Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi Miljöombudsutbildning 15/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi Miljöombudsutbildning 15/"— Presentationens avskrift:

1 Energi Miljöombudsutbildning 15/11-2013
Mats Karlström, Energiingenjör TF/Fastighet, Östersunds Kommun

2 Jämtkrafts samlade elförsäljning
                                            Elens ursprung Diagrammen visar ursprunget för den el Jämtkraft sålt i Sverige under 2012. Jämtkrafts samlade elförsäljning Avtal till privatkunder, Lokalpris, Jämtpris Resterande elförsäljning, utan tillval Fjv har 31 g/kWh Olja 267 g/kWh Pellets räknas som noll men det är förenklat. Hämtad från

3 Olika energislag

4 Vad säger Östersunds kommun?
Vi ska vara energieffektiva, vilket innebär att vi ska minska energianvändningen med 20 % till år 2030 jämfört med år 2010. Vi ska vara fossilbränslefria år 2030. Vad säger TF/Fastighet? -25 % energianvändning per kvadratmeter -22,5 % energianvändning per kvadratmeter Nya byggnader skall vara energieffektiva <80 kWh/m2 BUDSKAP: VI ÄR PÅ GOD VÄG Vi behöver er hjälp för att uppnå vårt mål på 25 % till Det är högt satt, men vi har nått 21 % hittills. 21% till 22% låter lite men innebär 1100 MWh vilket motsvarar 35 villor. Energiledningssystemet hjälper oss att strukturera arbetet och sätta fokus på rätt saker, precis som miljöledningssystemet. Tidigare har vi haft mål att El- och oljeanvändningen ska bort pga både ekonomiska skäl och miljöskäl. Dock liten del idagsläget så det är inte prioriterat Det som händer nu är att vi konverterar brunflo till fjärrvärme och utreder värmepump eller pellets på några anläggningar i södra delen av kommunen.

5 Energikostnader 2004-2012 Energikostnad 50 milj
=1/5 av UH- och investeringsbudgeten. Närmare 60 miljoner om vi inte utfört åtgärder 2012 kkr kkr 1 256 kkr 1 346 kkr kkr Ökning 82% 38% -44% 79% 51%

6 Total energianvändning 2004-2012
Boenden m2 Dagverksamhet 4000 Förskolor Kontor Övrigt Storsjöbadet står för 1/3 av energianvändningen i kategorin Skolor m2 Verk/gar Totalt m2

7 Energianvändning per kvadratmeter
Dagverksamhet ökat pga Tennsmeden (dåligt isolerad) och Lits hälsocentral pga utökade venttider (radon) Fsk: bättre än verkligt av mättekniska skäl (Lillsjöhögens vp, Lövsta fsk area men mkt lite energi) Övrigt: 2006 högt av mättekniska skäl (LFC och Storsjöteatern, energi men ingen area). Storsjöbadet ej med pga eget mål. Verkstad/garage: P-huset tillkom, stor area liten användning.

8 Hur arbetar vi? Drift: ronderingar, funktionskontroller, styr- och reglersystem, energiuppföljning månadsvis, sticker ut-arbete Projekt: styrdokument vid installationsprojekt samt om- och nybyggnad, LCC-kalkyler och uppföljning av genomförda energiåtgärder Hantering energistatistik, energimätare, energibokslut, mål och handlingsplaner, energideklarationer. Stöd för övriga enheten i energi Gå igenom ansvar och organisation

9 TF/Fastighets Energipolicy
Användningen av energi skall vara effektiv i förhållande till nyttan. Vi skall minska användningen av fossila energislag. Energiarbetet ingår i varje medarbetares ansvar. Vi skall aktivt medverka till att våra samarbetspartners och hyresgäster deltar i energiarbetet. Vi skall ta varje tillfälle i akt att förbättra energiprestandan i vårt fastighetsbestånd. Energiarbetet baseras på långsiktig lönsamhet i ett livscykelperspektiv. Utdrag ur energipolicyn.

10 Driftstrategi energi 20-21 grader inomhus, äldreboenden kan behöva ha varmare Ventilationstider behovsanpassas, skolor vid behov upp till 12 h. Stängt nattetid. Även stängt när lokalerna inte används. Manuell timer kvällstid vanligt. Ventflöden enligt ”minimikrav för luftväxling”. Behovsstyr flödet i vissa lokaler, även några ombyggnadsprojekt. Belysningen tid- och närvarostyrs i ny lokaler samt i allt fler äldre. Utomhusbelysning släckt mellan på skolor, fsk, dagverksamhet. Undantag t ex Rådhuset. Andra rutiner att bläddra igenom: Avvikelser osv… Lagar och krav visa på hemsidan. Mätutrustning LCC? Uppföljning av energiåtgärder? Kort om formalian, vad det innebär att vi har en certifiering.

11 Vad kan miljöombuden göra?
Informera Släcka belysning Stänga av datorer, skärmar & skrivare Stänga av ”Stand By” Felanmäl droppande kranar Se till att vindfång nyttjas korrekt Möblering Energistatistik Anv: Visa Lösen: webess

12 Tack för mig! Mats Karlström Energiingenjör TF – Fastighet


Ladda ner ppt "Energi Miljöombudsutbildning 15/"

Liknande presentationer


Google-annonser