Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förankrings/avstämnings-möte ÖTP – Öppen Teknisk Plattform

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förankrings/avstämnings-möte ÖTP – Öppen Teknisk Plattform"— Presentationens avskrift:

1 Förankrings/avstämnings-möte ÖTP – Öppen Teknisk Plattform 2005-03-03

2 Agenda 11.00 – 12.30 Föregående minnesanteckningar
Allmän info om ÖTP/Sambruk SHO, JD Samordningen mot verksamhetsprojekten SHO ÖTP Version SHO Workflow utredning tekniskt SHO Integrationsutredning SHO   12.30 – Lunch   13.30 – Användarkatalog BOR, BÅB   14.30 – Open Capital/Source TOG, BÅB   15.15 – Kaffe   15.30 – Nya projekt SHO 16.15 – Sammanfattning av dagen SHO/JD

3 Allmän info om ÖTP/Sambruk
Arbete med avrop av Bistånd fortskrider med två parallella spår (stött av upphandlingskonsult): Avropsförfrågan från Borlänge mot Infratjänsten (TE/WM) (tilläggstjänsterna MinaSidor, Mottagning, Utskick) Här ingår förvaltning/sw-support huvudsakligen i tjänsten. Avropsförfrågan från Uddevalla för källkodsutveckling via Informationsförsörjningsramavtalet (ett större antal lev.) Här tänks också förvaltning/sw-support och sedermera drift anordnas. En spec för icke-funktionella egenskaper skapas

4 Samordningen mot verksamhetsprojekten
Möten hålls/har hållts med alla biträdande projektledare. Verksamhetsprojekten verkar rulla på. Ny punkt att avstämma: Saknas spec vad gäller indata, utdata, sökfunktionalitet etc? Extra tät avstämning sker vad gäller specande av Nyttomeddelanden och Begreppsmodell

5 ÖTP Version 1.2 V1.2 tänks sammanfatta/innehålla V1.1 och V1.0
Tänkta tillkommande kapitelrubriker, se nästa sida Extra intressant är principer för Nyttomeddelanden; Grund för framtida återanvändning och SOA. Vi har lärt oss av Bistånds-specen och kan nu bygga vidare på strukturen. Statskontorets skrift om Standardmeddelanden finns numera också.

6 Tillkommande kapitel ÖTP V1.2 ?
Principer för Nyttomeddelanden Mönster för tidvis uppdatering Mönster för workflow Krav på inloggning Batch-kontroll E-post-integration (notifiering etc) ...samt allmän genomgång och redigering

7 D: SHS-adaptrar (med exponerat Nyttomeddelande-gränssnitt mitt i)
Tidvis uppdatering (”batch”) E-tjänst Ny webb- applikation Existerande verksamhets- applikation Enkel sändn. av notifierings- e-post (SMTP) Ev. framtida online-komm. (Bistånd) D1 D2 SOA D: SHS-adaptrar (med exponerat Nyttomeddelande-gränssnitt mitt i) e-leg / e-underskr- koll etc Register- hållande myndighet etc = Nyttomeddelanden enligt SOA via Web Services E: SHS- tjänst

8 Workflow-utredning, tekniskt
Finansiering... DÄHS-projektet har mycket stor kravmassa, de har måst göra avgränsningar – fokus på nämndsadministration BarnAn, GymnAn, LokFör verkar behöva vissa DÄHS-funktioner som DÄHS-projektet avgränsat bort Kan bli bilaga till DÄHS-specen

9 Tre tänkbara WF-nyttigheter för Fempiloten?
Rollbaserad inkorg till handläggargrupp för ”dispatch” av inkomna ärenden från e-tjänsten (i det fall inkorg inte sköts av verksamhetssystemet) Kunna ge medborgaröverblick över dennes ärenden hos kommunen, Mina Engagemang. Option: Föda liknande info till Infratjänstens Mina Sidor Hantera “timeouter” t ex att tidsgräns passerat utan att ärende blivit handlagt eller att medborgaren missat inge komplettering. Eller kravrutin – nja, lägg hellre denna funktion där den hör hemma, i kundreskontran i ekonomisystemet?

