Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur Solo-group konceptet kan effektivisera teamtandvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur Solo-group konceptet kan effektivisera teamtandvården"— Presentationens avskrift:

1 Hur Solo-group konceptet kan effektivisera teamtandvården
Effektivt kunna utnyttja lokalerna för teamarbete Rekrytera erfaren tandläkare för handledning

2 Folktandvården i Krokom
Patientunderlag på ca 2500 barn och 3200 vuxna. Tillströmning av nya patienter Revisionspatienter som stått i kö en längre tid Efter införandet av teamtandvård på kliniken i form av undersöknings- och lagningspass kunde kliniken minska köerna och ta in nya patienter

3 Folktandvården i Krokom
Sju behandlingsrum stora investeringar i modern teknik Fyra tandläkare, fyra hygienister och sju tandsköterskor Arbetsorganisatorisk utveckling skett Utmaningen består därför av att hitta en modell där vi har tillräckligt många behandlingsrum för teamtandvård och ett effektivare utnyttjande av lokaler och utrustning

4 Folktandvården i Krokom
Införandet av ett tvåskiftssystem under dagtid är den enda lösningen

5 Skiftgångskonceptet Tillräckligt många behandlingsrum för teamtandvård
Effektivt utnyttjande av lokaler och utrustning Ökad tillgänglighet

6 Skiftgångskonceptet Tillgänglighet begränsas till att gälla mellan och 19.00 Rimlig arbetsmiljö för Folktandvårdens anställda Arbetstidsreduktion - sex timmar per anställd och vecka

7 Syfte och mål med projektet
Under en sexmånadsperiod från och med prova om skiftgång är en arbetsform som kan tillföra såväl patienter som medarbetare och Folktandvården som helhet ett mervärde

8 Syfte och mål med projektet
Organisationen får ett effektivare nyttjande av lokaler och utrustning Patienterna får en högre tillgänglighet Medarbetarna får en mer flexibel arbetsform

9 Folktandvården i Odensala
Öppet måndag-torsdag, på fredag Två skift med skiftbyte mitt på dagen då administrativ tid förläggs i "överlappningen" Veckoarbetstiden minskades från 40 timmar till 34

10 Team 1 Må Ti Ons Tors Fre Totalt Adm.tid Pat.tid 7 - 13 13 - 19 13 -19
Pat.tid 7 - 13 13 -19 7 - 11 Paus 20 min Möte Lunchrast Adm. mm Kliniktid 6 tim 55 min 6 tim 45 min 6 tim 40 min 34 Patientid 5 tim 40 4 tim 40 4 tim 26 .40 Total adm. 55 min 45 min 40 min 4 Övrig tid 1 tim 5 min 1 tim 15 1 tim 20 6

11 Team 2 Må Ti Ons Tors Fre Totalt Adm.tid Pat.tid 13 - 19 7 - 13 7 -13
Pat.tid 7 - 13 7 -13 13 -17 Paus 20 min Möte Lunchrast Adm. mm Kliniktid 6 tim 45 min 6 tim 55 min 34 Patientid 5 tim 40 4 tim 40 4 tim 26 .40 Total adm. 45 min 55 min 4 .50 Övrig tid 1 tim 15 1 tim 5 1 tim 20 6

12 Folktandvården i Krokom
Två team bemannar två av de sju behandlingsrummen på förmiddagarna 7–13 och två team på eftermiddagarna 13–19. Två tandhygienister som utför sina behandlingar, en per pass En tandläkare och en hygienist arbetar konventionellt

13 Folktandvården i Krokom
Arbetstidsförkortningen på 6 timmar per anställd och vecka kompenseras genom noggrann tidsplanering och arbetsfördelning effektivt utnyttjande av lokalen slipper tappa fart i samband med lunch Arbetsförkortningen ger en positiv påverkan på medarbetarnas arbetsmiljö

14 Ekonomiska överväganden
Produktionsbortfall vid en reduktion av arbetstiden motsvarande 6 timmar per vecka Bättre kunna nyttja gjorda investeringar behandlingsrum inte används för administration i större omfattning tandläkare bedriver teamtandvård Produktionsbortfallet måste dock ses i perspektivet av i vilken omfattning andra positiva faktorer kan uppkomma

15 Sammanfattning och förslag
Styrka/Möjlighet Verksamhet - Ökad tillgänglighet. Möjlighet till vård till på kvällen - Större möjlighet till utveckling av produktion vid teamtandvårdskonceptet - Bättre rekryteringsmöjligheter Styrka/Möjlighet Medborgare - Mindre stress. Minskad exponering för skadlig belastning, minskat sjuktal - Flexiblare arbetstider. Kortare arbetstid. Varierande arbetstider

16 Sammanfattning och förslag
Svaghet/risk Verksamhet - Förbättrad ekonomi / Försämrad ekonomi. Risk för minskad total på grund av kortare arbetstid Svaghet/risk Medborgare - Minskad flexibilitet vid förläggning av arbetstid.

17 Sammanfattning och förslag
Utifrån ovanstående resonemang och analys förslår vi att tandvården startar ett pilotprojekt på kliniken i Krokom för att prova under 6 månader och utvärdera tvåskiftsmodell.


Ladda ner ppt "Hur Solo-group konceptet kan effektivisera teamtandvården"

Liknande presentationer


Google-annonser