Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kroppsliga komplikationer till hög alkoholkonsumtion/alkoholberoende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kroppsliga komplikationer till hög alkoholkonsumtion/alkoholberoende"— Presentationens avskrift:

1 Kroppsliga komplikationer till hög alkoholkonsumtion/alkoholberoende
Lars Håkan Nilsson Kriminalvårdsstyrelsen Peter Valverius Umeå Universitet

2 Metabola aspekter Cancer GI-kanal Hjärta Neurologi Skador Graviditet
Alkohol påverkar nästan samtliga kroppsfunktioner genom direkt verkan, genom nedbrytningsprodukter eller indirekt genom effekt via signalsubstanser och hormoner Metabola aspekter Cancer GI-kanal Hjärta Neurologi Skador Graviditet

3 Kroppsliga komplikationer Vid alkoholintag
hjärnan och nerver: minskad retledningshastighet salt-vätskebalans: minskad utsöndring av ADH mer urinbildning blodcirkulationen: vidgning av kärlen matstrupe-magsäck: syraskador levern: nedbrytning av alkohol pankreas: ökad utsöndring av insulin lungorna: vidgning av bronker, minskad sekrettransport njurar: ökad utsöndring av vatten, natrium

4 Vad orsakar skada? Alkohol i sig? Nedbrytningsprodukter?
acetaldehyd Metabola förändringar? Sur inre miljö Ändrad fettomsättning Ändrad sockeromsättning Ändrad hormonell styrning

5

6 Metabola förändringar
Ökat protontryck Förskjuten laktat/pyrovatkvot Hyperuricemi Hypertriglyceridemi Hormonrubbningar

7 Könsrelaterade skador
Alkohol bryts ned av enzymet ADH och denna nedbrytning börjar redan i magsäcken. Eftersom kvinnor har lägre aktivitet av ADH i magsäcken försenas denna nedbrytning. Kvinnor består relativt sett av större andel fett och därmed mindre andel vatten, som alkohol fördelar sig i. Det innebär att även om en man och en kvinna dricker lika mycket så får kvinnan högre promille. Vid samma alkoholmängd får kvinnor både mer akuta och kroniska skador, skadorna utvecklas även snabbare Vid konsumtion över 20g/dag ökar risken för utebliven ägglossning och infertilitet bland kvinnor över 30 år är mer än dubbelt så vanligt bland kvinnor som dricker >7 glas/vecka jmf <1 glas/vecka

8 Cancer i mat- och luftstrupe
Alkoholkonsumtion ger en högre risk att utveckla cancer, men mekanismerna är olika Bröstcancer Genom att alkohol ökar känsligheten för östrogen finns en ökad risk vid högre alkoholkonsumtion. Detta bör beaktas vid behandling med östrogen i menopaus. Cancer i mat- och luftstrupe Direkt verkan Sura uppkastningar Levercancer Direkt verkan – skrumplever? Grovtarmscancer

9 Skador på mag-tarmkanalen
Munhåla Matstrupe Magsäck Lever Bukspottkörtel

10 Skador på mag-tarmkanalen
Parotissvullnad direkt alkoholeffekt Tandskador bristande hygien sur miljö Sköra slemhinnor - slemhinneskador

11 Matstrupe- magsäck Slitningar i matstrupen vid kräkningar, kan ge upphov till blödningar Åderbråck på blodkärlen runt matstrupen (orsakas av leverskada) Katarr i matstrupen Katarr i magsäcken Ökad risk för magsår

12 Alkoholorsakad leverskada
Det är oklart vad det är som gör att vissa personer utvecklar leverskada snabbare än andra Leverinflammation, akut inflammation (ej virus/bakterier) av levern Fettlever går över i skrumplever, en process som kan ta lång tid eller gå mycket fort Orsaken till skrumplever är oklar, men endotoxiner, vissa enzymer från tarmen och oxidativ stress nämns

13 Fettlever (steathos) Första tecknet på leverskada
Inlagring av triglycerider i levercellerna Minskad nedbrytning av fett Stegrade levervärden (ASAT, ALAT och gamma-GT) Även andra orsaker än alkohol

14 Skrumplever (cirrhos)
Den vanligaste anledningen till levertransplantation i västeuropa Bindvävsinlagring i levern Försämrad leverfunktion Risk för ansamling av skadliga nedbrytningsprodukter Ökat tryck i venerna Ökad kärlteckning Åderbråck Vätskeansamling i buken

