Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Monica Grahn förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Monica Grahn förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen"— Presentationens avskrift:

1 Monica Grahn förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen Åsa Engman MAS Kommunledningsförvaltningen 50%, kvalitetsutvecklare Vård- och omsorgsförvaltningen 50% Gudrun Öjbrandt områdeschef Vård- och omsorgsförvaltningen

2

3

4 Definition av begrepp Överens om innebörd Gemensamt språk Tolkningar
Tydlighet som underlättar vid informationsöverföring i samverkan

5 Organisation En organisation = flera individer som samverkar för att uppnå gemensamma mål Hörnstenarna = gemensamma mål, samverkan och ledarskap Var och en som väljer att arbeta i en viss organisation väljer i princip att acceptera mål, samverkansformer och ledningsformer Ledare i organisationen ska företräda organisationen och vara uttolkare av organisationsviljan Ledarkompetens = förmågan att genom andra uppnå organisationsmålen

6 Ansvar och roller Behöver beskrivas Acceptans och tydlighet
Mindre risk för revirtänkande Bättre samarbete Egen insikt om ansvar, roller, utvecklingsbehov Arbetsmiljö Korrigeringar Underlåta ej tillåtet Växling mellan roller

7 Från ”fixarkultur” till processledning
Att se verksamhet och flöden Behov av förbättring och utveckling Processer = en serie aktiviteter som förädlar en vara eller tjänst Början och slut väl definierade Vad ska processen ta emot, åstadkomma och släppa ifrån sig Vem är kunden Repetitiv Huvudprocess Stödprocess Se upp med ”läckage”!

8 Vår huvudprocess Huvudprocessen inom Vård- och omsorgsförvaltningen = vår viktigaste uppgift =att planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som vårdtagaren/brukaren behöver biståndsenhet verkställighet i SoL / LSS biståndshandläggare Behov Utredn/bedömn arbled SoL / LSS ja samverkan Beslut vårdplanering arbetsplan verkställa Professionellt nej samlad kompetens omvplan dokumentera bemött Samlad komp Första vpl Faxsluss om åtg enl HSL rehabplan följa upp vårdtagare/ brukare hänvisn/ dsk/ssk/at/sg motivering nya behov hälso- och sjukvård genomföra hälso- och ny process sjukvårdsinsatser SoL LSS HSL "lotsansvar" info överklagn annan vårdnivå kan tillgodoses tillhör ej egenvård på annat sätt personkrets

9 Tillgodose det samlade vårdbehovet
Vi står på tre ben! Äldre och funktionshindrade Vissa funktionshindrade Oavsett ålder Medborgarperspektivet Det samlade vårdbehovet

10 Ansvarsnivåer hälso- och sjukvård
Vårdgivare Verksamhetschef MAS Gränssnitt mot landstinget Avtal Glesbygdsperspektiv Egna yrkesansvaret

11 Förhållningssätt Omvärlden Reflektion Kulturer Mod Etisk grundsyn

12 ”Hjärnkoll” Samlat ledningssystem Systematik Kvalitetskrav
Prioriteringar

13 Kompetens Personalförsörjning Specialisering Förändrade roller
Externa medel

14 Att möta framtiden Forskning, nya rön Evidens IT-stöd, ny teknik
Goda bostäder Samverkan med frivilligorganisationer, anhörigstöd Möta kommunmedborgare i dialog

15 Den som inte vill se bakåt och inte kan se framåt han bör se upp!
Tage Danielsson

16 stromsund.se/stodvardochomsorg
stromsund.se/kommunpolitik/kommunpolitik/organisation/vardochomsorg e.lio.se/prioriteringscentrum/ ”Sjuksköterskors upplevelser av prioriteringar”


Ladda ner ppt "Monica Grahn förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen"

Liknande presentationer


Google-annonser