10 Inkorg för ”dispatch”? Medborgare Företag Ev handläggare etc
Existerande verksam- hets-applikation E-tjänst Ny webb- applikation Händelsen att ärende inkommer Alt 1 Hur får man händelse-utlösning vid status-ändr inne i vsh-appl? Workflow-motor – DÄHS Meddelande till roll-kö Alt 2 Konfigurationsparameter per kommun kan avgöra ifall händelsen ska till ev DÄHS, vsh-appl (eller båda) Hand läggare SOA. Adapterskikt. Status Medborgar- överblick

11 Överblick för medborgaren?
Företag... Meborgarens ärende-överblick tillgängliggörs direkt eller replikerat i färdig modul till DÄHS-systemet (alternativt i specialgjord modul, eller inkluderat i e-tjänsten) Medborgaröverblick E-tjänst Ny webb- applikation Händelsen att ärende inkommer Alt 1 Workflow-motor – DÄHS Alt 2 Meddelande till roll-kö SOA. Adapterskikt. Status Medborgar- överblick

12 Mina Sidor i Infratjänsten?
Medborgare Företag... Ifall man önskar visning i Mina Sidor kan det åstadkommas på flera sätt genom att tappa av info. Naturligtvis kan kommunens egna medborgaröverblick – Mina Engagemang också finnas parallellt. Mina Sidor (Sverigegemensam medborgaröverblick) Alt 3 E-tjänst Ny webb- applikation Händelsen att ärende inkommer Alt 1 Workflow-motor – DÄHS Alt 2 Meddelande till roll-kö SOA. Adapterskikt. Status Medborgar- överblick

13 Timeouter? Medborgare Företag... E-tjänst Ny webb- applikation
Medborgaröverblick (Mina Engagemang och/eller Infratjänstens Mina Sidor) Ekonomisystemets kundreskontra – kravrutin Noti- fiering Betalningspåminnelse Fysiskt brev Timeouter kan upptäckas inne i DÄHS och generera meddelande till handläggningsansvarig och/eller till medborgare Kravinfo från kundreskontra kan också tas in. E-tjänst Ny webb- applikation Händelsen att ärende inkommer Alt 1 Workflow-motor – DÄHS Alt 2 Meddelande till roll-kö SOA. Adapterskikt. Status Medborgar- överblick

14 Integrationsutredning
Finansiering...

15 Nya projekt/aktiviteter
Börjar bli dags att fundera på fortsättningen Dels finns ett fortlöpande ÖTP-arbete Dels specifika kommande ÖTP-aktiviteter Beroende av vilka verksamhetsprojekt som startas! Kandidater på aktiviteter från några källor, t ex: ÖTP:s verksamhetsplan 2005 Workshop Här och nu! mm

16 Konkreta leveranser OCH kontinuitet
Första e-tjänst, Biståndsprojektets webb-applikation Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Inom respektive e-tjänsts budget. Flera lev. är tänkbara parallellt. Nästa e-tjänst inom Sambruk utvecklas t ex Samtidigt skapas de ÖTP-delar som behövs just till denna e-tjänst. Nästa e-tjänst ... ÖTP-delar ... Uppsyn Slimmad, lätt men kontinuerlig organisation som bl a förvaltar arkitektur & planer. Missionerar för ÖTP hos kommunerna. Uppsyn över sambruksprojekten. Bevakar teknikutvecklingen. Har leverantörskontakter. tid

17 Ur ÖTP:s aktivitetsplan 2005
...fram till 31/3 pågående Integration V1 Katalog V2 Workflow V2 Kokbok V1 Se även Word-dok: Verksamhetsplan_2005_OETP_v10.doc

18 Workshop 2004-11-10 Poäng i ”gul-lapps-övning”:
34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO 16 Integrationsstrategi/lösningar 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 11 Workflow 6 Medborgarportal 8 Web Services 3 E-blankett

19 Kandidaterna mappade till verksamhetsplanen
Specifika aktiviteter 34 Användarkatalog/roller/metakatalog/eID/SSO 16 Integrationsstrategi/lösningar 13 Kokbok, regler, konventioner, införandestöd 11 Workflow 6 Medborgarportal 8 Web Services 3 E-blankett Ingår i kontinuerligt ÖTP-arbete 2005 ? Kan ingå i allmänna aktiviteter 2005 ?

20 Här och nu! Diskussion, idéer ...

21 Sven-Håkan Olsson Sambruk/Definitivus 0708 – 84 01 34
avst_moete _oetp.ppt


Ladda ner ppt "Förankrings/avstämnings-möte ÖTP – Öppen Teknisk Plattform"

Liknande presentationer


Google-annonser