Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vätskebaserad cytologi och HPV

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vätskebaserad cytologi och HPV"— Presentationens avskrift:

1 Vätskebaserad cytologi och HPV
Magnus Hultdin Överläkare Klinisk patologi NUS MLA- Klinisk patologi Sunderby sjukhus

2 Vaginalcytologi

3 Donnés Atlas 1845. Vaginal secreta.

4

5 Georgios N Papanicolaou (1883-1962)
Utveckling av vaginalcytologin under 30- och 40-talet. Pap-färgning ”Pap-smear” Hitta cervixcancer (skivepitelcancer) och förstadier till cancer.

6 Livmoderhalsen (Cervix uteri)

7 Cervix - transformationszonen

8 Cervix - transformationszonen

9 Provtagning vaginalcytologi

10 Provtagning vaginalcytologi

11 Normalt skivepitel

12 CIN 1 (lätt dysplasi) + tecken talande för HPV

13 Skivepitelcancer

14 Cervixcancer (skivepitel, körtelepitel - ovanligt)
Stadieindelning Cervix Utanför cervix men ej bäckenvägg, ej nedre 1/3 av vagina Bäckenvägg alt nedre 1/3 av vagina Bortom bäcken-regionen, slemhinna i urinblåsa/tarm, metastaser Sämre prognos vid högre stadium

15 Cervixcancer - behandling
Kirurgi - Kon (stadium 1a) - Wertheim-Meig Cytostatika Strålbehandling

16 Incidens cancer (världen)

17 Mortalitet cancer (världen)

18

19 Incidens/mortalitet cervixcancer (världen)

20 Cervixcancer (skivepitelcancer)
Nuläge Globalt: Knappt 10% av all cancer hos kvinnor (Nr 3 av all cancer hos kvinnor) Sverige: 2.1% av all cancer hos kvinnor Medelålder 59 år av 4 under 40 år

21 Source: Cancerfonden

22 Cervixcancer - risk för insjuknade
Ökad risk (historiska observationer): - Tidig sexualdebut - Låg ålder vid giftermål - Syfilissjukdom - Låg socioekonomisk nivå - Immunsuppression - Låg ålder första barn - Många barn - Rökning - Sexuellt promiskiöst levnadssätt - ”Cancer-Charlie”

23 Cervixcancer - risk för insjuknade
Minskad risk (historiska observationer): - Nunnor - Judiska kvinnor Sexuellt överförbart agens?

24 Cervixcancer - risk för insjuknade
HPV (Humant papillomvirus) Lågrisk-HPV (HPV6, HPV11) Högrisk-HPV (HPV16, HPV18, HPV31, HPV33 mfl) Precancerösa stadier

25 Cervixcancer (skivepitelcancer) – precancerösa stadier ca 10 år
HPV-infektion Lätt dysplasi – Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) 1 Måttlig dysplasi – CIN 2 Höggradig dysplasi /carcinoma in situ – CIN 3 Skivepitelcancer

26 Precancerösa stadier - behandling
Behandling CIN 2-3 Kon el-slynga (laser) (kniv)

27 Gynekologisk cellprovskontroll
Vaginalcytologi Kvinnor år: 3-årsintervall år: 5-årsintervall Screening påbörjades under 1960-talet i Sverige

28 Cervixcancer 1960-talet: 900 cervixcancerfall/år (Nr 3 av cancer hos kvinnor i Sverige) Nu: 470 cervixcancerfall/år (Nr 17 av cancer hos kvinnor i Sverige)

29 Vaginalcytologisk screening
Tidsödande Medelålder för cytodiagnostiker hög Relativt stor fraktion ej bedömbart prov

30 Vätskebaserad vaginalcytologi (LBC)

31 Vätskebaserad vaginalcytologi (LBC)
Högre sensitivitet (Sensitivitet CIN2 ökar 35%) Något lägre specificitet Färre ej bedömbara prov (färre omprov) Minskad tidsåtgång/prov för screening Ökad kostnad medicinskt material HPV-analys kan göras på reflex vid cellförändringar Riktlinjer (2010) från C-ARG (Arbets- och referensgruppen för cervixcancerprevention inom svensk förening för obstetrik och gynekologi)

32 Vätskebaserad vaginalcytologi (LBC)
Gemensam upphandling norra regionen

33 Vätskebaserad vaginalcytologi (LBC)
Imprint

34 Vätskebaserad vaginalcytologi (LBC)
Vanlig vaginalcytologi LBC

35

36

37

38 Vätskebaserad vaginalcytologi (LBC)
Nytt vårdprogram i norra regionen 2012: Svårvärderad atypi + CIN1 i gynekologisk cellprovskontroll till HPV-analys Uppföljning ett år efter kon med cytologi + HPV-analys.

39 Vaccination mot HPV Ingår i allmänna vaccinationsprogrammet
Flickor år HPV16 o HPV18 SMI o SoS: - Viktigt fortsatt screening! - HPV-uppföljning vid cellförändringar

40 Frågor?


Ladda ner ppt "Vätskebaserad cytologi och HPV"

Liknande presentationer


Google-annonser