Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILD 1 Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 ”…med patientens bästa för våra ögon…” En krage utan huvud i lövverket. Det tog 117 år för en värld att upptäcka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILD 1 Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 ”…med patientens bästa för våra ögon…” En krage utan huvud i lövverket. Det tog 117 år för en värld att upptäcka."— Presentationens avskrift:

1 BILD 1 Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 ”…med patientens bästa för våra ögon…” En krage utan huvud i lövverket. Det tog 117 år för en värld att upptäcka den. Vi arbetar för att göra sjukvården: -Kvalitetsledningsstyrd -Processtyrd -Patientorienterad och -Tydligt dokumenterad Bota, lindra och trösta, rätt patient, med rätt vård och vid rätt tidpunkt med hjärna, hjärta och händer.

2 BILD 2 BOTA, LINDRA OCH TRÖSTA - PATIENTORIENTERAT OCH PROCESSTYRT. HJÄRNA HÄNDER HJÄRTA RÄTT VÅRD RÄTT PATIENT RÄTT TIDPUNKT STRATEGISKPROCESS STÖD STÖDPROCESS OPERATIVPROCESS STRATEGISK PROCESS: Fokus på kundens behov och förväntning genom ledarskap, undervisning, forskning enkäter, registreringar o dyl. OPERATIV PROCESS: Kliniska och icke kliniska. Kliniska processer omfattar alla typer av aktivitet som har betydelse för patientens hälsotillstånd. STÖDPROCESS: Tillför nödvändiga resurser till andra processer. Personalförsörjning, materialförsörjning etc. HJÄRNA: Intellectual skills HJÄRTA: Emotional skills HÄNDER: Practical skills

3 BILD 3 BOTA, LINDRA OCH TRÖSTA – KVALITETSLEDNINGSSTYRT PATIENTORIENTERAT, PROCESSTYRT OCH KOMMUNICERANDE HJÄRNAHÄNDER HJÄRTA RÄTT VÅRD RÄTT PATIENT RÄTT TIDPUNKT STRATEGISKPROCESS STÖD STÖDPROCESS OPERATIVPROCESS REDOVISANDE DOKUMENTATION STYRANDE DOKUMENTATION Vårdgivarcentrerad kommunikation Patientcentrerad kommunikation SÄKERHET

4 BILD 4 Praktisk nytta av standarden. Definitioner. HÄLSA Tillstånd av total fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller ohälsa. (WHO) 1.Sjukvården är inte ensamt ansvarig. Styrande dokumentation hjälper oss att kommunicera samarbetet. 2. Måste vi prioritera? Etiska värdegrunder? Att kommunicera kvalitetssyn är en bra start till konstruktiv dialog med patientens behov i centrum. bra start till konstruktiv dialog med patientens behov i centrum. 3. Hur förhåller sig definitionen och eventuella prioriteringar till upplevelsen? Styrande dokumentation hjälper oss att kartlägga vår strategiska process. OHÄLSA + SJUKDOM = HÄLSOPROBLEM: Problem relaterat till persons hälsa och som uppfattas av hälso- och sjukvårdspersonal. (SS EN 9001:2000)

5 BILD 5 Standardens styrande dokumentation med tydlig processbeskrivning avlastar hjärnan och… Inspirerar till VÄRDENEUTRAL KOMMUNIKATION där vi med modern IT: 1.SKAPAR MERVÄRDE: -Obegränsad tillgänglighet - internet. -Automatisk handikappanpassning: Större typsnitt. Syntetiskt tal. 2. RATIONALISERAR DOKUMENTHANTERING: -Lätta att hitta. Direktredigeras. Masskopiering. Ökad grad av ”igenkännande”. -Ett dokument ersätter flera. 3. FÖRBÄTTRAR PATIENTSÄKERHET OCH FLÖDESPROCESS. 4. FÖRSTÄRKER LÄNSPERSPEKTIVET. Mer rättvis och mindre godtycklig bedömning. 5. MINSKAR ORGANISATIONENS VILSENHET OCH KAN BÖRJA KOMMUNICERA HELHETEN VÄRDENEUTRALT UR ETT INDIVID OCH FUNKTIONSPERSPEKTIV.

6 BILD 6 ÖGONSJUKVÅRDENS HEMSIDA via WWW.NLL.SE ÖGONSJUKVÅRDENS HEMSIDA via WWW.NLL.SE Länkar organisationens Processdokumentation strukturerade enl SS EN ISO 9001:2000. -Handikappanpassat. -Användarvänligt. -Alla processer definieras med länkar: Strategiska,Operativa,Stödjande. Styrande dokumentation identifieras bla genom ICD och KVÅ koder inom ett knapptryck. Åtkomliga i realtid från intra- och internät.

7 BILD 7 Kliniska riktlinjer via WWW.NLL.SE Kliniska riktlinjer via WWW.NLL.SE Så här används informationskanalen. Stående ca 130-150 användare med ca 180-200 besök/månad. Genom att lagra informationen användarvänligt frigör vi tid.

8 BILD 8 Styrande dokumentation av kliniskt operativa processer enl kvalitetsledningssystem SS EN ISO 9001:2000 - söksystem.

9 BILD 9 VÄLKOMNA TILL EN MYCKET SPÄNNANDE RESA…


Ladda ner ppt "BILD 1 Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 ”…med patientens bästa för våra ögon…” En krage utan huvud i lövverket. Det tog 117 år för en värld att upptäcka."

Liknande presentationer


Google-annonser