Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En presentation av projektet om hur intresse och måluppfyllelse kan utvecklas för teknik och naturvetenskapliga ämnen. Paul Pakkala 25/1-2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En presentation av projektet om hur intresse och måluppfyllelse kan utvecklas för teknik och naturvetenskapliga ämnen. Paul Pakkala 25/1-2012."— Presentationens avskrift:

1 En presentation av projektet om hur intresse och måluppfyllelse kan utvecklas för teknik och naturvetenskapliga ämnen. Paul Pakkala 25/1-2012

2  Utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv.  Kontaktperson mellan skolor och näringsliv.  Planera studiebesök – hjälpa till vid studiebesök.  Hjälpa till med att utveckla undervisningen.  Söka efter elevernas intresse.  Ge tips om alternativa undervisningssätt – ex. släng läroboken.  Koppla ihop målen med ex. studiebesök.  Gemensamt lärande, att dela med sig utav det som fungerar.  Delta vid undervisning, samt bjuda in andra till min undervisning.  Arbeta mot ett högre antal sökande till Bobergsgymnasiet.  Andra önskemål?

3 NO/TK ämnesinnehåll Elevernas intresse Populärvetenskap. Aktuella händelser i samhället. Mystik / New age. Lärarens undervisning Stark tradition om vad som ska undervisas. Läromedlet styr mycket. Högt tryck uppifrån från företrädare.

4 Läraren undervisar i ointressanta ämnen – det ska kanske vara så? Attityder bland elever och lärare… Stängd karriärväg på grund av information från gymnasiet om att detta är en svår utbildning. Föräldrars roll – utbildningsnivå. Många har svårt med att kunna hjälpa till med läxor. Elev som ska gå ett industriprogram, ser inte kopplingen till skolans NO- och Teknikundervisning. 20% av blivande naturvetare anser att skolans undervisning är enkel att förstå och ta till sig. Övriga 80%??

5  Lärarens kunskaper inom ämnet.  Adekvat utrustning och material.  Relevant budget inom ämnet.  Tydliga mål som alla förstår.  Samarbete med gymnasiet.  Kontakt med (lokala) företag.  Studiebesök med tydligt syfte och mål.  Enskild tid med eleven – intervjua.  Prao som känns meningsfull.  Tidigt samarbete med SYV.  Stort intresse från läraren.  Ordning och reda i klassrummet.  Fungerande rutiner. Observera paradoxen, att trots högt utbildade lärare, mer utrustning, bättre utarbetade böcker, så visar forskning på att måluppfyllelse och intresse minskar.

6 En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Lgr 11, Skolans uppdrag

7 Inledning Vad är syftet. Att besöka en utställning och ta till sig om temat miljö och människans påverkan. Vad ska fokus vara på i relevans till målen. Målet är att förstå vad hållbart tänkande är, samt hur tekniken har påverkat miljön. Bedömning Vad ska man kunna, och hur visas att målet är uppfyllt. Påvisa sambandet mellan människans tekniska utveckling och påverkan på jorden. Redovisa genom att i grupp utföra en plansch där era tankegångar tydligt framgår. Utvärdering / Dokumentation Uppnåddes målen – kompletteringar. Vad fungerade, och vad fungerade inte. Behöver någon komplettera för att uppnå ett högre betyg. Ur Kretshopp, Ånge bibliotek, 2011.

8


Ladda ner ppt "En presentation av projektet om hur intresse och måluppfyllelse kan utvecklas för teknik och naturvetenskapliga ämnen. Paul Pakkala 25/1-2012."

Liknande presentationer


Google-annonser