=936 9

10 Resterande resultat är baserat på n=873 Resterande resultat är baserat på n=873 10

11 Lindra ssk Lindra ssk Ej Lindra ssk Ej Lindra ssk St beh+Benso St beh St beh+Benso St beh % Datainsamling i studiens fyra grupper 46 11

12 12 Medelålder 70 år (19-99 år) Kvinnor 46 % Ålder och kön 12

13 % 1 2 3 Utlarmningsprio (%) 13

14 Vid ankomst Efter 15 min Vid avlämning CAS Kunde användas i 94% 14

15 Vid randomisering Efter 15 min Vid avlämning % Smärta/obehag i bröstet 15

16 Vid randomisering Efter 15 min Vid avlämning % Oro/ ångest 16

17 Behandling Behandling % Medeldos Syrgas 81 3,6 l Nitroglycerin 87 0.8 mg ASA 68 288 mg Midazolam 50 1.1 mg Morfin 81 5.6 mg Betablockad 5 11 mg Plavix 7 566 mg 17

18 Vid randomisering Efter 15 min Vid avlämning Median Slag/ min Hjärtfrekvens 18

19 Vid randomisering Efter 15 min Vid avlämning Median mm/Hg Systoliskt blodtryck 19

20 Reaktionsgrad (%) Efter 15 min Vid avlämning Vaken83 84 Slö/ oklar16 13 Mycket slö/ oklar 1 2 Ej kontaktbar < 1< 1 Andningsdepression < 1 < 1 (3 fall) Aggressioner 0 0 20

21 Taget > 99 % Sänt 77 % EKGEKG 21

22 Ekg förändringar % Förekomst Sänt ST höjning 17> 99 ST sänkning 28 83 T negativitet 16 75 Q våg 8 88 Vä-grenblock (102) 8 93 22

23 % HIA PCI Akutmottagning Transport till 23

24 Lindrakursen 16 % EKG bifogad 92 % Patientens underskrift 97 % Övriga uppgifter 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 TACK för alla insamlade dataformulär! I fortsättningen...... fyll i ”vet ej” och ”ej bedömd”! TACK för alla insamlade dataformulär! I fortsättningen...... fyll i ”vet ej” och ”ej bedömd”! 34


Ladda ner ppt "Angela Bång Johan Herlitz Karin Winge Birgitta S Wireklint Rapport 3 1:e mars 2010 LINDRA studien LINDRA studien."

Liknande presentationer


Google-annonser