Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

METABOLISM KOLHYDRATER (GLUKOS).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "METABOLISM KOLHYDRATER (GLUKOS)."— Presentationens avskrift:

1 METABOLISM KOLHYDRATER (GLUKOS)

2 Inledning Kolhydrater är en väldigt viktig substans för allt levande på denna jord. Vi människor är beroende av kontinuerlig tillförsel av kolhydrater, glykos, eftersom det är den enda energikällan för hjärnan och rödablodkroppar, kolhydrater kan inte helt bytas ut mot proteiner och fetter. Glykos lagas i levern Hjärnan är beroende av ett kontinuerligt flöde utav kolhydrater, när flödet avtar använder hjärnan leverns glykoslager.

3 uppbyggnad Kolhydrater=sockerarter Kolhydrater=kol+vatten
Gemensam summaformel: (CH2O)n Kolhydrater är aldehyder eller ketoner med många OH-grupper

4 Kolhydrater består utav olika slags sockerarter som t ex glukos, dextros och sackaros
Det finns 3 oliks sorter, monosackarider, disackarider och polysackarider De viktigaste monosackariderna i vår näring är fruktos, glukos och galaktos

5 Fotosyntesen Kolhydrater bildas i växter och är primära produkten av fotosyntesen

6 Olika funktioner Ger oss energi tex fruktos
Fungerar som byggstenar i växtceller, cellulosa

7 Översikt:nedbrytning
1. Spjälkas i munnen mha enzymer(amylas) 2. Magsaft och enzymer bryter ned till di och tri- sackarider i magsäcken. 3. Resterande kolhydrater bryts ned i tunntarmen. 4.Genom diffusion förs monosackariderna till blodomloppet. 5.Cellerna förses med glukos och där utvinns energin.

8 VAD ÄR DEXTROS? Monosackarid (C₆H₇O(OH)₅)
Även kallad för Glukos (inom medicin), Druvsocker (allmänt). Behöver inget matsmältningsarbete! Kan jämföras med kroppens eget ”blodsocker”

9 Maltodextrin Polysackarid Används som livsmedeltillsats
Tillverkas av stärkelser Är ett samlingsnamn

10 Hur fruktos metaboliseras
Metaboliseras i levern Specifikt enzym

11 GLYKOGEN

12 Polysackarid Finns i musklerna och i levern Det som inte förbrukas lagras i levern Viktigt med kolhydrater om man tränar

13 Nedbrytningen av glykogen kallas glykogenolys.
Glykogen syntesiseras från glukos-6-fosfat

14 BILDNING AV GLYKOGEN GLUKOS-6-FOSFAT ISOMERISERAS TILL GLUKOS-1-FOSFAT
GLUKOS-1-FOSFAT AKTIVERAS AV UTP GLUKOS-1-FOSFAT + UTP + H₂O —> UDP-GLUKOS + 2 Pi x UDP – GLUKOS —> GLYKOGENx + x UDP ENZYM: GLYKOGENSYNTAS

15 NEDBRYTNING AV GLYKOGEN
GLUKOSENHETERNA I GLYKOGEN FOSFORYLERAS OCH SPJÄLKAS DÄREFTER AV SOM GLUKOS-1-FOSFAT GLYKOGENx + Pi —> GLUKOS-1-FOSFAT + GLYKOGENx-1 ENZYM: GLYKOGENFOSFORYLAS GLUKOS -1-FOSFAT ISOMERISERAS TILL GLUKOS-6-FOSFAT.

16 GLYKOGENSYNTES/-NEDBRYTNING
GYLKOGENSYNTES ENZYM: GLYKOGENSYNTAS GLYKOGENNEDBRYTNING ENZYM: GLYKOGENFOSFORYLAS Enzymet inhiberas av: AMP(låg energi nivå) Enzymet aktiveras av: ATP(hög energi nivå) Glukos-6-fosfat (mycket utgångs material) Enzymet inhiberas av : ATP( hög energi nivå) Glukos -6-fosfat (mycket produkt finns redan) Enzymet aktiveras av : AMP(låg energi nivå)

17 GLYKOLYS

18 Glykolys Sker i cellernas cytoplasma
Innebär att en glukosmolekyl bryts ner till 2 molekyler pyruvat och att kemisk energi frigörs i form av ATP och NADH.

19 Skillnaden mellan glykolys och glukoneogenes :
Glukos till Glukos 6-fosfat Enzym: Hexokinas Fruktos 6-fosfat till Fruktos 1,6-bisfosfat Enzym: Fosfofruktokinas Fosfoenolpyruvat till Pyruvat Enzym: Pyruvatkinas

20 Glukoneogenes: Glukos 6-fosfat + H2O ----> glukos + Pi (katalyseras av enzymet glukos 6-fosfatas) Fruktos 1,6-bisfosfat + H2O ----> fruktos 6-fosfat + Pi (katalyserad av enzymet fruktos 1,6-bisfosfatas) Pyruvat + CO2 + ATP + H2O ----> oxaloacetat + ADP + Pi + 2H+ (katalyseras av enzymet pyruvatkarboxylas) Oxaloacetat + GTP <==> fosfoenolpyruvat + GDP + CO2 (katalyseras av enzymet fosfoenolpyruvatkarboxykinas).

21 Coricykeln Laktat från blodet som bildats från anaerob cellandning i musklerna omvandlas i lever till glukos via glukoneogenesen. Därpå transporteras det nybildade glukoset tillbaka till musklerna

22 HORMONER (INSULIN, GLUKAGON)
HYPERGLYCEMI = BLODSOCKERHALTS NIVÅN FÖR HÖG HYPOGLYCEMI = BLODSOCKERHALTS NIVÅN FÖR LÅG BLODSOCKER = KONCENTRATIONEN AV GLUKOS I BLODET

23 KROPPEN MÅSTE HA EN JÄMN BLODSOCKER NIVÅ
INSULIN OCH GLUKAGON KONTROLLERAR BLODSOCKRET α- CELLER OCH β – CELLER

24 INSULIN PROTEIN SOM INNHEHÅLLER 51 AMINOSYROR FRIGÖRS NÄR VI ÄTER
INSULINETS UPPGIFT ÄR ATT MINSKA BLODSOCKERNIVÅN

25 GLUKAGON UTSÖNDRAS MELLAN MÅLTIDERNA NÄR KROPPEN BEHÖVER ENERGI
GLUKAGONETS UPPGIFT ÄR ATT SE TILL ATT BLODSOCKERNIVÅN HÖJS.

26 PYRUVAT GE ENERGI TILL ORGANISMER 1 GLUKOS BRYTS NER TILL 2PYRUVAT
SLUTPRODUKT AV GLYKOLYSEN AEROB Pyruvat omvandlas till Acetyl CoA ANAEROB Pyruvat omvandlas till laktat

27 LAKTAT PYRUVATJONER + NADH  LAKTATJONER + NAD+ PYRUVAT ANAEROB LATAT
LAKTAT AEROB PYRUVATE

28 PowerPoint skapat av: Karolina Kristo Frida Holmquist Amina Qasim Johanna Öqvist Angela Gomez


Ladda ner ppt "METABOLISM KOLHYDRATER (GLUKOS)."

Liknande presentationer


Google-annonser