Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat Tolkcentralens brukarenkäten 2011 Under hösten 2011 genomförde vi på Tolkcentralen en brukarenkät. Enkäten skickades ut till registrerade brukare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat Tolkcentralens brukarenkäten 2011 Under hösten 2011 genomförde vi på Tolkcentralen en brukarenkät. Enkäten skickades ut till registrerade brukare."— Presentationens avskrift:

1 Resultat Tolkcentralens brukarenkäten 2011 Under hösten 2011 genomförde vi på Tolkcentralen en brukarenkät. Enkäten skickades ut till registrerade brukare som under 2011 har använt sig av Tolkcentralens tjänster. Sammanlagt skickades 132 enkäter ut tillsammans med frankerade svarskuvert. Det återkom 64 enkäter varav två var helt blanka. Svarsfrekvensen har tidigare legat på 50-55%. I år nådde vi endast upp till 47%. De enkäter som var ofullständigt eller inte alls ifyllda har inte räknats med då vi räknat ut procenten. Procenten räknas ut genom att lägga ihop det antal personer som svarat: Mycket bra+bra eller svaren Alltid+Ofta det delas sedan med antalet svar som kommit in på samma fråga. De som inte svarat på frågan räkans inte med. EX Fråga 1: 23+34*100/58=98,2%

2 1.Vad tycker du om tolkverksamhetens öppettider? Antal nöjda i procent: 98,2%

3 2. Vad tycker du om bemötandet när du tar kontakt med tolkverksamheten? Antal nöjda i procent: 100%

4 3. Vad tycker du om tolkarnas bemötande ute på uppdragen? Antal nöjda i procent: 100%

5 4. Vad tycker du om tolkarnas språkliga kvalité? Antal nöjda i procent: 100%

6 5. Får du tolk när du behöver det? Antal nöjda i procent: 98,2%

7 6. Vad tycker du om innehållet i den information du får från tolkverksamheten? Antal nöjda i procent: 100%

8 7. Hur ofta skulle du vilja ha information om tolkverksamheten? 1 gång/år: 18 1 gång/halvår: 25 1 gång/kvartal: 12 Ej svarat: 9

9 8. Tycker du att det finns möjlighet att tala om/framföra dina synpunkter om tolkverksamheten? Antal nöjda i p rocent: 83%

10 9. Om du har åsikter om tolkverksamheten, på vilket sätt tycker du då att det tas emot? Antal nöjda i procent: 96%

11 10. Vem har besvarat frågorna på denna enkät? Jag själv: 46 Jag själv med hjälp av annan: 12 Ej svarat: 6


Ladda ner ppt "Resultat Tolkcentralens brukarenkäten 2011 Under hösten 2011 genomförde vi på Tolkcentralen en brukarenkät. Enkäten skickades ut till registrerade brukare."

Liknande presentationer


Google-annonser