Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kolhydrater och metabolismen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kolhydrater och metabolismen"— Presentationens avskrift:

1 Kolhydrater och metabolismen
1

2

3

4 Anomerer

5 Hemiacetal + Alkohol = Acetal

6 1,4 alfa glykosidbindning

7 Suckaros 1,2 anomeriskbindning

8 Fruktos D-fruktos och beta-D-fruktos 8

9 ATP + D-fruktos → ADP + D-fruktos-1-fosfat
Fruktokinase katalyserar reaktionen ATP + D-fruktos → ADP + D-fruktos-1-fosfat

10 Fruktos-1-fosfat – vägen till glyklolys

11 Glukos är en viktig energikälla i kroppen men framförallt hjärnan är beroende av det.
Hur mycket glukos förbrukar hjärnan? Vad händer om vi har för lite glukos? 11

12 Nytillverkning av glukos från protein och fett
Glykoneogenes Nytillverkning av glukos från protein och fett Vart sker denna process? - Främst i levern - Liten del i njurarna 12

13 Coricykeln Glukos Laktat Glukos 13

14 Glykolys Steg 1 Steg 3 Steg 10 14

15 Irreversibla reaktioner
Steg 3: Glukos reagerar med ATP för att bilda glukos-6-fosfat + ADP med hjälp av enzymet hexokinas Reaktionen mellan fruktos-6-fosfat och en ATP molekyl katalyseras av fosfo fruktokinas som bildar fruktos-1,6-bisfosfat + ADP Steg 10: Pyruvat kinas katalyserar en förflyttning av fosfatgruppen i fosfoenolpyruvat till ADP som bildar ATP + pyruvat 15

16 Nyckelenzymerna i glykolysen Glykogen fosforylas fosfoglukomutas
16

17 Glykogen fosforylas - Glukos 1-fosfat bildas då
enzymet bryter upp glykosidbindningar (alfa 1,4 bindning) och fosforylerar glukos molekyler. 17

18 En översikt på reaktionen:
(α-1,4 glykogen kedja)n + GPas ↔ (α-1,4 glykogen kedja)n-1 + D-glukos-1-fosfat 18

19 Fosfoglukomutas Glukos-1-fosfat konverteras till glukos-1,6-fosfat och sen till glukos-6-fosfat 19

20 Insulin Förbättrar cellens upptag av glukos
Förbättrar glykogenes i levern och skelettmuskler Påskyndar nedbrytning av glukos Syntesen av lipider och protein påskyndas

21 GLUT4 - Glucose transporter type 4

22

23 Glukagon Saktar ner cellernas upptag av glukos Påskyndar glycogenolys
Påskyndar nedbrytningen av lipider och proteiner Påskyndar glukoneogenes

24 G-protein

25

26 Fosforgruppen från glykogen-fosforylase sätts på glukoset


Ladda ner ppt "Kolhydrater och metabolismen"

Liknande presentationer


Google-annonser