Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EKörkort, omfattning Publika e-tjänster för följande ansökningar och intyg inom verksamhetskod 251 Ansökan om körkortstillstånd och hälsodeklaration (inom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EKörkort, omfattning Publika e-tjänster för följande ansökningar och intyg inom verksamhetskod 251 Ansökan om körkortstillstånd och hälsodeklaration (inom."— Presentationens avskrift:

1 eKörkort, omfattning Publika e-tjänster för följande ansökningar och intyg inom verksamhetskod 251 Ansökan om körkortstillstånd och hälsodeklaration (inom grupp 1 A, A1, B, BE och traktor) Intyg om synprövning Ansökan om godkännande som handledare Intyg om genomförd introduktionsutbildning Tillgängliga via Internet utan inloggning,”Mina sidor” eller ”trafikskole- och optikerportal”            

2 eKörkort, omfattning Internt IT-system för körkort och handledarskap inom verksamhetskod 251 Informationsutbyte med publika e-tjänster. T.ex. eFormulär skickas in till IT-systemet, on-line frågor t.ex. registertecknare etc. . Handläggningsstöd med automatiskt klassning och diarieföring m.m. för automatiskt ”bedömt gröna” ärenden Informationsutbyte med Vägverkets vägtrafikregister, t.ex. hämtning och av registeruppgifter och lämning av beslut Informationsutbyte med Skatteverkets folkbokföringsregister

3 eKörkort, avgränsningar
Följande ingår inte i eKörkort. Dessa ingår inom verksamhetskoden 251 : ”Ansökan om körkortstillstånd (inom grupp 2 och 3 C, CE, D, DE)” ”Ansökningar om utbyte av utländska körkort” ”Ansökningar om förlängning av högre behörigheter” ”Dispenser”

4 eKörkort, information 24-timmarsuppdragets offentliga sida:
Publika e-tjänster, testmiljö TietoEnator: Projektplatsen: Infoservern Följa projektet via minnesanteckningar

5 eKörkort, tidplan

6 eKörkort, utbildningsplan
Automatiskt bedömt ”gröna” ärenden (via Internet) - Pilotinförande testapplikation september/oktober - 1 alternativt 2 länsstyrelser - Projektdeltagarna utbildas - Utrullning samtliga län oktober/november - Utbildning av minst 2 per län oktober =>superanvändare Manuellt bedömt ”gröna” ärenden november/december - Test november (projektlänen) - Utrullning samtliga län december - Utbildning av ytterligare minst 2 per län december ”Röda” ärenden, 1:a utvecklingsfas, start januari 2007

7 Beroenden Innan specifikationsfasen av eVäktare, utvecklingsfas 2 - etapp 2 kan påbörjas behöver följande förutsättningar och beroende analyseras och redas ut: 1. Migrering av eVäktare till ePlattformen 2. ePlattform: Vilka delfunktioner i ePlattformen ska användas så att återanvändning av redan utvecklade lösningar kan uppnås och hur delfunktionerna behöver anpassas. 3. Infratjänstplattform. Vilka användningsfall/funktioner inte har specificerats/under konstruktion och behöver tas fram. Avser främst integration. 4. eKörkort. Vilka användningsfall/funktioner inte har specificerats/under konstruktion och behöver tas fram. T.ex. Mottagning av eFormulär, integration med SHS, automatiskt bedömt ”grönt” ärende”

8 Etapp 2 Etapp 2 Exempel på förutsättningar och beroenden till andra eProjekt: Funktioner i ePlattform som ska anpassas till eVäktare. A) Förutsätter att eVäktare har migrerats till ePlattformen. 1. Manuellt skapa handling 2. Manuell diarieföring av ärendet 3. Bevakningsdatum 3. Mallar Funktioner i eKörkort som ska anpassas till eVäktare Förutsätter konstruktion/leveransgodkännande av funktioner i eKörkort. 1.    Automatisk diarieföring av ärendet 1.    Automatisk diarieföring handling 2.    SHS/ePlatttform adaptar mot externa system Funktioner i eStiftelser och som ska anpassas till eVäktare 1. Integration Agresson. Kontroll betalning inkommit

9 Etapp 2 Exempel på användningsfall som ska specificeras :
Online-frågor från bevakningsföretagsportalen: 1. Registertecknare 2. Kontroll av godkänd personal. Finns personnummer tidigare? 3. Ärendestatus 4. Lista över egen personal 5. Automatiskt bedömt ”grönt ärende” exklusive SÄPO 6. Uppgifter om bevakningsföretaget återspeglas i e-Formuläret/portalen 7. Uppgifter om företrädare för företaget återspeglas i eFormuläret/portalen 8. Uppgifter om ansökan/personen för över till eVäktare med automatik 9. Kontroll registertecknare certifikat rätt att underteckna

10 Tidplan

11 eVäktare, utbildningsplan
ePlattform och automatiskt bedömt ”gröna” ärenden - - Utrullning samtliga län oktober/november - Utbildning samtliga län Manuellt bedömt ”gröna” november/december - Utrullning samtliga län december


Ladda ner ppt "EKörkort, omfattning Publika e-tjänster för följande ansökningar och intyg inom verksamhetskod 251 Ansökan om körkortstillstånd och hälsodeklaration (inom."

Liknande presentationer


Google-annonser