Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sven-Håkan Olsson ny_aerendehantering_v1.ppt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sven-Håkan Olsson ny_aerendehantering_v1.ppt"— Presentationens avskrift:

1 2009-10-13 Sven-Håkan Olsson ny_aerendehantering_v1.ppt
Ny ärendehantering För mer detaljering, se även dokumentet ”Öppen inbjudan till informations- och diskussionsträff kring framtida ärende- och dokumenthantering” Sven-Håkan Olsson ny_aerendehantering_v1.ppt

2 Informations- och diskussionsträff
Inbjudan till öppen informations- och diskussionsträff 23:e nov 2009 centralt i Stockholm. Ämne: Framtida ärendehantering

3 Varför ska vi bry oss just nu?
Frågan om ärendehantering förtjänar att tas tag i nu ! LEX pensioneras Högre krav på budget och intern effektivitet Högre krav på service till medborgarna ”Hängränne”- satsningar görs för t ex Kontaktcenter, Mina Sidor och e-tjänster S k Innoveta- projektet ger intressanta idéer E-strategier och e-arkitekturer utvecklas

4 Det vidgade begreppet ärendehantering
Diarium Nämndshantering Kontaktcenter-verktyg Ärendeknutpunkt (med mer betoning på service än på diariejuridiken) Information till Mina Sidor, e-tjänster (och till kontaktcenterpersonal) Integration med andra ärendesystem och verksamhetssystem Workflow/processtyrning/checklistor Dokumenthantering/arkiv mm mm

5 Ett exempel på e-arkitektur där ärendehantering har centralrollen
Följande sida visar ett tänkbart exempel på ärendehantering och ärendeknutpunkt satta i sammanhang. Bilden visar ärendeflöden/informationsflöden ur verksamhetssynvinkel (och visar samtidigt integrationsbehov)

6 Politiker- e-tjänster
EN tänkbar ärende- hanteringsvision Medborgare, ideella org, företag Mina Sidor Politiker- e-tjänster E-tjänst A E-tjänst B e-formulär Kontaktcenter-personal Ärendeknutpunkt Modernt ärendesystem Kontakt- center-stöd Nämnds- hantering Nämnds- stöd Ärendeflöden. Eskalering t expert. Färdigmarkering. Verksamhets applikation Förvaltning A Ev. separat huvuddiarium (diarieföring för de juridiska ärendena) Expert- hand- läggare

7 De alternativa huvudkontaktvägarna till kommunen
Info på öppna webben Mina Sidor & e-tjänster Ärendeknutpunkten har info om medborgares ärendehändelser – till Mina Sidor och till Kontaktcenter Kontakt- center Gärna direkt access Ärendeknutpunkt Expert- handläggare hos förvaltning Ärendeintegration bl.a. med verk- samhetsapplika- tionerna

8 Efter träffen: Inbjudan till förstudie.
Tänkbara leveranspunkter: Scenarios för framtida ärendehantering Balansen verksamhetsnytta, medborgarnytta och kostnad Överblick över vilka lösningar som finns på marknaden Stor tänkbar målblid, viktigt bestämma ambitionsnivå och avgränsningar, etapper Föreslå alternativ för påföljande arbete etc Många kommuner som deltar i förstudien ger mycket låg delad kostnad...

9 Hans Haraldsson hans.haraldsson@jonkoping.se 036-10 29 47
Välkomna! För info: Hans Haraldsson Anmälan:


Ladda ner ppt "Sven-Håkan Olsson ny_aerendehantering_v1.ppt"

Liknande presentationer


Google-annonser