Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Matspjälkning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Matspjälkning."— Presentationens avskrift:

1 Matspjälkning

2 Matspjälkningen Heterotrofer
Vår föda – kolhydrater, fetter & proteiner Dessa ämnen bryts ner till dess minsta beståndsdel Varför? Dels är molekylerna för stora Dels måste molekylerna arrangeras om Kolhydrat – monosackarider Fetter – fettsyror Proteiner – aminosyror

3 Mag och tarmkanalen Till mag-tarmkanalen hör
munnen svalget matstrupen magsäcken tunntarmen tjocktarmen ändtarmen De körtlar som hjälper till med matsmältningen är spottkörtlarna levern gallblåsan med gallgångarna bukspottkörteln.

4 Matspjälkningsorganen
Munhålan – mekanisk & enzym. nedbrytn. Magsäck – saltsyra & enzym. nedbrytning Tolfing. – enzym & galla Tunntarmen – upptag av näring till blodet Tjocktarm – vatten återtas Ändtarm – osmältbara delar ut

5 Munhålan Nedbrytning av föda börjar i munhålan
Tänder – mekanisk nedbrytning Saliv – Enzymatisk nedbrytning Enzymet amylas påbörjar nedbrytn. Av kolhydrater

6 Svalg & matstrupe När födan malts ner till mindre delar förs födan vidare ner i svalg & matstrupe Struplock Gomsegel Mynnar i magsäcken

7 Magsäcken Glatt muskulatur gör att magsäcken kan töjas
2 liter föda och vätska Födan bearbetas i 2 – 6 h Produktion av magsaft (saltsyra & pepsin) Lågt PH

8 Magsår Orsakerna kan vara dels en bakterie dels frätskador på epitelscellerna Vid frätskador så återbildas inte epitelcellerna i takt med att de dör.

9 Tunntarmen Huvuddelen av matspjälkningen sker här
Övre delen – tolvfingertarm (2 – 3dm) Till tolvfingertarmen kommer galla & bukspott (höjer ph) Glatt muskulatur

10 Tunntarmen Slemhinnan - kraftigt veckad med små utskott
Detta förstorar uppsugningsytan Fortsättning av sönderdelning samt upptag av näringsämnen

11 Tjocktarmen Ca 1,5 m lång & dubbelt så tjock som tunntarmen.
Nedbrytningsprod. Stannar i 3 – 10 h Uppsugning av vatten & salter Glatt muskulatur

12 Lever I levern bildas galla, Gallan - gallsyror, hormoner.
Gallsyrorna finfördelar det fett som man får i sig med födan. I gallblåsan under levern koncentreras gallan.

13 Lever Funktioner Producerar gallsyror
tar hand om gifter som kommit in i kroppen Lagrar socker i form utav glykogen Bildar urinämne (ammoniak) vid nedbrytn. Av aminosyror

14 Gallblåsan Reservoar för galla som produceras i lever
Galla finfördelar fettsyror För mycket fet mat kan orsaka stopp i gallgångarna

15 Bukspottkörteln Bukspott är alkaliskt Enzymatisk nedbrytning av födan
Bildar även hormonerna insulin och glukagon.


Ladda ner ppt "Matspjälkning."

Liknande presentationer


Google-annonser