15 Bukspottkörtelinflammation (pancreatit)
Akut pancreatit Sambandet högre för alkohol som utlösande faktor för män än kvinnor Akuta smärtor, status som ”akut buk” kraftigt stegrat pancreasisoamylas Upprepade skov kan medföra risk för diabetes Kronisk pancreatit Ofta ”tyst” sjukdom, diffusa buksmärtor som ökar efter födointag Flytande avföring av slemmig konsistens Lågt pancreasisoamylas, ibland ges diagnosen först efter substitution med pancreasenzym

16 Hjärt-kärlsjukdomar Högt blodtryck (hypertoni) Djup ventrombos
Förmaksflimmer Hjärtmuskelinflammation (cardiomyopathi)

17 Hypertoni Alkoholabstinens innebär ett ökat påslag på adrenalinsystemet, vilket avläses som hög pulsfrekvens och högt blodtryck Alkoholkonsumtion leder ofta till övervikt, vilket också är en riskfaktor för hypertoni

18 Inflammation i hjärtmuskeln (cardiomyopathi)
Andfåddhet, hjärtklappning och trötthet Epidemi när cobolt tillsattes till ölet Hög dödlighet Hjärttransplantation

19 Neurologiska sjukdomar
Epileptiska anfall Polyneuropahi Lillhjärnskador Wernicke Korsakovs syndrom Alkoholdemens

20 Epileptiska anfall Vanligt abstinenssymtom Kommer oftast inom de första 24 timmarna när man slutar att dricka Ska alltid utredas eftersom det endast är ett symtom, ingen sjukdom

21 Polyneuropathi Skador på nerverna i ben och armar
Kuddkänsla under fötterna, nedsatt vibrationssinne, sämre balans, karaktäristisk gång, kan även orsaka smärtor Ofta påverkan även på inre organ Även annan orsak än alkohol

22 Cerebellär ataxi (Skada på lillhjärnan som ger brist på koordination)
Karaktäristisk gångrubbning Balansrubbning Sluddrigt tal Slängiga rörelser, svårigheter med koordinationen Andra orsaker än alkohol är vanliga

23 Wernicke Korsakovs syndrom
Ögonmuskelpares, ataxi och nedsatt närminne (”vindögd”, vingling och vimsig) Vid avsaknad av vitamin B1 (tiamin) Efter en tid kompenserar patienten det nedsatta närminnet med att berätta det han tror har hänt (”konfabulera”) Kan i viss mån gå i regress, träning genom att använda sekvensminne

24 Skador/frakturer Hög alkoholkonsumtion hos kvinnor minskar benets täthet och ökar risken för frakturer, framför allt bland yngre kvinnor Frakturer uppkommer ofta i situationer som inte uppstått om inte personen ifråga druckit alkohol Höftledsfrakturer är mer än dubbelt så vanligt bland personer som är högkonsumenter av alkohol än bland de som är lågkonsumenter Frakturläkning försämras vid hög alkoholkonsumtion

25 Prognos: Det mesta kan läka ut – även många hjärnskador och leverskador. Kroniska förblir: Leverskrumpning, Kronisk bukspottkörtelinflammation, Åderbråck i matstrupen pga leverskada Skeletturkalkning Wernicke-Korsakoffs syndrom’ Polyneuropati Högt blodtryck (vid alkoholintag) Infektionskänslighet

26 Alkohol och graviditet
Fostret och modern börjar dela blodbana från v 3-4 Alkohol fördelar sig i blod och moderkakan utgör inget passagehinder. Det innebär att moder och barn får samma promille Organen börjar anläggas v 6-10 Hjärnan utvecklas från tredje fosterveckan men tillväxten ökar påtagligt efter 24:de. På nyfödda råttor har man sett att minskad hjärnvolym överensstämmer med högre promille under graviditeten

27 FAS = Fetal alcohol syndrom FASD = Fetal alcohol spectrum disorder
FAS är väl definierat ( litet huvud, kort ögonspringa, kort näsrot, smal överläpp, långt filtrum och litet mitt-ansikte) Antal barn som föds med FAS är idag ca Barn med alkoholrelaterade skador är långt fler, men genom att symtomen år ospecifika går det inte at exakt beräkna Vanliga symtom är sänkt IQ, nedsatt uppmärksamhet/impulskontroll, inlärningsproblem, försenad utveckling inklusive social funktion

28 Sammanfattning Kroppsliga komplikationer till alkoholkonsumtion är vanliga, men det är inte alltid lätt att fastslå ett orsakssamband Kroppsliga komplikationer ger ett utmärkt tillfälle att diskutera alkoholkonsumtion och alkoholvanor Det är lätt att motivera till förändring utifrån hälsa Under graviditet gäller nolltolerans beträffande alkohol


Ladda ner ppt "Kroppsliga komplikationer till hög alkoholkonsumtion/alkoholberoende"

Liknande presentationer


Google-annonser