Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan likna så gott som alla intraabdominella sjukdomar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan likna så gott som alla intraabdominella sjukdomar"— Presentationens avskrift:

1 Kan likna så gott som alla intraabdominella sjukdomar
Appendicit Kan likna så gott som alla intraabdominella sjukdomar

2 Historik 1880 första operationerna
1889 första operationen i Sverige, Lennander 1983 första laparoskopiska appop Sverige

3 Incidens 1/15 -20 Klassiskt insjuknande i 50-60% Ibland svårdiagnosticerat, små barn, gamla, feta Smärtvandring, visceral navel-parietal McBurneys punkt-lokal peritonitretning

4 Orsaker Multifaktoriell Lumenobstruktion Sekundär bakterieansamling
Partiklar i tarminnehåll Lymfoid hypertrofi i submukosan

5 Stadier Katarral, slemhinnan Flegmonös, transmural Gangränös
Perforation, peritonit, abscess

6 Symtom Buksmärta, smärtvandring till hö fossa inom 12-24h.
Illamående, kräkning Nedsatt aptit Tilltagande sjukdomskänsla

7 Status Smärta i höger fossa med muskelförsvar
Direkt/indirekt ömhet, släppömhet PR öm uppåt höger Tempstegring

8 Kort anamnes 1-2 dagar CRP stegring efter 1 dygn och efter LPK LPK stegring tidigt, timmar och bifasiskt förlopp, inflammation,

9 Åtgärder Bukobs, följa CRP, vita
Inläggning svältande med vätskedropp och ompalpationer med några timmars mellanrum Helst ej smärtlindra Öppen/ laparoskopisk appendektomi, växelsnitt genom externusfascian, muskulatur, inre fascia, peritoneum Följa colons tenia till cekalpolen

10 Kirurgiska infektioner
Fler bakterier än mänskliga celler Normal flora på rätt plats, skada risk fel ställe Inflammation, bakterier söker sig dit, infektion Exogent, personal, luft Endogent, vanligast, egen hud-, GI-flora

11 Peroperativ antibiotika-profylax
Sårinfektion, Invanz 1g x1 Postoperativ antibotikabehandling Flegmonös, Tienam Gangränös, Tienam Perforerad appendicit, Tienam

12 Differentialdiagnoser
Henoch Schönlein (ont av antibiotika) Yersinia (pseudoappendicit) Magsjuka, campylobakter (septisk) Gastroenterit, (mycket diarre och kräkning) Viros (CRP lågt) Mesenteriell lymfadenit, körtelbuk Invagination Obstipaton

13 Differentialdiagnoser forts
Sjukdomar i magsäcken och gallvägar, tumörer Urinvägssjukdomar Meckels divertikel Ileus Cholecystit Divertikult Malignitet (cancer cecum) Gynekologiska tillstånd

14 Komplikationer, perforation
Tilltagande allmänpåverkan, fri gas på bös Abscess, ömmande resistens, förlängd postoperativ paralys? Generell peritonit

15 Intraabdominell abscess
Takykardi utan Hb sänkning, infektion? LPK stegrat CRP stegring vid trauma, kirurgi, 3 dagar efter op, ska sjunka vid fjärde dagen Tempstegring 1-2 dagar ua, 3-4 dagar?

16 Abscess fortsättning Titta på såret Lyssna på lungor. Uvi, sticka
Bös, dilaterade tunntarmar, förlängd postoperativ paralys, postopileus, adherens-, bridileus, tarmpassage, tyst auskultaion Ultraljud CT (strålning, helst ej barn) Pleuravätska, sekundärt till inflammation i bukhålan, (diafragmaretning). Vätska i pelvis, ascites

17 behandling Odla Perkutant dränage Ultraljudslett Reoperera
Dränera abscessen, räcker inte med enbart antibiotika

18 Peritonit Behandling inom 6 timmar, Odling. Antibiotika, bredspektra
Kirurgisk laparotomi Intensivvårdskrävande, chock? Plasma, albumin, vätska. El.rubbningar. O2. V-sond. Smärtstillande

19 Pågående SBU projekt 20% män op, friska appar 30% yngre kvinnor
Naturalförlopp av obehandlad blindtarmsinfl Risk, missad perforation Nödvändighet av per rectum undersökning Betydelse av temperaturstegring Jämförelse laparoskopisk/ öppen operation


Ladda ner ppt "Kan likna så gott som alla intraabdominella sjukdomar"

Liknande presentationer


Google-annonser