Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektarbete 100p Ekebygymnasiet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektarbete 100p Ekebygymnasiet"— Presentationens avskrift:

1 Projektarbete 100p Ekebygymnasiet

2 Vad ska vi ta upp? Vad är ett projektarbete? Varför projektarbete?
Hur gör man? Handledare, betyg, datum UF Ung företagsamhet

3 Vad är ett projektarbete?
Obligatorisk kärnämneskurs 100p Planeras, genomförs och redovisas självständigt av en grupp (eller enskilt) Genomförs på projektarbeteslaktion och håltimmar/studietid samt egen tid. Varje projekt har en handledare (lärare) Projektet ska ligga inom målen för programmet

4 Varför projektarbete? Projektarbete är en vanlig arbetsform i yrkeslivet. Projektarbetet tränar i att: planera strukturera, samarbeta genomföra redovisa ta eget ansvar Man får chans att fördjupa sig Måste ha betyg i Projektarbete för att få ut ett slutbetyg.

5 Hur gör man? Projektplan Idé Projektrapport Genomföra Redovisning

6 Hur gör man? Komma på en idé och välja medarbetare.
Presentera idén för läraren och få den godkänd. Skriva en projektplan senast v38 (se mall) Mål/Problemformulering Metod/Material Organisation Arbets och tidsplan.

7 Hur gör man? Genomförande klart v48 (EC v7) Redovisning v19 (EC v13)
Följa projektplanen Skriva loggbok varje vecka och lämna till handledare Arbetet ska motsvara ca 100 timmar Redovisning v19 (EC v13) Gemensam utställning för alla elever (ej EC) Skriva en projektrapport v19 (EC v13) Beskriva hur det gick Har man haft en bra plan och skrivit loggbok är det inte så svårt.

8 Om jag vill veta mer? Finns info på hemsidan och på Q: på skolans nätverk.

9 Betygssättning Projektplan & Loggbok Arbetet/Slutprodukt
Delmoment G VG MVG Projektplan & Loggbok Deadline: Vecka 38 Loggbok: Regelb. Del av betyg: 25% Projektplan inlämnad Tydlig beskrivning av syfte och metod En enkel tidplan Har redovisat loggbok eller motsvarande ca 10 ggr till handledaren I projektplanen motiveras syftet och val av metod Tidplanen är genomtänkt och detaljerad Redovisat skriftlig loggbok noggrant och ofta Projektplanen är språkligt och formellt korrekt Planen innehåller problematisering och analys Loggboken visar prov på reflektion och analys Arbetet/Slutprodukt Deadline: Vecka 7/15 Del av betyg: 50% Arbetet är genomfört Projektplanen används som stöd Arbetsinsatsen motsvarar 100p Eleven bidrar till gruppens arbete Arbetet visar prov på självständighet förmåga att lösa problem och initiativförmåga. Eleven samarbetar på ett bra sätt. Projektplanen används som ett redskap vid genomförandet Eleven visar skicklighet i utförandet av slutprodukten. Projektrapport & Projektredovisning Deadline: Vecka 13/19 Inlämnad projektrapport som beskriver arbetets gång Arbetet är redovisat Rapporten är välskriven och innehåller en diskussion Redovisningen väl är genomtänkt Rapporten är analytisk För moment som inte håller deadline erhålls som bäst ett G. Delmoment som inte godkänts innebär att målen för kursen inte uppnåtts.

10 UF utbildningsföretag
Går att göra projektarbetet i form av ett utbildningsföretag (UF) UF kommer och informerar

11 Exempel på projekt Turistbroschyr för Uppsala
UF företag som säljer blomarrangemang UF företag som driver elevcafé Installera ett datornätverk UF Cateringfirma Bygga en ljudanläggning Ordna ett event. En film om bakning Ansvara för ett marknadsföringsevenemang på sin APU-plats


Ladda ner ppt "Projektarbete 100p Ekebygymnasiet"

Liknande presentationer


Google-annonser