Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryggsmärta Norrman / Pikwer © Anamnes

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryggsmärta Norrman / Pikwer © Anamnes"— Presentationens avskrift:

1 Ryggsmärta Norrman / Pikwer © Anamnes
Debut (snabb, långsam, trauma, sträckning). Förlopp. Duration. Lokalisation. Strålning ner i benen. Utbredning. Konstant smärta. Rörelsesmärta. Duration. Psoaslindring. Intensitet (VAS). Kunnat sova. Påverkan arbete, fritid. Självmedicinering. Tidigare liknande besvär. Arbete. Arbetsuppgifter. Sjukskrivningsbehov. Rökning. Alkohol. Social situation. Sjukdomar. Hjärta. Lunga. Opererad tidigare. Mediciner. ÖK. Vad önskar patienten (sjukskrivning, smärtstillande, utredningar). Status AT. Temp. Ryggstatus Inspektion (skolios). Funktion (flex, extention, lateralflexion, Shobers) Palpation (spinal, transversal, muskler, öm, hak) SI-lederna (palp, max höftflex, bäckenkompr) SLR. Bragard. Lasague. Femoral stretch test. Neurol Sensorik distalt (stick medialt, dorsalt och lateralt) Ridbyxeanestesi Tågång. Hälgång. Tåextension. Plantarflexion. Reflexer (patella, akilles, Babinski) Höftstatus. Trendelenburg. PR (sfinktertonus, prostataknöl, os coccygis). Bladderscan. Kemlab Blodstatus, CRP, SR, U-sticka. PSA? ALP? Ca? Fyslab Slätröntgen Trauma. Tumör. Infektion. Spondylolistes. Kotkompr. Alla med kvarstående besvär efter 2-3 mån (20-50 år). Äldre och yngre skall röntgas tidigare. CT / MR Cauda equina. Progredierande spt / neurol bortfall. Preoperativt. Terapiresistent smärta. Kvarstående rhizopati efter 6 v. Misstanke tumör, metastas, infektion. Scintigrafi Kan finna tumör och infektion tidigare än slätröntgen. Bedömning Röntgen (akut, poliklinisk) Inläggning (går ej att smärtlindra, misstanke om svår sjukdom). Smärtstillande. Sjukskrivning Bra att röra sig. Psoasläge. Uppföljning (HC, remiss ryggteamet) Sjukgymnast-remiss (var liberal) Sök åter om svårt kontrollera avföring, miktion. Underlivsanestesi. Kopia till vb läk HC.

2 Ryggsmärta Norrman / Pikwer © Röd flagg
Ålder < 18 år eller > 55 år Konstant (> 1mån). Progredierande smärta. Känd cancer. Viktnedgång. SR-stegring. Miktionsproblem. Sfingtertonus↓. Avf-inkontinens. Ridbyxeanestesi. Feber. Nedsatt AT. Missbruk. HIV. Cystoskopi. Trauma. Systemisk steroidbehandling. Bestående svår rörelseinskränkning. Intensifierad smärta vid minsta rörelse. Värre smärta vid hosta, nysning. Utbredd, progredierande motorisk svaghet / gångstörning. Strukturell deformitet. Misstänkt inflammatorisk systemsjukdom - Gradvis insättande sjukdom före 40 års ålder - Morgonstelhet - Ihållande rörelseinskränkning - Perifert ledengagemang - Irit, hudutslag, kolit eller uretrit - Hereditet (Reumatisk / Cancer) Diffdiagnoser Lumbago. Rygginsufficiens. Lumbagoischias. Rhizopati. Diskbråck (4%). Ischias. Smärtutstrålning (nervrot L5 och S1 vanligast). Neurologistatus som passar med enskild nervrot. Diskdegeneration Spondylolisthes (>grad 1) Spinal stenos (4%) Kompressionsfraktur (4%) - Osteoporos Beschterew, RA, Reaktiv artrit, Psoriasisartrit. Farligt!!! Cauda equina (Ridbyxeanestesi, urinretention, sfingtertonus, MR) Malignitet (Vikt↓, progr smärta, kontinuerlig, tid malignitet) Infektion (<1% inkl malignitet, feber, lab, missbrukare, cystoskopi) - Septisk spondylit - Diskit - Tuberculos Inre organ (< 1%) - Aortadissektion - Hjärtinfarkt


Ladda ner ppt "Ryggsmärta Norrman / Pikwer © Anamnes"

Liknande presentationer


Google-annonser